Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hieronymus

Hieronymus

(ca 347–ca 420 v.t.) En bibelkännare, präst och klosterföreståndare. Under tre år var han även sekreterare åt påven Damasus i Rom. Hans fullständiga namn var Eusebius Sophronius Hieronymus, och han föddes i staden Stridon i den romerska provinsen Dalmatia.

Hieronymus är mest känd för sin översättning av Bibeln, den så kallade Vulgata. Han översatte till den tidens allmänna eller folkliga latin, så att den blev lätt att förstå för vanligt folk i det västromerska riket. Vulgata var inte bara en revidering av tidigare latinska bibelöversättningar. Hieronymus översatte direkt från grundspråken, hebreiska och grekiska, men även från den grekiska Septuaginta. Han tillbringade sina sista 34 år i Betlehem, nära Jerusalem, där han var föreståndare för ett kloster. Där förbättrade han sina kunskaper i hebreiska och fullbordade sin översättning av de hebreiska skrifterna. Det färdiga verket omfattade visserligen också apokryfiska böcker, som vid den tiden fanns med i avskrifter av Septuaginta, men Hieronymus gjorde en tydlig åtskillnad mellan de böcker som var kanoniska och de som inte var det.

Under sitt forskningsarbete gjorde Hieronymus en viktig upptäckt: De bästa handskrifter av Septuaginta som han hade tillgång till innehöll Guds namn i form av tetragrammet. Men trots detta ansåg Hieronymus att detta namn bara var ett av tio namn på Gud och förväxlade således Guds egennamn med hans titlar. I Hieronymus översättning fick två av dessa titlar, Herren och Gud, ersätta Guds namn.