Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gehenna

Gehenna

Det grekiska namnet på Hinnoms dal, som låg söder och sydväst om det forntida Jerusalem. (Jer 7:31) Den blev profetiskt omtalad som en plats där lik skulle ligga spridda. (Jer 7:32; 19:6) Det finns inget som tyder på att djur eller människor blev kastade i Gehenna för att brännas levande eller för att pinas. Därför kan det inte symbolisera en osynlig plats där människosjälar plågas i en evig eld. Jesus och hans lärjungar använde i stället Gehenna som en symbol för evigt straff eller ”den andra döden”, dvs. evig tillintetgörelse. (Upp 20:14; Mt 5:22; 10:28)