Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Minnesgrav

Minnesgrav

En gravplats där man lade den dödes kropp. Det grekiska ord som motsvarar detta uttryck är mnēmẹịon, som kommer från ett verb som betyder ”påminna”, ”komma ihåg”, och som framhäver tanken på att personen som dött inte har glömts bort utan är ihågkommen. (Joh 5:28, 29)