Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Människoson

Människoson

Ett uttryck som förekommer drygt 80 gånger i evangelierna. Det används om Jesus Kristus och betonar att han inte bara hade materialiserat sig i en mänsklig kropp, utan att han verkligen blev en människa när han föddes på jorden. Uttrycket visar också att det var Jesus som skulle uppfylla profetian i Daniel 7:13, 14. I de hebreiska skrifterna används uttrycket om Hesekiel och Daniel för att förstärka kontrasten mellan den dödlige talesmannen och Gud, som var budskapets källa. (Hes 3:17; Dan 8:17; Mt 19:28; 20:28)