Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Seminit

Seminit

En musikterm som ordagrant betyder ”den åttonde”. Det syftar möjligen på ett lägre tonläge eller en särskild tonart. När det används i samband med instrument syftar det troligen på sådana instrument som man spelade bastonerna med. När det används i samband med sånger anger det antagligen att de ska spelas och sjungas i ett lägre tonläge. (1Kr 15:21; Ps 6:0; 12:0)