Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Mätstav

Mätstav

Vanligtvis ett vassrör. En mätstav var sex alnar lång. En stav på 6 vanliga alnar var 2,67 m lång, och en stav på 6 långa alnar var 3,11 m lång. (Hes 40:3, 5; Upp 11:1) Se Tillägg B14.