Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 2

Kan vi verkligen närma oss Gud?

Kan vi verkligen närma oss Gud?

1, 2. a) Vad tycker många är osannolikt, men vad försäkrar Bibeln oss om? b) Vilket förhållande till Gud hade Abraham, och varför hade han det?

HUR skulle du känna det om himlens och jordens Skapare sade om dig: ”Det här är min vän”? För många är det kanske en osannolik tanke. Hur skulle en människa någonsin kunna uppnå vänskap med Jehova Gud? Ändå försäkrar Bibeln oss om att vi verkligen kan få ett nära förhållande till Gud.

2 Abraham i forna tider hade ett sådant nära förhållande till Gud. Jehova talade om denne patriark som ”min vän”. (Jesaja 41:8) Ja, Jehova betraktade Abraham som en personlig vän. Abraham stod Gud så nära därför att han ”satte tro till Jehova”. (Jakob 2:23) Också i vår tid söker Jehova efter tillfällen att ”fästa sig” vid dem som vill tjäna honom av kärlek. (5 Moseboken 10:15) Hans ord uppmanar oss: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (Jakob 4:8) I de här orden finner vi både en uppmaning och ett löfte.

3. Vad uppmanar Jehova oss, och vilket löfte är förbundet med den uppmaningen?

3 Jehova uppmanar oss att närma oss honom. Han är beredd och villig att ta emot oss som sina vänner. Samtidigt lovar han att om vi närmar oss honom, kommer han att närma sig oss. På så sätt kan vi få något mycket dyrbart – ”förtroligt umgänge med Jehova”. * (Psalm 25:14)  ”Förtroligt umgänge” för tanken till förtroligt tal med en nära vän.

4. Hur skulle du vilja beskriva en nära vän, och hur visar sig Jehova vara en sådan vän för dem som närmar sig honom?

4 Har du en nära, förtrolig vän? En sådan vän är en person som bryr sig om dig. Du har förtroende för honom, eftersom han har visat sig vara lojal mot dig. Din glädje ökar, när du delar den med honom. Hans medkänsla gör dina sorger lättare att bära. Han förstår dig även då ingen annan verkar göra det. När du närmar dig Gud, får du på liknande sätt en särskild vän som verkligen uppskattar dig, bryr sig mycket om dig och förstår dig helt och fullt. (Psalm 103:14; 1 Petrus 5:7) Du kan tala om för honom precis hur du känner det innerst inne, eftersom du vet att han är lojal mot dem som är lojala mot honom. (Psalm 18:25) Men om inte Gud hade gjort det möjligt, hade vi inte kunnat få detta privilegierade, förtroliga umgänge med honom.

Jehova har öppnat vägen

5. Vad har Jehova gjort för att vi skall kunna få ett nära förhållande till honom?

5 Utan hjälp skulle vi som syndare aldrig kunna få ett nära förhållande till Gud. (Psalm 5:4) ”Men Gud bevisar sin egen kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare”, skrev aposteln Paulus. (Romarna 5:8) Ja, genom Jehovas försorg gav Jesus ”sin själ till en lösen i utbyte mot många”. (Matteus 20:28) Vår tro på detta lösenoffer gör att vi kan få ett nära förhållande till Gud. Eftersom Gud ”först har älskat oss”, har han lagt grunden till att vi skall kunna uppnå vänskap med honom. (1 Johannes 4:19)

6, 7. a) Hur vet vi att Jehova inte är en Gud som är omöjlig att lära känna? b) Hur har Jehova uppenbarat sig?

6 Jehova har också tagit ett annat steg. Han har uppenbarat sig för oss. Förtroligheten i ett vänskapsförhållande grundar sig på att man verkligen känner personen i fråga  och uppskattar hans egenskaper och hans sätt att vara. Om Jehova var en Gud som höll sig dold och som vi inte kunde lära känna, skulle vi inte kunna ha ett nära förhållande till honom. Men Jehova håller sig inte dold. Han vill i stället att vi skall lära känna honom. (Jesaja 45:19) Det som han uppenbarar om sig själv är dessutom tillgängligt för alla, även för dem av oss som kanske betraktas som obetydliga eller oansenliga i den här världen. (Matteus 11:25)

Jehova har uppenbarat sig genom sitt skaparverk och sitt skrivna ord

7 Hur har Jehova uppenbarat sig för oss? I hans skaparverk ser vi vissa drag av hans personlighet – hans väldiga kraft, hans stora vishet, hans gränslösa kärlek. (Romarna 1:20) Men det Jehova uppenbarar om sig själv stannar inte vid det som han har skapat. Som den främste när det gäller att kommunicera har han gett oss en skriven uppenbarelse av sig själv i sitt ord, Bibeln.

