Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 17

”O djup av Guds ... vishet!”

”O djup av Guds ... vishet!”

1, 2. Vad var Jehovas uppsåt med den sjunde dagen, och hur sattes hans vishet på prov i början av denna dag?

VILKEN KATASTROF! Människan, kronan på Jehovas skaparverk den sjätte dagen, hade plötsligt fallit från sitt fullkomliga tillstånd. Jehova hade förklarat att ”allt som han hade gjort”, däribland människan, ”var mycket gott”. (1 Moseboken 1:31) Men i början på den sjunde dagen valde Adam och Eva att följa Satan i hans uppror. De föll i synd och drog därigenom på sig ofullkomlighet och död.

2 Det kan ha sett ut som om Jehovas uppsåt med den sjunde dagen fullständigt hade misslyckats. Precis som de sex föregående dagarna skulle den vara tusentals år lång. Jehova hade förklarat den helig, och så småningom skulle hela jorden göras till ett paradis, befolkat av ett fullkomligt människosläkte. (1 Moseboken 1:28; 2:3) Men hur skulle det kunna ske efter detta uppror, denna katastrof? Vad skulle Jehova göra? Hans vishet sattes nu på ett svårt prov – kanske det största någonsin.

3, 4. a) Hur är Jehovas sätt att ta itu med upproret i Eden ett exempel på hans vördnadsbjudande vishet? b) Vad bör vi ödmjukt inse när vi studerar Jehovas vishet?

3 Jehova ingrep genast. Han avkunnade dom över dem som hade gjort uppror i Eden, men samtidigt gav han en förhandsglimt av någonting underbart, nämligen sitt uppsåt att rätta till den skada de precis hade orsakat. (1 Moseboken 3:15) Jehovas uppsåt är långsiktigt och sträcker sig från tiden i Eden årtusendena igenom fram till en tidpunkt långt in i framtiden. Hans uppsåt är fantastiskt enkelt att förstå, men samtidigt så djupt att en  bibelläsare skulle kunna ägna hela sitt liv åt att studera det och meditera över det. Det finns dessutom absolut ingenting som kan få Jehova att misslyckas. All ondska, synd och död kommer att få ett slut. Alla trogna människor kommer att uppnå fullkomlighet, och allt detta kommer att genomföras innan den sjunde dagen är slut, vilket innebär att Jehova, trots allt som hänt, kommer att ha uppnått sitt syfte med jorden och mänskligheten i exakt rätt tid!

4 Visst inger en sådan vishet vördnad! Aposteln Paulus kände sig manad att skriva: ”O djup av Guds ... vishet!” (Romarna 11:33) När vi nu skall se närmare på olika aspekter på Guds vishet, bör vi ödmjukt tänka på att vi i bästa fall bara kan skrapa lite på ytan av den, eftersom den är så oerhört stor. (Job 26:14) Låt oss till att börja med definiera vad Guds vördnadsbjudande vishet är.

Vad är Guds vishet?

5, 6. Vilket samband finns det mellan kunskap och vishet, och hur omfattande är Jehovas kunskap?

5 Vishet är inte detsamma som kunskap. I en dator kan man lagra enorma mängder kunskap, men knappast någon skulle väl kalla en dator vis. Ändå finns det ett samband mellan kunskap och vishet. (Ordspråken 10:14) Om du skulle behöva ett vist råd om hur man behandlar ett allvarligt hälsoproblem, skulle du då vända dig till någon som har lite eller inga medicinska kunskaper alls? Knappast! Det är alltså nödvändigt med exakt kunskap för att få sann vishet.

6 Jehova har obegränsat med kunskap. Han är ”evighetens Kung” och är den ende som alltid har funnits till. (Uppenbarelseboken 15:3) Under alla dessa tidsåldrar har han iakttagit allting som har skett. Bibeln säger: ”Det finns inte någon skapelse som är osynlig för honom, utan  allting ligger naket och blottat inför ögonen på honom som vi har att avlägga räkenskap för.” (Hebréerna 4:13; Ordspråken 15:3) Som Skapare har Jehova full insikt om det han har skapat, och han har sett allt som människan har gjort ända sedan skapelsens början. Han utforskar varje människas hjärta, och det finns ingenting som undgår honom. (1 Krönikeboken 28:9) Eftersom han har skapat oss med en fri vilja, blir han glad när han ser att vi gör förståndiga val i livet. Som den ”som hör bön” kan han lyssna till hur många böner som helst samtidigt! (Psalm 65:2) Och givetvis har Jehova ett fullkomligt minne.

