Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Mishna

Mishna

En samling av judarnas muntliga lagar och traditioner som utvecklar och tolkar Guds skrivna lag, speciellt den som gavs genom Mose. Den sammanställdes och skrevs ner i början av 200-talet v.t.

Namnet Mishna kommer från ett hebreiskt ord som betyder ”upprepning” eller ”lära”. Ortodoxa judar menar att Gud gav både den skrivna lagen och muntliga instruktioner om hur lagen skulle följas till Mose på Sinais berg. Mishna blev senare grunden till Talmud.

Även om man påstår att Mishna kompletterar Skrifterna är det precis tvärtom. Faktum är att den begraver Guds lagar och principer under ett berg av människogjorda lagar och traditioner. (Mk 7:1, 13) Mishna har ett historiskt värde för dem som studerar Bibeln, eftersom den ger bakgrundsinformation om vissa avsnitt i Skrifterna och förklarar gamla judiska seder och förhållningssätt till Guds namn.