Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jude

Jude

En benämning på en medlem av Judas stam efter tiostammarsriket Israels fall. (2Ku 16:6) Efter landsflykten i Babylon användes benämningen om israeliter som återvände till Israel, oavsett vilken stam de tillhörde. (Esr 4:12) Längre fram användes den om alla israeliter runt om i världen för att skilja dem från andra folkslag. (Est 3:6) Aposteln Paulus använder benämningen bildligt då han argumenterar för att det inte spelar någon roll vilken nation medlemmarna av den kristna församlingen tillhör. (Rom 2:28, 29; Gal 3:28)