Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Amen

Amen

”Må det bli så”, ”sannerligen”, ”säkert”. Ordet kommer från den hebreiska ordroten ’amạn, som betyder ”att vara trofast (pålitlig)”. Man använde ordet ”amen” för att bekräfta en ed eller instämma i en bön eller ett uttalande. I Uppenbarelseboken används det som en titel på Jesus. (5Mo 27:26; 1Kr 16:36; Upp 3:14)