Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Profetia

Profetia

Ett inspirerat budskap, antingen en uppenbarelse eller en kungörelse av Guds vilja. En profetia kan vara inspirerad moralisk vägledning, ett tillkännagivande av en befallning eller dom från Gud eller ett uttalande om något som ska hända i framtiden. (Hes 37:9, 10; Dan 9:24; Mt 13:14; 2Pe 1:20, 21)