Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 22

Är ”visheten från ovan” verksam i ditt liv?

Är ”visheten från ovan” verksam i ditt liv?

1–3. a) Hur visade Salomo enastående vishet när han löste en konflikt mellan två mödrar? b) Vad lovar Jehova att ge oss, och vilka frågor uppstår?

DET var ett svårt fall – två kvinnor som bråkade om samma barn. Kvinnorna bodde i samma hus, och de hade, med bara några dagars mellanrum, fött var sin son. Ett av barnen hade dött, och nu hävdade båda kvinnorna att de var mor till det barn som levde. * Det fanns inga andra vittnen till det som hade hänt. Fallet hade troligtvis behandlats i en lägre rättsinstans men inte kunnat lösas. Till slut vände man sig till Salomo, kungen i Israel. Skulle han kunna avslöja sanningen?

2 Efter att ha lyssnat en stund på kvinnorna bad Salomo att få ett svärd. Sedan gav han order om att barnet skulle huggas i två delar och att kvinnorna skulle få var sin del, och det verkade som om han menade vad han sade. Den som var mor till barnet bad då kungen att han skulle ge det – hennes älskade barn – till den andra kvinnan. Men den andra kvinnan sade hela tiden att barnet skulle huggas itu. Salomo visste nu vem som var mor till barnet. Han visste vilka ömma känslor en mor har för sitt barn, och han använde den kunskapen för att lösa den här konflikten. Du kan säkert föreställa dig den lättnad modern kände när Salomo gav henne barnet och sade: ”Hon är hans mor.” (1 Kungaboken 3:16–27)

 3 Vilken enastående vishet! När folket hörde hur Salomo hade löst fallet, greps de av fruktan, ”för de såg att han hade vishet från Gud”. Ja, Salomos vishet var en gåva från Gud. Jehova hade gett honom ”ett vist och förståndigt hjärta”. (1 Kungaboken 3:12, 28) Men hur är det med oss? Kan vi också få vishet från Gud? Ja, för under inspiration skrev Salomo: ”Det är Jehova som ger vishet.” (Ordspråken 2:6) Jehova har lovat att ge vishet – dvs. förmågan att rätt använda kunskap, förstånd och urskillning – åt dem som uppriktigt söker den. Hur kan vi förvärva vishet från ovan? Och hur kan vi använda den i vårt liv?

Hur kan vi ”förvärva vishet”?

4–7. Vilka fyra krav måste man uppfylla för att kunna förvärva vishet?

4 Måste vi ha hög intelligens eller vara välutbildade för att kunna få vishet från Gud? Nej. Jehova är villig att dela med sig av sin vishet oavsett vilken bakgrund eller utbildning vi har. (1 Korinthierna 1:26–29) Men vi måste själva ta initiativet, för Bibeln uppmanar oss att ”förvärva vishet”. (Ordspråken 4:7) Hur kan vi göra det?

5 För det första måste vi frukta Gud. ”Fruktan för Jehova är början till vishet [”första steget mot vishet”, The New English Bible]”, heter det i Ordspråken 9:10. Fruktan för Gud är grunden till sann vishet. Varför det? Kom ihåg att vishet inbegriper förmågan att använda kunskap med framgång. Att frukta Gud är inte att krypa ihop för honom i skräck, utan att böja sig för honom med vördnad, respekt och tillit. Sådan fruktan är sund och starkt motiverande. Den får oss att forma vårt liv i överensstämmelse med den kunskap vi har om Guds vilja och hans handlingssätt. Det finns ingen visare kurs vi kan följa, för Jehovas normer är alltid till det bästa för dem som följer dem.

6 För det andra måste vi vara ödmjuka och blygsamma. Vi kan inte ha sann vishet utan att samtidigt vara ödmjuka  och blygsamma. (Ordspråken 11:2) Varför är det så? Om vi är ödmjuka och blygsamma, erkänner vi villigt att vi inte vet allt, att vår uppfattning inte alltid är rätt och att vi måste ta reda på hur Jehova ser på saker och ting. Jehova ”står emot de övermodiga”, men han ger villigt vishet åt dem som är ödmjuka i hjärtat. (Jakob 4:6)

För att förvärva visheten från ovan måste vi anstränga oss och söka efter den

7 För det tredje måste vi studera Guds skrivna ord. Jehovas vishet finns uppenbarad i hans ord. För att förvärva denna vishet måste vi anstränga oss och söka efter den. (Ordspråken 2:1–5) Ett fjärde krav är bönen. Om vi uppriktigt ber Gud om vishet, kommer han att ge oss frikostigt av den. (Jakob 1:5) När vi ber om hans andes hjälp, kommer han att besvara våra böner. Hans ande gör det möjligt för oss att finna de skatter i hans ord som kan hjälpa oss att lösa problem, undvika faror och fatta förståndiga beslut. (Lukas 11:13)

