Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Helig påle

Helig påle

Det hebreiska ordet ’asherạh betecknar 1) en helig påle som representerade Ashera, en kanaaneisk fruktbarhetsgudinna, eller 2) en utskuren bild av gudinnan Ashera. De heliga pålarna var av allt att döma upprättstående och helt eller delvis av trä. Det kan ha varit enkla, obearbetade pålar eller möjligen träd. (5Mo 16:21; Dom 6:26; 1Ku 15:13)