Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Kejsare

Kejsare

En titel som kan härledas från det romerska släktnamnet Caesar. Kejsarna Augustus, Tiberius och Claudius nämns vid namn i Bibeln. Nero är inte nämnd vid namn, men titeln används även om honom. I de grekiska skrifterna är ”kejsaren” ett uttryck för den offentliga myndigheten eller staten. (Mk 12:17; Apg 25:12)