8. Hur märks det om vi har förvärvat vishet från Gud?

8 Som vi såg i kapitel 17 är Jehovas vishet praktisk. Om vi verkligen har förvärvat vishet från Gud, kommer det att synas i vårt uppförande. Lärjungen Jakob beskrev de frukter Guds vishet ger: ”Visheten från ovan är först och främst ren, därefter fridsam, resonlig, redo att lyda, full av barmhärtighet och goda frukter, inte partisk, fri från hyckleri.” (Jakob 3:17) När vi behandlar de olika sidorna av Guds vishet, bör vi fråga oss: Är ”visheten från ovan” verksam i mitt liv?

”Ren, därefter fridsam”

9. Vad innebär det att vara ren, och varför är det passande att renhet är den första av vishetens egenskaper som räknas upp?

9 ”Först och främst ren.” Att vara ren betyder att vara obefläckad, inte bara till det yttre, utan också till det inre. I Bibeln förknippas vishet med hjärtat, men himmelsk vishet kan inte komma in i ett hjärta som är befläckat av onda tankar, begär och motiv. (Ordspråken 2:10; Matteus  15:19, 20) Men om vårt hjärta är rent – dvs. så rent som det är möjligt för ofullkomliga människor – kommer vi att lyda rådet: ”Vänd dig bort från det som är ont och gör det som är gott.” (Psalm 37:27; Ordspråken 3:7) Är det inte passande att renhet är den första av vishetens egenskaper som räknas upp? Jo, för om vi inte är moraliskt och andligt rena, hur skulle vi då kunna återspegla de andra egenskaper som kännetecknar visheten från ovan?

10, 11. a) Varför är det viktigt att vi är fridsamma? b) Hur kan du visa att du är en fredsstiftare, om du känner på dig att du har sårat en medtillbedjare? (Se också fotnoten.)

10 ”Därefter fridsam.” Himmelsk vishet får oss att jaga efter friden, som är en frukt av Guds ande. (Galaterna 5:22) Vi vill inte förstöra ”fridens sammanhållande band” som förenar Jehovas folk. (Efesierna 4:3) Vi gör också vårt bästa för att återställa friden när den har störts. Varför är det viktigt? I Bibeln står det: ”Fortsätt ... att leva i frid; och kärlekens och fridens Gud skall vara med er.” (2 Korinthierna 13:11) Så länge vi fortsätter att leva i frid, kommer fridens Gud att vara med oss. Hur vi behandlar våra medtillbedjare har en direkt inverkan på vårt förhållande till Jehova. Hur kan vi visa att vi är fredsstiftare? Begrunda följande exempel.

11 Vad bör du göra om du känner att du har sårat en medtillbedjare? Jesus sade: ”Om du nu kommer med din offergåva till altaret och du där kommer ihåg att din broder har något emot dig, låt då din gåva bli liggande där framför altaret och gå bort; slut först fred med din broder, och därpå, när du har kommit tillbaka, kan du bära fram din offergåva.” (Matteus 5:23, 24) Du kan tillämpa det rådet genom att ta initiativet och söka upp din broder. Vad bör vara ditt mål? Att ”sluta ... fred” med honom. * För att kunna  göra det måste du erkänna hans sårade känslor och inte försöka bortförklara dem. Om du vänder dig till honom i syfte att återställa och bevara friden, kommer troligtvis eventuella missförstånd att redas upp, och du kan be om ursäkt och få förlåtelse. När du tar initiativet till att stifta fred, visar du att du vägleds av Guds vishet.

”Resonlig, redo att lyda”

12, 13. a) Vad är innebörden i det ord som återges med ”resonlig” i Jakob 3:17? b) Hur kan vi visa att vi är resonliga?

12 ”Resonlig.” Vad innebär det att vara resonlig? Bibelkännare säger att det är svårt att översätta det ord i den grekiska grundtexten som återges med ”resonlig” i Jakob 3:17. En del översättare har använt sådana ord som ”mild”, ”överseende” och ”hänsynsfull”. En fotnot i studieutgåvan av Nya världens översättning visar att den  ordagranna innebörden är ”eftergivande” och att det också skulle kunna återges med ”medgörlig” eller ”foglig”. Hur kan vi då visa att denna sida av visheten från ovan är verksam i oss?

