Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

ok

ok

En stång som man lägger på axlarna för att kunna bära två (lika stora) bördor som hängs i stångens ändar. Kan också vara en stång eller en ram av trä som läggs över nacken på två dragdjur (vanligtvis nötboskap) som ska dra ett jordbruksredskap eller en vagn. Slavar var ofta tvungna att använda ok för att bära tunga bördor, och därför användes oket för att symbolisera slaveri eller underkastelse samt förtryck och lidande. Att oket lyftes bort eller bröts sönder var en bild av befrielse från slaveri och förtryck. (3Mo 26:13; Mt 11:29, 30)