Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Prostituerad

Prostituerad

Det grekiska ordet för ”prostituerad”, pọrnē, kommer från en rot som betyder ”att sälja”. I Bibeln syftar ordet inte bara på någon som säljer sex, utan också på en som har sex utanför äktenskapet. Det avser oftast en kvinna, även om manliga prostituerade också nämns i Bibeln. Prostitution var förbjudet enligt Moses lag, och en prostituerads lön fick inte tas emot som bidrag till Jehovas helgedom. Detta stod i skarp kontrast till den hedniska sedvänjan att använda tempelprostitution som inkomstkälla. (5Mo 23:17, 18; 1Ku 14:24) Uttrycket ”prostituerad” används i Bibeln också om en person, en nation eller en organisation som ingår förbindelser med världen eller börjar tillbe falska gudar och samtidigt påstår sig tillbe Gud. Ett exempel är det religiösa system som i Uppenbarelseboken kallas ”det stora Babylon”. Det beskrivs som en prostituerad, eftersom det söker sig till världens ledare för att få makt och rikedom. (Upp 17:1–5; 18:3; 1Kr 5:25, not)