Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Lösen, friköpande

Lösen, friköpande

En lösen är ett pris som betalas för att köpa någon fri från fångenskap, straff, lidande, synd eller en förpliktelse. Priset bestod inte alltid av pengar. (Jes 43:3) En lösensumma krävdes i en mängd olika situationer. Alla förstfödda pojkar och djur av hankön i Israel tillhörde Jehova och skulle egentligen ges till hans tjänst. Det krävdes därför en lösen för att friköpa dem från detta. (4Mo 3:45, 46; 18:15, 16) Om en farlig tjur fick gå lös och dödade någon blev ägaren ålagd att betala en lösensumma för att undgå dödsstraff. (2Mo 21:29, 30) Men ingen lösen accepterades för någon som gjort sig skyldig till överlagt mord. (4Mo 35:31) Bibeln fokuserar först och främst på den lösen som Kristus betalade genom sin offerdöd för att friköpa mänskligheten från synd och död. (Ps 49:7, 8; Mt 20:28; Ef 1:7)