Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gittit

Gittit

En musikterm med osäker innebörd. Ordet tycks vara avlett av det hebreiska ordet gath. Några menar att det betecknar en melodi som användes till sånger som hade en koppling till vintillverkning, eftersom gath betyder ”vinpress”. (Ps 81:0)