Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 18

Visheten i ”Guds ord”

Visheten i ”Guds ord”

1, 2. Vad är det för ett ”brev” Jehova har skrivit till oss, och varför har han skrivit det?

MINNS du senaste gången du fick ett brev från en kär vän som bor långt borta? Få saker i livet gör oss så glada som när vi får brev från någon vi tycker om. Visst är det trevligt när han berättar att han mår bra, vad han har varit med om och vad han tänker göra! En sådan kommunikation gör att vi kommer andra närmare, även om avståndet är stort.

2 Vad skulle då kunna göra oss gladare än att få ett skrivet budskap från vår älskade Gud? Man kan säga att Jehova har skrivit ett ”brev” till oss – hans ord, Bibeln. Där berättar han för oss vem han är, vad han har gjort, vad han tänker göra och mycket mer. Jehova har gett oss sitt ord därför att han vill att vi skall komma nära honom. Vår allvise Gud valde det bästa tänkbara sättet att kommunicera med oss. Bibelns innehåll och sättet den är skriven på vittnar om en enastående vishet.

Varför ett skrivet budskap?

3. På vilket sätt förmedlade Jehova sin lag till Mose?

3 Någon kanske undrar: Varför använde inte Jehova ett mer dramatiskt sätt – till exempel en röst från himlen – för att kommunicera med människor? Faktum är att Jehova ibland har talat från himlen med hjälp av änglar. Han gjorde det när han gav lagen till Israel. (Galaterna 3:19) Denna röst från himlen var så vördnadsbjudande att de förskräckta israeliterna bad att Jehova inte skulle tala med dem på det sättet, utan i stället tala genom Mose. (2 Moseboken 20:18–20) Det var därför som lagen, med sina omkring 600 bud och stadgar, förmedlades till Mose muntligen, ord för ord.

4. Förklara varför det inte skulle ha varit en pålitlig metod att förmedla Guds lagar muntligt.

 4 Men tänk om den aldrig hade skrivits ner. Skulle Mose då ha kunnat komma ihåg den exakta ordalydelsen i denna detaljerade lagsamling och förmedla den till israeliterna utan några fel? Hur skulle det bli för senare generationer? Skulle de vara tvungna att helt och hållet lita på det de hört? Det skulle inte ha varit en pålitlig metod att förmedla Guds lagar på. Tänk dig vad som skulle hända om du skulle berätta något för en grupp genom att först berätta det för en person som sedan i sin tur skulle berätta det för en annan osv. Det som den sista personen får höra skulle förmodligen skilja sig en hel del från den ursprungliga berättelsen. Något sådant skulle aldrig kunna hända med Guds ord.

5, 6. Vad skulle Mose enligt Jehovas anvisningar göra med Guds ord, och varför är det en välsignelse att ha Jehovas ord nedskrivet?

5 I sin vishet valde Jehova att låta sitt ord bli nedskrivet. Han gav Mose följande anvisning: ”Skriv ner åt dig dessa ord, för det är i överensstämmelse med dessa ord som jag verkligen sluter ett förbund med dig och Israel.” (2 Moseboken 34:27) Det var då, år 1513 f.v.t., som Bibeln började skrivas. Under de följande 1 610 åren talade Jehova ”vid många tillfällen och på många sätt” till ungefär 40 människor som sedan skrev ner Bibeln. (Hebréerna 1:1) Under den här tiden fanns det också hängivna avskrivare som med minutiös noggrannhet försökte bevara Skrifterna intakta genom att göra felfria avskrifter av dem. (Esra 7:6; Psalm 45:1)

6 Jehova har verkligen välsignat oss genom att kommunicera med oss genom sitt skrivna ord. Har du någon gång fått ett brev som du tyckte så mycket om – kanske därför att det gav dig mycket tröst – att du sparade det och läste  det om och om igen? På samma sätt är det med Jehovas ”brev” till oss. Eftersom Jehova har låtit skriva ner sina ord, kan vi läsa dem regelbundet och meditera över det de säger. (Psalm 1:2) Vi kan hämta ”trösten från Skrifterna”, när vi än behöver den. (Romarna 15:4)

Varför använde Jehova människor?

