Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Försoningsdagen

Försoningsdagen

Den viktigaste av israeliternas heliga dagar. Den kallas också jom kippur (från det hebreiska jōm hakkippurịm, ”övertäckningarnas dag”) och firades den 10 etanim. Detta var den enda dag på året då översteprästen gick in i det allra heligaste i tälthelgedomen och senare i templet. Där bar han fram blodet från offren för sina egna synder, för de andra leviternas synder och för folkets synder. Den dagen skulle man hålla en helig sammankomst, och det var en fastedag. Det var också en sabbat, då man skulle avhålla sig från vanligt arbete. (3Mo 23:27, 28)