7, 8. Hur kommer Jehovas förstånd, urskillning och vishet till uttryck?

7 Jehova har dock mer än bara kunskap. Han ser också hur saker och ting hänger ihop och kan göra sig en helhetsbild av många små detaljer. Han utvärderar och dömer och kan skilja mellan gott och ont och mellan det som är viktigt och det som är oviktigt. Han kan se under ytan och se vad som finns i en människas hjärta. (1 Samuelsboken 16:7) Jehova har alltså förstånd och urskillning, vilket är mer än att bara ha kunskap. Men vishet är förmer än alla dessa tre.

8 Vishet innebär att man låter kunskap, urskillning och förstånd samverka. I Bibelns grundtext betyder några av de ord som har översatts med ”vishet” ordagrant ”framgångsrikt handlande” eller ”praktisk vishet”. Jehovas vishet är således inte bara teoretisk. Den är praktisk, och den fungerar. Jehovas kunskap och förstånd som saknar motstycke gör att han alltid fattar bästa möjliga beslut och genomför dem på bästa tänkbara sätt. Detta är sann vishet! Jehova bevisar sanningen i Jesu ord: ”Visheten blir ... befunnen rättfärdig genom sina gärningar.” (Matteus 11:19) Allt i universum som Jehova har skapat vittnar på ett storslaget sätt om hans vishet.

 Vittnesbörd om Guds vishet

9, 10. a) Vad slags vishet har Jehova, och hur har den kommit till uttryck? b) Hur vittnar cellen om Jehovas vishet?

9 Har du någon gång med beundran sett en skicklig hantverkare tillverka saker som är både vackra och funktionella? Det är en vishet som gör intryck på många. (2 Moseboken 31:1–3) Jehova är källan till denna vishet och äger den i högre grad än någon annan. Kung David sade om Jehova: ”Jag vill prisa dig, ty jag är danad så underbart att det inger fruktan. Underbara är dina verk, min själ vet det mycket väl.” (Psalm 139:14) Ju mer vi får veta om människokroppen, desto större vördnad känner vi för Jehova och hans vishet.

10 Man kan illustrera det så här: Från början var du bara en enda liten cell – en äggcell från din mor, som hade befruktats av en sädescell från din far. Snart började den här cellen att dela sig, och slutprodukten, dvs. du, består av cirka 100 biljoner celler. De är så små att omkring 10 000 medelstora celler skulle kunna rymmas på ett knappnålshuvud. Ändå är varje cell ofattbart komplicerad. Cellen är långt mer komplicerad är någon människogjord maskin eller fabrik. Forskarna liknar cellen vid en muromgärdad stad – den har bevakade in- och utfarter, ett transportsystem, ett kommunikationsnät, kraftverk, fabriker, anläggningar för avfallshantering och återvinning, en försvarsmakt och till och med ett slags regering i kärnan. Cellen kan dessutom göra en exakt kopia av sig själv på bara några timmar!

11, 12. a) Vad är det som får cellerna i ett växande embryo att specialisera sig, och hur stämmer detta överens med orden i Psalm 139:16? b) På vilket sätt visar människohjärnan att vi är underbart danade?

11 Naturligtvis är inte alla celler likadana. Allteftersom cellerna i ett embryo fortsätter att dela sig, får de många olika funktioner. En del blir nervceller, andra blir ben-, muskel-, blod- eller ögonceller. All sådan differentiering programmeras in i cellens ”bibliotek” med genetiska ritningar,  DNA. Intressant nog blev David inspirerad att säga till Jehova: ”Dina ögon såg till och med embryot av mig, och i din bok var alla dess delar uppskrivna.” (Psalm 139:16)

12 Vissa kroppsdelar är oerhört komplicerade. Ta till exempel hjärnan. Några har kallat den det mest komplicerade föremålet som man hittills upptäckt i universum. Den innehåller cirka 100 miljarder nervceller – det är ungefär lika många som antalet stjärnor i vår galax. Varje cell har tusentals förbindelser med andra celler. Forskarna menar att en människohjärna skulle kunna innehålla all den information som finns i alla världens bibliotek och att det inte finns någon gräns för hur mycket den kan lagra. Trots att de i årtionden har studerat detta organ, som är ”danat så underbart”, medger de att de kanske aldrig helt och fullt kommer att förstå hur det fungerar.

