Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hebré, hebréer

Hebré, hebréer

En benämning som används första gången om Abram (Abraham) för att skilja honom från hans amoreiska grannar. Därefter används det om Abrahams ättlingar genom hans sonson Jakob. (1Mo 14:13; 2Mo 5:3)