13 ”Låt er resonlighet bli känd för alla människor”, står det i Filipperna 4:5. En annan översättning lyder: ”Ha rykte om er att vara resonliga.” (The New Testament in Modern English, av J. B. Phillips) Lägg märke till att det inte så mycket handlar om hur vi betraktar oss själva, utan hur andra betraktar oss och vilket rykte vi har. En resonlig person insisterar inte alltid på att lagens bokstav skall följas eller att allt skall göras på hans sätt. Han är i stället villig att lyssna på andra och att, när så är lämpligt, foga sig efter deras önskemål. Han behandlar också andra milt, han är inte hård eller kärv. Detta är viktigt för alla kristna, men i synnerhet för dem som tjänar som äldste. Mildhet är en tilltalande egenskap som gör de äldste mer tillgängliga. (1 Thessalonikerna 2:7, 8) Vi gör alla väl i att fråga oss själva: Har jag rykte om mig att vara hänsynsfull, foglig och mild?

14. Hur kan vi visa att vi är ”redo att lyda”?

14 ”Redo att lyda.” Det grekiska ord som återges med ”redo att lyda” förekommer inte någon annanstans i de kristna grekiska skrifterna. Enligt en bibelkännare används det här ordet ”ofta om militär disciplin”. Det förmedlar tanken på att vara ”lätt att övertala” och ”undergiven”. En person som följer visheten från ovan underordnar sig villigt det som står i Bibeln. Han är inte känd för att bilda sig en uppfattning och sedan vägra att låta sig påverkas av fakta som strider mot den. I stället är han snabb att ändra sig när han får se tydliga bevis från Bibeln för att han har haft en felaktig ståndpunkt eller har dragit felaktiga slutsatser. Är det så andra ser på dig?

 ”Full av barmhärtighet och goda frukter”

15. Vad är barmhärtighet, och varför är det lämpligt att ”barmhärtighet” och ”goda frukter” nämns tillsammans i Jakob 3:17?

15 ”Full av barmhärtighet och goda frukter.” * Barmhärtighet är en viktig sida av visheten från ovan, eftersom sådan vishet sägs vara ”full av barmhärtighet”. Lägg märke till att ”barmhärtighet” och ”goda frukter” nämns tillsammans. Det är passande, eftersom ordet ”barmhärtighet” i Bibeln ofta syftar på ett aktivt intresse för andra, en medkänsla som leder till en mängd omtänksamma gärningar. I ett uppslagsverk definieras barmhärtighet som ”en känsla av sorg över någons dåliga situation och ett försök att göra någonting åt den”. Visheten från Gud är med andra ord inte kall, hjärtlös eller bara teoretisk. Den är i stället varm, innerlig och lyhörd. Hur kan vi visa att vi är fulla av barmhärtighet?

16, 17. a) Vad förutom kärleken till Gud motiverar oss att ta del i predikoarbetet, och varför det? b) Hur kan vi visa att vi är fulla av barmhärtighet?

16 Ett viktigt sätt att göra detta är att förkunna de goda nyheterna om Guds kungarike för andra. Vad är det som motiverar oss att utföra detta arbete? Först och främst är det kärlek till Gud. Men vi motiveras också av barmhärtighet och medkänsla. (Matteus 22:37–39) Många människor är ”skinnade och skuffade hit och dit som får utan herde”. (Matteus 9:36) De har blivit försummade och andligt förblindade av falska religiösa herdar. Detta har lett till att de inte känner till den visa vägledning som finns i Guds ord eller de välsignelser som skall komma jorden till del genom Guds kungarike. När vi tänker på våra medmänniskors andliga behov, får vår uppriktiga medkänsla oss att göra allt vi kan för att göra Jehovas kärleksfulla uppsåt känt för dem.

När vi visar andra barmhärtighet och medkänsla, återspeglar vi ”visheten från ovan”

 17 Hur kan vi mer visa att vi är fulla av barmhärtighet? Kommer du ihåg Jesu liknelse om samariern som fann en man ligga vid vägen, rånad och slagen? Samariern greps av medlidande och ”handlade barmhärtigt”. Han förband mannens sår och tog hand om honom. (Lukas 10:29–37) Visar inte detta att barmhärtighet också innebär att erbjuda praktisk hjälp åt dem som lider nöd? I Bibeln står det att vi skall ”göra gott mot alla, men särskilt mot dem som är besläktade med oss i tron”. (Galaterna 6:10) Här är några exempel på vad vi kan göra. En äldre medtroende kanske behöver skjuts till och från mötena i församlingen. En änka i församlingen kanske behöver hjälp med reparationer i sitt hem. (Jakob 1:27) En som är nedstämd kanske behöver ett ”gott ord” av uppmuntran. (Ordspråken 12:25) När vi visar sådan barmhärtighet visar vi att visheten från ovan är verksam i oss.