13, 14. a) Hur visar myror och andra skapelser att de är ”instinktivt visa”, och vad lär det oss om deras Skapare? b) Varför kan vi säga att till exempel en spindelväv är gjord ”med vishet”?

13 Människan är dock bara ett exempel på den vishet som finns i Jehovas skaparverk. I Psalm 104:24 läser vi: ”Hur många är inte dina verk, o Jehova! Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har frambringat.” Jehovas vishet kan tydligt ses i allt skapat vi har runt omkring oss. Myran, till exempel, är ”instinktivt vis”. (Ordspråken 30:24) Ja, myrsamhällen är mycket välorganiserade. I en del samhällen har myrorna till och med bladlöss som boskap för att få näring. Andra myror är ”jordbrukare”, och de ”odlar” och ”skördar” svampar. Det finns många andra djur som av instinkt gör fantastiska saker. En helt vanlig fluga kan göra luftkonster som de mest avancerade flygplan inte kan göra om. Flyttfåglar navigerar med hjälp av stjärnorna, jordens magnetfält eller en sorts inbyggd karta. Biologer kan ägna många år åt att studera  de komplicerade beteenden som inprogrammerats i dessa skapelser. Ja, vi inser verkligen vilken vishet han måste ha som har programmerat dem!

14 Forskarna har lärt mycket av den vishet som man kan se i Jehovas skaparverk. Det finns till och med en gren inom vetenskapen som kallas biomimetik och som går ut på att man försöker härma de konstruktioner som finns i naturen. Du kanske någon gång har beundrat en spindelväv för dess skönhet. Men en ingenjör ser den dessutom som ett under i fråga om konstruktion. De tunna trådarna, som ser rätt svaga ut, är proportionellt sett starkare än stål och starkare än fibrerna i en skottsäker väst. Hur starka är dessa trådar? Tänk dig att man skulle förstora en spindelväv till samma storlek som ett fisknät. Ett sådant nät skulle kunna fånga upp ett flygplan i luften! Ja, ”med vishet” har Jehova gjort allt detta.

Vem programmerade skapelserna på jorden, så att de blev ”instinktivt visa”?

Vishet utanför jorden

15, 16. a) Hur vittnar stjärnhimlen om Jehovas vishet? b) Hur vittnar Jehovas ställning som överbefälhavare över en stor änglahär om att han är en mycket vis organisatör?

15 Jehovas vishet kan tydligt ses i universum, i allt det han har skapat där. Stjärnorna på himlen, som vi behandlade mer utförligt i kapitel 5, är inte utspridda på måfå i rymden. Tack vare Jehovas vishet i ”himlens lagar” är stjärnorna vackert ordnade i galaxer, som i sin tur är samlade i galaxhopar, som i sin tur bildar supergalaxhopar. (Job 38:33, Bibel 2000) Det är inte konstigt att Jehova beskriver himlakropparna som en ”här”. (Jesaja 40:26) Det finns dock en här, som ännu tydligare vittnar om Jehovas vishet.

 16 Som vi såg i kapitel 4 kallas Gud ”härarnas Jehova”, därför att han är överbefälhavare för en här som består av hundratals miljoner andevarelser. Detta är ett bevis på Jehovas makt. Men vilket samband har detta med hans vishet? Tänk på följande: Jehova och Jesus är aldrig overksamma. (Johannes 5:17) Det är logiskt att tänka att alla änglar som tjänar den Högste också alltid är verksamma. Och kom ihåg att de är överlägsna människan i fråga om intelligens, makt och kraft. (Hebréerna 1:7; 2:7) Ändå har Jehova hela tiden försett dessa änglar med arbete, och de utför det med glädje – de ”fullgör hans ord” och ”gör hans vilja” – och har gjort det i miljarder år. (Psalm 103:20, 21) Vilken fantastisk vishet denne store organisatör måste ha!

Jehova ”ensam är vis”

17, 18. Varför säger Bibeln att Jehova ”ensam är vis”, och varför bör hans vishet få oss att känna vördnad?

