Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Spetälska

Spetälska

En allvarlig hudsjukdom. I Bibeln används begreppet ”spetälska” i en vidare bemärkelse än i dag, för det var inte bara människor utan också klädesplagg och hus som kunde bli angripna. (3Mo 14:54, 55; Lu 5:12)