Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 DEL 3

”Vis i hjärta”

”Vis i hjärta”

Sann vishet är bland det dyrbaraste vi kan försöka få. Jehova ensam är källan till vishet. I den här delen skall vi se lite närmare på den oändliga vishet som Jehova Gud äger, han om vilken den trogne mannen Job sade: ”Han är vis i hjärta.” (Job 9:4)

I DEN HÄR SEKTIONEN

KAPITEL 17

”O djup av Guds ... vishet!”

På vilket sätt är Guds vishet överlägsen hans kunskap, urskillning och förstånd?

KAPITEL 18

Visheten i ”Guds ord”

Gud kunde själv skrivit ner Bibeln, eller använt änglar. Så varför använde han människor till att skriva Bibeln?

KAPITEL 19

”Guds vishet i en helig hemlighet”

Vad är den heliga hemlighet som Gud en gång dolde men nu har uppenbarat?

KAPITEL 20

”Vis i hjärta”, men ändå ödmjuk

Hur kan universums Suverän vara ödmjuk?

KAPITEL 21

Jesus uppenbarar ”visheten från Gud”

Varför kom de soldater som skulle arrestera Jesus tillbaka utan honom?

KAPITEL 22

Är ”visheten från ovan” verksam i ditt liv?

Bibeln ger fyra råd som vi måste följa för att få vishet från Gud.