Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Sexuell omoral

Sexuell omoral

En återgivning av det grekiska ordet porneia, ett begrepp som används i Bibeln om en del sexuella handlingar som Gud inte godkänner. Det inbegriper otrohet, prostitution, sex mellan ogifta personer, homosexuella handlingar och sex med djur. Uttrycket används i bildlig bemärkelse i Uppenbarelseboken i samband med en religiös, prostituerad kvinna som kallas ”det stora Babylon” för att beskriva hur hon söker sig till den här världens härskare för att få makt och rikedom. (Upp 14:8; 17:2; 18:3; Mt 5:32; Apg 15:29; Gal 5:19) Se PROSTITUERAD.