Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Justinus Martyren

Justinus Martyren

(ca 100–ca 165 v.t.) En grekisk filosof och teolog som försvarade kristendomen i sina skrifter. Han föddes i Flavia Neapolis (dagens Nabulus). Justinus konverterade till kristendomen omkring år 132 v.t., möjligen i Efesos, och blev halshuggen i Rom som martyr.

De enda av hans verk som finns bevarade är Apologi och Dialog med juden Tryphon. I Apologi försökte Justinus försvara de kristna mot den fientligt inställda romerska staten och anklagelsen att de var ateister. Han skrev också om sin tro, som var en blandning av bibliska läror och grekisk filosofi. Han menade bland annat att Gud inte har något egennamn. I Dialog med juden Tryphon argumenterade han för att Jesus var Messias och att judendomen var förlegad.

När Justinus blandade kristendom och filosofi ignorerade han den inspirerade befallningen att hålla sig till det som står skrivet. (1Kor 4:6) Andra så kallade kyrkofäder följde hans exempel, och det förutsagda avfallet tog fart. (Mt 13:38, 39; 2Pe 2:1) Men med tanke på att Justinus levde nära i tiden efter apostlarnas död har hans skrifter ändå historiskt värde. De visar till exempel att han godtog den vedertagna judiska kanon och förkastade apokryferna.