7. Hur kan man se visheten i att Jehova använde människor till att skriva ner sitt ord?

7 I sin vishet använde Jehova människor till att skriva ner sitt ord. Tänk på följande: Om Jehova hade använt änglar till att skriva ner Bibeln, skulle den då ha känts lika tilltalande att läsa? Givetvis vore det inga problem för änglarna att från sin upphöjda ställning förmedla en bild av Jehova, uttrycka sin egen hängivenhet för honom och berätta om trogna människor som tjänar Gud. Men skulle vi ha kunnat känna igen oss i en skildring gjord utifrån fullkomliga andevarelsers perspektiv, med tanke på deras kunskap, erfarenhet och styrka? (Hebréerna 2:6, 7)

”Hela Skriften är inspirerad av Gud”

8. På vilket sätt fick bibelskribenterna använda sin egen tankeförmåga? (Se också fotnoten.)

8 Jehova använde mänskliga skrivare för att ge oss det vi behöver – en redogörelse som är ”inspirerad av Gud”, men som samtidigt har kvar det mänskliga perspektivet. (2 Timoteus 3:16) Hur gick då Jehova till väga? Man kan se att han många gånger lät skribenterna använda sin egen tankeförmåga och själva välja ”ord som är behagliga och ett sätt att skriva korrekta ord, ord som är sanna”. (Predikaren 12:10, 11) Det är därför som Bibeln har olika stilar. De återspeglar skribenternas bakgrund och personlighet. * Men samtidigt visar Bibeln att de ”talade ord från Gud, under  det att de drevs av helig ande”. (2 Petrus 1:21) Slutprodukten är därför ”Guds ord”. (1 Thessalonikerna 2:13)

9, 10. Varför får Bibeln en varm prägel och blir mer tilltalande genom att det är människor som har skrivit den?

9 Att Jehova använde människor för att skriva ner Bibeln ger den en mycket varm prägel och gör den mer tilltalande. Skribenterna var människor med samma slags känslor som vi har. De var ofullkomliga och fick uppleva liknande prövningar som vi. I vissa fall inspirerade Jehovas ande dem att uttrycka vad de själva kände och bekymrade sig över. (2 Korinthierna 12:7–10) De skrev därför i jagform, vilket ingen ängel skulle ha kunnat göra.

10 Ta till exempel kung David i Israel. Efter att ha begått några allvarliga synder komponerade han en psalm, där han utgöt sitt hjärta och bad om Guds förlåtelse. Han skrev: ”Rena mig från min synd. Ty mina överträdelser känner jag, och min synd är ständigt inför mig. Se! Med missgärning blev jag frambringad under födslosmärtor, och i synd blev min mor havande med mig. Kasta mig inte bort från ditt ansikte; och ta inte bort din heliga ande från mig. Slaktoffren åt Gud är en nedbruten ande; ett nedbrutet och krossat hjärta föraktar du inte, o Gud.” (Psalm 51:2, 3, 5, 11, 17) Kan du känna den ångest David kände? Vem annan än en ofullkomlig människa skulle kunna uttrycka sådana innerliga känslor?

Varför en bok om människor?

11. Vilka slags exempel ur verkliga livet finns i Bibeln ”till vår undervisning”?

11 Det finns en annan sak som gör Bibeln mer tilltalande. Det är en bok som i stor utsträckning handlar om människor – verkliga människor – sådana som tjänar Gud och sådana som inte tjänar honom. Vi läser om deras erfarenheter, prövningar och glädjeämnen. Vi ser vad resultatet blir av deras val i livet. Allt detta skrevs ”till vår undervisning”.  (Romarna 15:4) Genom sådana berättelser ur verkliga livet undervisar Jehova oss på ett sätt som berör oss. Här är några exempel.

12. Hur är skildringar i Bibeln om människor som var otrogna mot Gud till hjälp för oss?

12 I Bibeln berättas det om människor som var otrogna, ja, rentav onda, och vad som hände dem. I dessa skildringar kommer deras dåliga egenskaper i dagen, och det hjälper oss att förstå varför vi inte bör visa sådana egenskaper. När vi läser om hur Judas förrådde Jesus, förstår vi mycket bättre vad illojalitet är, än om vi bara hade läst ett bud som sade att vi inte skulle vara illojala. (Matteus 26:14–16, 46–50; 27:3–10) Sådana skildringar gör ett djupare intryck på oss och hjälper oss att upptäcka och undvika dåliga personlighetsdrag.

