Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gammaltestamentlig hebreiska

Gammaltestamentlig hebreiska

Den form av hebreiska som används i de 39 böckerna i de hebreiska skrifterna, som ofta kallas Gamla testamentet.

Hebreiska talades av israeliterna, som var avkomlingar till Abraham. Språket ingår i den semitiska språkfamiljen, som även innefattar arameiska, akkadiska och olika arabiska och etiopiska språk och dialekter. Hebreiskan var relativt opåverkad under den period på omkring tusen år då de hebreiska skrifterna tillkom (från 1513 till omkring 443 f.v.t.). Den hebreiska skriftformen ändrades efter landsflykten i Babylon, och man började då använda kvadratskriften. Men den äldre hebreiska skriften fortsatte ändå att användas under en tid.