Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Den sanne Guden

Den sanne Guden

En återgivning av det hebreiska uttrycket för ”Guden”. När ordet för ”Gud” står med bestämd artikel på hebreiska är det ofta för att skilja den ende sanne Guden, Jehova, från falska gudar. I dessa fall är återgivningen ”den sanne Guden” berättigad. (1Mo 5:22, 24; 46:3; 5Mo 4:39)