13. Hur hjälper Bibeln oss att förstå de egenskaper Jehova önskar se hos oss?

13 I Bibeln berättas det också om många trogna tjänare till Gud. Vi läser om deras hängivenhet och lojalitet. Vi läser om människor som visade de personlighetsdrag som vi måste uppodla för att närma oss Gud. Ta till exempel tro. Bibeln ger en definition av vad tro är och visar hur viktig den är för att vi skall kunna behaga Gud. (Hebréerna 11:1, 6) Men Bibeln berättar också om människor som visade tro. Tänk vilken tro Abraham visade när han försökte offra Isak. (1 Moseboken, kapitel 22; Hebréerna 11:17–19) Sådana berättelser ger ordet ”tro” ännu djupare innebörd och gör att vi lättare kan förstå vad tro är. Vilken vishet Jehova har, som inte bara uppmanar oss att utveckla vissa önskvärda egenskaper, utan också ger exempel på personer som har visat sådana egenskaper!

14, 15. Vad får vi veta om en viss kvinna som kom till templet, och vad lär vi oss om Jehova genom den här berättelsen?

14 Bibelns berättelser lär oss ofta någonting om hur Jehova är som person. Vi läser ju till exempel om en kvinna  som Jesus såg i templet. Han satt i närheten av bidragsbössorna och såg människor lägga i sina bidrag. Det var många rika som kom och lade i ”av sitt överflöd”. Men det var framför allt en oansenlig änka som fångade hans uppmärksamhet. Hennes gåva bestod av ”två små mynt”, som hade ”mycket ringa värde”. * Det var allt hon hade, men Jesus som hade samma fullkomliga synsätt som Jehova sade: ”Denna fattiga änka lade i mer än alla som lade pengar i bidragsbössorna.” Han menade alltså att hon egentligen hade lagt i mer än alla de andra tillsammans. (Markus 12:41–44; Lukas 21:1–4; Johannes 8:28)

15 Är det inte betecknande att av alla dem som kom till templet den dagen är det bara den här änkan som omnämns i Bibeln? Det vi lär oss är att Jehova är en uppskattande Gud. Han blir glad för det vi helhjärtat ger honom, oavsett hur mycket andra kan ge. Hur skulle Jehova på ett bättre sätt ha kunnat undervisa oss om denna hjärtevärmande sanning?

Vad som inte finns i Bibeln

16, 17. Hur kommer Jehovas vishet till uttryck i det han valt att inte ha med i sitt ord?

16 När du skriver ett brev till en kär vän eller släkting, kan du inte ta med allt. Du måste välja ut det du vill skriva. Jehova valde att nämna vissa personer och händelser i sitt ord, men han tog inte med alla detaljer. (Johannes 21:25) När vi läser om Guds domar, till exempel, får vi kanske inte svar på alla våra frågor. Jehovas vishet kommer också till uttryck i det han väljer att inte ha med i sitt ord. Hur då?

17 Bibeln är skriven på ett sådant sätt att det prövar vad  som finns i vårt hjärta. I Hebréerna 4:12 står det: ”Guds ord [eller budskap] är levande och utvecklar kraft och är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så långt in att det skiljer själ och ande ... och kan bedöma hjärtats tankar och avsikter.” Bibelns budskap tränger ner djupt och avslöjar våra tankar och motiv. De som läser Bibeln med en kritisk inställning hakar ofta upp sig på den, därför att de tycker att den inte ger tillräckligt med upplysningar. Sådana personer kanske till och med ifrågasätter om Jehova verkligen är kärleksfull, vis och rättvis.

18, 19. a) Varför bör vi inte bekymra oss om det dyker upp frågor som vi inte genast kan få svar på, när vi studerar en viss berättelse i Bibeln? b) Vad krävs för att vi skall förstå Guds ord, och hur vittnar detta om Jehovas stora vishet?

18 Vi måste studera Bibeln noggrant och med ett uppriktigt hjärta för att kunna se Jehova i det sammanhang som Bibeln i sin helhet beskriver honom. Vi behöver då inte bli bekymrade om det finns vissa frågor som vi inte genast kan få svar på, när vi läser en viss skildring. Man kan illustrera det så här: Om vi skulle lägga ett stort pussel, kanske vi först inte hittar en viss bit, eller så ser vi inte var biten skall sitta. Men vi har kanske tillräckligt med bitar på plats för att se vad hela bilden skall föreställa. Det är på samma sätt när vi studerar Bibeln. Steg för steg lär vi oss vilket slags Gud Jehova är, och så småningom blir hela bilden klar för oss. Även om vi till en början inte förstår en viss berättelse eller ser hur den stämmer med Guds personlighet, har vi genom vårt studium i Bibeln redan lärt så mycket om Jehova att vi är fullständigt övertygade om att han är en kärleksfull och rättvis Gud.

