Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Diminutiv

Diminutiv

Avser ett ord, vanligtvis ett substantiv, som brukar ange litenhet. När till exempel det grekiska ordet för ”fiskar” står i diminutiv översätts det med ”små fiskar”. (Mt 15:34) Men diminutiv används inte bara i samband med storlek. Det kan också framhäva någons (ringa) ålder, att någon känner tillgivenhet eller förtrolighet och i vissa fall rentav att någon känner förakt.

I de kristna grekiska skrifterna används ofta diminutiv för att ange en ton av förtrolighet. Ett exempel är när Jesus beskrev sina ödmjuka efterföljare som ”små får” (Joh 21:15–17), och ett annat är när aposteln Johannes riktar sig till sina medkristna och kallar dem ”kära barn” (ordagrant ”små barn”). (1Jo 2:1, 12, 28; 3:7, 18; 4:4; 5:21)