”Inte partisk, fri från hyckleri”

18. Vilken benägenhet måste vi bekämpa, om vi låter visheten från ovan vägleda oss, och varför det?

18 ”Inte partisk.” Sann vishet höjer sig över rasfördomar och nationalstolthet. Om vi låter sådan vishet vägleda oss, kommer vi att försöka bekämpa varje benägenhet att vilja visa partiskhet. (Jakob 2:9) Vi favoriserar inte andra på grund av deras utbildning, ekonomiska ställning eller uppgift i församlingen, och inte heller ser vi ner på några av våra medtillbedjare, hur ringa de än kan tyckas vara. Om Jehova har visat dem sin kärlek, bör de naturligtvis också vara värda vår kärlek.

19, 20. a) Vad är bakgrunden till det grekiska ordet för ”hycklare”? b) Hur visar vi ”broderlig tillgivenhet fri från hyckleri”, och varför är detta viktigt?

19 ”Fri från hyckleri.” Det grekiska ordet för ”hycklare” kan syfta på ”en skådespelare som spelade en roll”. I det forntida Grekland och Rom bar skådespelarna stora masker  när de uppträdde. Därför kom det grekiska ordet för ”hycklare” att beteckna en person som utger sig för att vara någon annan, en som förställer sig. Denna sida av visheten från ovan bör påverka inte bara hur vi behandlar våra medtillbedjare, utan också vilka känslor vi hyser för dem.

20 Aposteln Petrus påpekade att vår ”lydnad för sanningen” bör leda till ”broderlig tillgivenhet fri från hyckleri”. (1 Petrus 1:22) Vår tillgivenhet för våra bröder får inte vara spelad. Vi får så att säga inte bära en mask eller spela en roll i syfte att lura någon. Vår tillgivenhet måste vara äkta och uppriktig. Om den är det, kommer vi att vinna våra medtillbedjares förtroende, därför att de vet att vi är det vi verkar vara. En sådan uppriktighet banar väg för öppna och ärliga relationer mellan kristna och bidrar till att skapa en anda av tillit i församlingen.

 ”Värna om praktisk vishet”

21, 22. a) Hur misslyckades Salomo när det gällde att värna om visheten? b) Hur kan vi värna om visheten, och hur är det till nytta för oss?

21 Sann vishet är en gåva från Jehova, något som vi måste värna om. Salomo sade: ”Min son, ... värna om praktisk vishet och tankeförmåga.” (Ordspråken 3:21) Tyvärr gjorde inte Salomo själv det. Han var vis så länge han hade ett lydigt hjärta. Men med tiden vände hans många utländska hustrur hans hjärta bort från den sanna tillbedjan av Jehova. (1 Kungaboken 11:1–8) Det som hände Salomo visar att kunskap har lite värde om man inte använder den på rätt sätt.

22 Hur kan vi värna om praktisk vishet? Förutom att regelbundet läsa Bibeln och de bibliska publikationer som ”den trogne och omdömesgille slaven” förser oss med, måste vi också försöka tillämpa det vi får lära. (Matteus 24:45) Vi har all anledning att använda Guds vishet i vårt liv. Det gör att vi får ett bättre liv redan nu. Det hjälper oss att ”gripa fast tag om det verkliga livet” – livet i Guds nya värld. (1 Timoteus 6:19) Och viktigast av allt: Att uppodla visheten från ovan drar oss närmare källan till all vishet, Jehova Gud.

^ § 1 Enligt 1 Kungaboken 3:16 var de två kvinnorna prostituerade. I det bibliska uppslagsverket Insight on the Scriptures heter det: ”Dessa kvinnor kanske inte var prostituerade i egentlig mening, utan kvinnor som hade begått otukt, antingen judiska kvinnor eller, högst sannolikt, kvinnor av utländsk härkomst.” (Utgivet av Jehovas vittnen)

^ § 11 Det grekiska verb som kan återges med ”sluta fred” kommer från ett verb som betyder ”förändra, utbyta [ett mot ett annat]” och därför ”försona, förlika”. Målet är alltså att få till stånd en förändring, att, om möjligt, avlägsna agg från den sårades hjärta. (Romarna 12:18)

^ § 15 En annan översättning återger dessa ord med ”full av medkänsla och goda gärningar”. (A Translation in the Language of the People, av Charles B. Williams)