Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Generös omtanke

Generös omtanke

Ett grekiskt ord som också kan återges med ”oförtjänt omtanke” och vars grundbetydelse förmedlar tanken på något som är behagligt och tilltalande. Ordet används ofta om en välment gåva eller ett välvilligt givande. När ordet avser Guds generösa omtanke förmedlar det tanken på en gåva som Gud har gett utan att förvänta något i gengäld. Det beskriver alltså Guds frikostiga gåvor och hans stora kärlek och omtanke gentemot människor. Det grekiska ordet återges också med sådana uttryck som ”välvilja” och ”omtänksam gåva”. Ordet förmedlar tanken på en gåva som ges på grund av att givaren är generös, inte på grund av att mottagaren har gjort sig förtjänt av den. (2Kor 6:1; Ef 1:7)