17 Med tanke på de bevis som presenterats här, är det då konstigt att Bibeln säger att Jehovas vishet är överlägsen? Så till exempel säger den att Jehova ”ensam är vis”. (Romarna 16:27) Jehova ensam äger vishet i absolut mening. Han är källan till all sann vishet. (Ordspråken 2:6) Det är därför Jesus, som visserligen är den visaste av alla Jehovas skapelser, inte förlitade sig på sin egen vishet, utan bara sade det som hans Fader sade åt honom att säga. (Johannes 12:48–50)

18 Lägg märke till hur aposteln Paulus framhåller Jehovas ojämförliga vishet: ”O djup av Guds rikedom och vishet och kunskap! Hur outrannsakliga är inte hans domar och outforskliga hans vägar!” (Romarna 11:33) Genom att inleda versen med att utropa ”O” gav Paulus uttryck åt starka känslor – i det här fallet djup vördnad. Det grekiska ord som han valde för ”djup” är nära besläktat med ordet för ”avgrund”. Hans ord framkallar därför en livfull bild i vårt sinne. När vi mediterar över Jehovas vishet är det som om  vi tittar ner i en bottenlös avgrund, med ett djup som vi inte kan fatta, än mindre i detalj beskriva eller kartlägga. (Psalm 92:5) Får inte detta oss att känna oss ödmjuka?

19, 20. a) Varför är örnen en passande symbol för Guds vishet? b) Hur har Jehova visat att han kan se in i framtiden?

19 Jehovas unika vishet kommer också till uttryck på ett annat sätt: Det är bara han som kan se in i framtiden. Du kanske kommer ihåg att Jehova använder örnen, med dess förmåga att se mycket långt, som en symbol för sin vishet. En kungsörn kan väga omkring fem kilo, men den har större ögon än en fullvuxen man. Örnen kan med sin skarpa synförmåga se ett mycket litet byte på hundratals, ja, kanske tusentals meters håll! Jehova själv sade om örnen: ”Långt bort i fjärran spanar ständigt dess ögon.” (Job 39:29) På liknande sätt kan Jehova spana ”långt bort i fjärran” när det gäller tiden – ja, långt in i framtiden!

20 Bibeln är full av vittnesbörd om detta. Den innehåller hundratals profetior, dvs. historia skriven i förväg. Den har förutsagt krig, världsväldens uppgång och fall och till och med vissa militärbefälhavares strategier – i vissa fall hundratals år i förväg. (Jesaja 44:25–45:4; Daniel 8:2–8, 20–22)

21, 22. a) Varför finns det ingen grund att tro att Jehova har förutbestämt alla de val vi gör i livet? Illustrera. b) Hur vet vi att Jehovas vishet inte är kall och okänslig?

 21 Men betyder det här att Gud redan vet vilka val vi kommer att göra i livet? De som tror på predestinationsläran menar att det är så. Men med ett sådant synsätt underskattar man faktiskt Jehovas vishet, eftersom man då antyder att han inte har kontroll över sin förmåga att se in i framtiden. Vi kan illustrera det så här: Om du hade en mycket vacker sångröst, innebär det då att du måste sjunga hela tiden? Tanken är absurd! På samma sätt har Jehova förmågan att veta vad som kommer att hända i framtiden, men han använder sig inte av denna förmåga hela tiden. Om han skulle göra det skulle han inkräkta på vår fria vilja, en dyrbar gåva som han aldrig kommer att ta ifrån oss. (5 Moseboken 30:19, 20)

22 Bara tanken på att våra liv skulle vara förutbestämda antyder dessutom att Jehovas vishet skulle vara kall och okänslig, att han skulle vara kärlekslös och sakna medkänsla. Men inget skulle kunna vara mer fjärran från sanningen! Bibeln lär oss att Jehova är ”vis i hjärta”. (Job 9:4) Han har naturligtvis inte ett bokstavligt hjärta, men Bibeln använder ofta det uttrycket när det handlar om vårt inre jag, där vi har våra motiv och känslor, däribland kärlek. Som alla Jehovas egenskaper styrs hans vishet av kärlek. (1 Johannes 4:8)

23. Vad bör Jehovas överlägsna vishet få oss att göra?

23 Naturligtvis är Jehovas vishet fullständigt tillförlitlig. Den är så överlägsen vår egen vishet att vi i hans ord får uppmaningen: ”Förtrösta på Jehova av allt ditt hjärta och stöd dig inte på ditt eget förstånd. Tänk på honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar raka.” (Ordspråken 3:5, 6) Låt oss nu fortsätta att studera om Jehovas vishet så att vi kan dras närmare vår allvise Gud.