Vi kan betrakta ”Jehovas ... ljuvlighet”

8. Varför kan det sägas att Bibeln i sig själv är ett vittnesbörd om Jehovas kärlek till oss?

8 Bibeln är i sig själv ett vittnesbörd om Jehovas kärlek till oss. I sitt ord uppenbarar han sig i termer som vi kan förstå, något som inte bara visar att han älskar oss, utan också att han vill att vi skall lära känna honom och älska honom. Det vi läser i denna dyrbara bok gör att vi kan betrakta ”Jehovas ... ljuvlighet”, och det får oss att vilja närma oss honom. (Psalm 90:17) Vi skall betrakta några av de sätt på vilka Jehova uppenbarar sig i sitt ord.

9. Nämn några direkta uttalanden i Bibeln som framhåller Guds egenskaper.

9 Bibeln innehåller många direkta uttalanden som framhåller Guds egenskaper, till exempel: ”Jehova älskar rättvisa.” (Psalm 37:28) Gud är ”upphöjd i kraft”. (Job 37:23) ”’Jag är lojal’, lyder Jehovas uttalande.” (Jeremia 3:12) ”Han är vis i hjärta.” (Job 9:4) Han är ”en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och överflödande i kärleksfull  omtanke och sanning”. (2 Moseboken 34:6) ”Du, Jehova, är god och redo att förlåta.” (Psalm 86:5) Och som nämndes i föregående kapitel är en av hans egenskaper särskilt framträdande: ”Gud är kärlek.” (1 Johannes 4:8) När du tänker på de här tilltalande egenskaperna, känner du dig då inte dragen till denne ojämförlige Gud?

Bibeln hjälper oss att närma oss Jehova

10, 11. a) Vad har Jehova tagit med i sitt ord för att tydligare visa oss de olika dragen i sin personlighet? b) Genom vilket bibliskt exempel kan vi göra oss en bild av hur Gud använder sin kraft?

10 Förutom att Jehova har talat om för oss vilka hans egenskaper är, har han i sin kärlek gett oss konkreta exempel i sitt ord på hur han har visat de här egenskaperna i handling. Dessa berättelser framkallar livfulla bilder i vårt sinne som gör att vi tydligare kan se de olika dragen i hans personlighet. Det i sin tur hjälper oss att närma oss honom. Vi skall se på ett exempel.

11 Det är en sak att läsa om Guds ”väldiga kraft”, men det är en helt annan sak att läsa om hur han befriade israeliterna genom Röda havet och sedan uppehöll dem i vildmarken i 40 år. (Jesaja 40:26) Du kan för din inre syn se hur vattenmassorna klyvs. Du kan göra dig en bild av hur folket – kanske sammanlagt 3 000 000 människor – går över på den torra havsbottnen, medan det ”stelnade” vattnet står som väldiga murar på båda sidor. (2 Moseboken 14:21; 15:8) Du kan se bevis på Guds skyddande omsorg i vildmarken. Vatten flödade ur klippan. Mat, som påminde om vita frön, framträdde på marken. (2 Moseboken 16:31;  4 Moseboken 20:11) Jehova uppenbarar här inte bara att han har kraft, utan också att han använder den för sitt folks räkning. Är det inte trösterikt att veta att vi riktar våra böner till en mäktig Gud som ”för oss [är] en tillflykt och styrka, en hjälp som är lätt att finna under trångmål”? (Psalm 46:1)

12. Hur hjälper Jehova oss att ”se” honom?

12 Jehova, som är en ande, har gjort ännu mer för att hjälpa oss att lära känna honom. Som människor kan vi bara uppfatta synliga verkligheter, och vi kan därför inte se in i den andliga världen. Om Gud skulle beskriva sig själv för oss i andliga termer, skulle det vara som om vi försökte förklara hur vi ser ut – exempelvis genom att beskriva sådana detaljer som ögonfärg eller fräknar – för någon som är född blind. Jehova hjälper oss i stället omtänksamt att ”se” honom genom att använda termer som vi kan förstå. Ibland använder han bilder och liknar sig vid sådant som vi känner till. Han talar till och med om sig själv som om han hade mänskliga drag. *

13. Hur beskrivs Jehova i Jesaja 40:11, och hur påverkas du av det?

13 Lägg märke till beskrivningen av Jehova i Jesaja 40:11: ”Som en herde skall han valla sin egen hjord. Med sin arm skall han samla lammen; och i sin famn skall han bära dem.” Jehova jämförs här med en herde som tar upp lammen med ”sin arm”. Den här beskrivningen belyser Guds förmåga att skydda och stödja sina tjänare, också de mer sårbara. Vi kan känna oss trygga i hans starka armar, för om vi är lojala mot honom, kommer han aldrig att överge oss. (Romarna 8:38, 39) Den store Herden bär lammen  ”i sin famn” – ett uttryck som syftar på de lösa vecken på ytterklädnaden, där en herde ibland bar ett nyfött lamm. Vi försäkras således om att Jehova ömt och kärleksfullt vårdar sig om oss. Att vilja stå honom nära är därför bara naturligt.