19 För att förstå Guds ord måste vi alltså läsa och studera det uppriktigt och fördomsfritt. Vittnar inte detta om Jehovas stora vishet? Det finns intelligenta människor som kan skriva böcker som bara ”visa och intellektuella” förstår. Men för att kunna skriva en bok som bara människor  med rätt motiv förstår krävs en sådan vishet som bara Gud har! (Matteus 11:25)

En bok med ”praktisk vishet”

20. Varför är det endast Jehova som kan visa oss vad som är det bästa levnadssättet, och vad innehåller Bibeln som kan vara till hjälp för oss?

20 I sitt ord visar Jehova oss vad som är det bästa levnadssättet. Han är vår Skapare, och han känner till våra behov bättre än vad vi gör. Och sådana grundläggande mänskliga behov som att känna sig älskad, att vara lycklig och att ha bra relationer till andra har inte förändrats. Bibeln innehåller ett överflöd av ”praktisk vishet” som kan hjälpa oss att leva ett meningsfullt liv. (Ordspråken 2:7) Varje del i den här studiehandboken innehåller ett kapitel som visar hur vi kan tillämpa Bibelns visa råd, men låt oss här titta närmare på bara ett exempel.

21–23. Vilka visa råd kan hjälpa oss att inte hysa agg?

21 Har du lagt märke till att människor som hyser agg mot andra ofta bara skadar sig själva? Vrede och förbittring kan vara en mycket tung börda. Om vi låter sådana känslor utvecklas, kommer de att helt uppta våra tankar och beröva oss vår frid och glädje. Enligt vissa forskare kan vrede öka risken för hjärtsjukdom och kan leda till många andra kroniska sjukdomar. Långt innan man gjorde sådana vetenskapliga studier, sade Bibeln vist: ”Avstå från vrede och överge raseri.” (Psalm 37:8) Men hur kan vi göra det?

22 Guds ord ger oss det här visa rådet: ”En människas insikt bromsar hennes vrede, och det är skönhet från hennes sida att överse med överträdelse.” (Ordspråken 19:11) Insikt är förmågan att se under ytan. Insikt hjälper oss att förstå andra; den kan hjälpa oss att urskilja varför en annan person talade eller handlade på ett visst sätt. Att vi försöker förstå hans verkliga motiv, känslor och omständigheter kan hjälpa oss att slå bort negativa tankar om honom.

 23 Bibeln ger oss också det här rådet: ”Fortsätt att ha fördrag med varandra och att villigt förlåta varandra.” (Kolosserna 3:13) Uttrycket ”fortsätt att ha fördrag med varandra” antyder att vi skall ha tålamod med andra och stå ut med personlighetsdrag som vi kanske tycker är irriterande. Sådant tålamod kan hjälpa oss att inte gå och reta upp oss på småsaker. Att ”förlåta” innebär att man inte tillåter sig att bli bitter. Vår vise Gud vet att vi behöver förlåta andra när det finns goda skäl till det. Det är något som inte bara de har nytta av. Det ger även oss frid i sinne och hjärta. (Lukas 17:3, 4) Vilken vishet vi finner i Guds ord!

24. Vad leder det till att vi strävar efter att leva enligt Guds vishet?

24 Jehovas gränslösa kärlek fick honom att vilja kommunicera med oss. Han valde det bästa tänkbara sättet – ett ”brev” nedskrivet av människor under ledning av hans heliga ande. Det är Jehovas vishet vi finner i Bibeln. Denna vishet är ”mycket tillförlitlig”. (Psalm 93:5) När vi strävar efter att leva enligt den, och när vi talar med andra om den, dras vi helt naturligt närmare vår allvise Gud. I nästa kapitel skall vi behandla ännu ett exempel på Jehovas framsynta vishet: hans förmåga att förutsäga framtiden och genomföra sitt uppsåt.

^ § 8 David, som var herde, använder exempel som han hämtade från det livet. (Psalm 23) Matteus, som hade varit tullindrivare, nämner ofta siffror och pengars värde. (Matteus 17:27; 26:15; 27:3) Lukas, som var läkare, använder ord som återspeglar hans medicinska bakgrund. (Lukas 4:38; 14:2; 16:20)

^ § 14 Båda mynten var en lepton, det minsta judiska myntet som användes på den tiden. Två lepta motsvarade 1/64 av en dagslön. Dessa två mynt räckte inte ens till att köpa en enda sparv, den billigaste fågel de fattiga kunde köpa till mat.