”Sonen är villig att uppenbara honom”

14. Varför kan det sägas att Jehova ger den mest ingående uppenbarelsen av sig själv genom Jesus?

14 Jehova ger i sitt ord den mest ingående uppenbarelsen av sig själv genom sin älskade Son, Jesus. Ingen annan kunde ha återspeglat Guds tänkesätt och känslor bättre eller förklarat hurdan han är mer livfullt än Jesus gjorde. Denne förstfödde Son fanns ju vid sin Faders sida långt innan andra andevarelser och det fysiska universum skapades. (Kolosserna 1:15) Jesus kände Jehova mycket väl. Det var därför han kunde säga: ”Ingen vet vem Sonen är utom Fadern och vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen är villig att uppenbara honom för.” (Lukas 10:22) Det var i synnerhet på två sätt som  Jesus uppenbarade sin Fader, när han var här på jorden som människa.

15, 16. På vilka två sätt uppenbarade Jesus sin Fader?

15 För det första hjälper Jesu undervisning oss att lära känna hans Fader. Jesus beskrev Jehova i termer som rör vårt hjärta. När Jesus till exempel skulle förklara hur barmhärtig Gud är som välkomnar ångerfulla syndare tillbaka, liknade han honom vid en förlåtande far som blir så rörd, när han ser sin förlorade son komma tillbaka, att han springer honom till mötes och omfamnar honom och kysser honom ömt. (Lukas 15:11–24) Jesus framställde också Jehova som en Gud som ”drar” rättsinniga människor, därför att han älskar dem som individer. (Johannes 6:44) Inte ens en liten sparv faller till marken utan att han vet om det. ”Var därför inte rädda”, förklarade Jesus, ”ni är värda mer än många sparvar.” (Matteus 10:29, 31) Vi kan inte annat än känna oss dragna till en sådan omtänksam Gud.

16 För det andra visar oss Jesu exempel hurdan Jehova är. Jesus återspeglade så fullkomligt sin Fader att han kunde säga: ”Den som har sett mig, han har också sett Fadern.” (Johannes 14:9) När vi därför läser om Jesus i evangelierna – vilka känslor han visade och hur han handlade mot andra – ser vi i viss mening en levande bild av hans Fader. Jehova skulle knappast ha kunnat ge oss en klarare uppenbarelse av sina egenskaper. Varför inte?

17. Illustrera vad Jehova har gjort för att hjälpa oss att förstå hurdan han är.

17 Vi kan ta ett exempel. Tänk dig att du skall försöka förklara vad godhet är. Du kanske kan definiera ordet, men om du kan peka på någon som utför en god gärning och säga: ”Det här är ett exempel på godhet”, får ordet ”godhet” en djupare innebörd och blir lättare att förstå. Jehova har gjort något liknande för att hjälpa oss att förstå hurdan han är. Förutom att han har beskrivit sig själv i ord har han gett oss ett levande exempel i sin Son. Hos Jesus kan  vi se Guds egenskaper i verksamhet. Genom skildringarna av Jesus i evangelierna säger Jehova i själva verket: ”Det är sådan jag är.” Hur beskriver den inspirerade skildringen Jesus som människa här på jorden?

18. Hur gav Jesus uttryck åt egenskaperna kraft eller makt, rättvisa och vishet?

18 Guds fyra främsta egenskaper kom på ett underbart sätt till uttryck hos Jesus. Han hade kraft eller makt att bota sjuka, mätta hungrande och till och med uppväcka döda. Men till skillnad från själviska människor, som ofta missbrukar sin makt, använde han aldrig sin mirakulösa kraft till sin egen fördel eller till skada för andra. (Matteus 4:2–4) Han älskade rättvisa. Hans hjärta fylldes av rättfärdig vrede, när han såg ohederliga köpmän utnyttja folket. (Matteus 21:12, 13) Han behandlade de fattiga och förtryckta opartiskt och hjälpte dem att ”finna ny styrka” för sin själ. (Matteus 11:4, 5, 28–30) Det låg en överlägsen vishet i Jesu undervisning. Han var ”mer än Salomo”. (Matteus 12:42) Men Jesus skröt aldrig med sin vishet. Hans ord nådde hjärtat hos gemene man, eftersom hans undervisning var tydlig, enkel och praktisk.

19, 20. a) Hur var Jesus ett framträdande exempel på att visa kärlek? b) Vad bör vi komma ihåg, när vi läser om Jesus och tänker på det exempel han utgör?

19 Jesus var ett framträdande exempel på att visa kärlek. Under hela sin tjänst visade han många sidor av den egenskapen, bland annat empati och medkänsla. Han kunde inte se andra lida utan att känna medlidande. Han var lyhörd för andras behov, och det fick honom gång på gång att handla. (Matteus 14:14) Men även om han botade sjuka och gav hungriga mat, visade han medkänsla i ett mycket viktigare avseende. Han hjälpte andra att lära känna, ta emot och älska sanningen om Guds kungarike, som skall ge människor bestående välsignelser. (Markus 6:34; Lukas 4:43) Framför allt visade Jesus självuppoffrande  kärlek genom att villigt ge ut sin själ till förmån för andra. (Johannes 15:13)

20 Är det då underligt att människor i alla åldrar och från alla samhällsskikt kände sig dragna till denne man som var så kärleksfull och varmhjärtad och som hade så djupa känslor? (Markus 10:13–16) Men när vi läser om Jesus och tänker på det levande exempel han utgör, bör vi alltid komma ihåg att vi i denne Son ser en tydlig återspegling av hans Fader. (Hebréerna 1:3)

Ett studiehjälpmedel

21, 22. Vad är inbegripet i att söka Jehova, och vad innehåller det här studiehjälpmedlet?

21 Genom att Jehova så klart och tydligt har uppenbarat sig i sitt ord råder det inget tvivel om att han vill att vi skall stå honom nära. Samtidigt tvingar han oss inte att söka få ett godkänt förhållande till honom. Vi bestämmer själva om vi vill söka Jehova ”medan han låter sig finnas”. (Jesaja 55:6) Att söka Jehova inbegriper att lära känna hans egenskaper och hans sätt att handla, enligt vad som uppenbaras i Bibeln. Det studiehjälpmedel som du nu läser är avsett att hjälpa dig när det gäller detta.

22 Du kommer att upptäcka att den här boken är uppdelad  i olika avsnitt som motsvarar Jehovas fyra mest framträdande egenskaper: kraft, rättvisa, vishet och kärlek. Varje del börjar med en sammanfattning av den egenskap det gäller. De efterföljande kapitlen behandlar hur Jehova visar olika sidor av den här egenskapen. Varje del innehåller också ett kapitel som visar hur Jesus gav prov på den här egenskapen samt ett kapitel som går igenom hur vi kan återspegla den i vårt liv.

23, 24. a) Förklara hur det speciella inslaget ”Frågor att meditera över” skall användas. b) Hur hjälper meditation oss att komma ännu närmare Gud?

23 Från och med det här kapitlet finns ett speciellt inslag, en ruta med rubriken ”Frågor att meditera över”. Se till exempel rutan på sidan 24. Skriftställena och frågorna är inte avsedda att vara en repetition av kapitlet. Meningen är att de skall hjälpa dig att fundera över andra viktiga aspekter på ämnet. Hur kan du få nytta av det här inslaget? Slå upp skriftställena och läs verserna noga. Tänk sedan igenom frågan som hör ihop med bibelhänvisningen. Fundera över svaren. Du kan göra en del efterforskningar. Ställ dig själv ytterligare frågor: Vad säger den här upplysningen om Jehova? Hur påverkar den mitt liv? Hur kan jag använda den för att hjälpa andra?

24 Sådan meditation kan hjälpa oss att komma ännu närmare Jehova. Hur då? Bibeln förbinder meditation med hjärtat. (Psalm 19:14) När vi med uppskattning tänker på vad vi lär oss om Gud, sjunker lärdomarna ner i vårt bildliga hjärta, där de påverkar våra tankar, väcker våra känslor och till slut får oss att handla. Vår kärlek till Gud fördjupas, och den kärleken i sin tur får oss att vilja behaga honom som vår käraste vän. (1 Johannes 5:3) För att få ett sådant nära förhållande till Jehova måste vi lära känna hans egenskaper och hans sätt att handla. Först skall vi emellertid betrakta en sida av Guds personlighet som ger oss all orsak att närma oss honom – hans helighet.

^ § 3 Det är intressant att notera att det hebreiska ord som återgetts med ”förtroligt umgänge” används i Amos 3:7, där det sägs att den suveräne Herren Jehova uppenbarar sin ”förtroliga angelägenhet” för sina tjänare och i förväg låter dem få veta vad han tänker göra.

^ § 12 Bibeln talar till exempel om Guds ansikte, ögon, öron, näsborrar, mun, armar och fötter. (Psalm 18:15; 27:8; 44:3; Jesaja 60:13; Matteus 4:4; 1 Petrus 3:12) Sådana bildliga uttryck får inte tas bokstavligt, lika lite som beskrivningarna av Jehova som ”Klippan” eller en ”sköld” skall uppfattas bokstavligt. (5 Moseboken 32:4; Psalm 84:11)