Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 10

Bli ”Guds efterliknare” i att använda kraft

Bli ”Guds efterliknare” i att använda kraft

1. I vilken försåtlig snara fastnar ofullkomliga människor lätt?

”ALDRIG en befogenhet utan att en lömsk snara håller sig dold.” Så skrev en poet på 1800-talet och riktade därmed uppmärksamheten på en försåtlig fara: maktmissbruk. Tyvärr fastnar ofullkomliga människor alltför lätt i den snaran. Historien igenom har ”människa ... haft makt över människa till hennes skada”. (Predikaren 8:9) Makt som har utövats utan kärlek har lett till oerhört mycket mänskligt lidande.

2, 3. a) Vad är det som är så enastående när det gäller Jehovas användning av kraft eller makt? b) Vad kan vår kraft omfatta, och hur bör vi använda all sådan kraft?

2 Jehova Gud däremot missbrukar aldrig sin makt eller kraft, trots att den är obegränsad. Är inte detta enastående? Som vi har sett i de föregående kapitlen använder han alltid sin makt eller kraft i överensstämmelse med sitt kärleksfulla uppsåt – oavsett om det handlar om att skapa, förinta, beskydda eller återställa. När vi begrundar hans sätt att utöva makt, vill vi närma oss honom. Det kan i sin tur få oss att ”bli ... Guds efterliknare” i vårt sätt att använda vår makt eller kraft. (Efesierna 5:1) Men vilken kraft har då vi små ynkliga människor?

3 Kom ihåg att människan skapades ”till Guds avbild”, enligt hans likhet. (1 Moseboken 1:26, 27) Därför har även vi kraft eller makt – åtminstone i viss utsträckning. Vi kan ha kraft att uträtta saker och ting. Vi kan ha myndighet över andra. Vi kan ha förmåga att påverka andra, särskilt dem som älskar oss. Vi kan ha fysisk styrka, och vi kan ha materiella tillgångar. Så här skrev psalmisten om Jehova: ”Hos dig är livets källa.” (Psalm 36:9) Gud är alltså – direkt  eller indirekt – källan till all kraft eller makt vi kan tänkas ha. Därför vill vi använda den på ett sätt som behagar honom. Hur kan vi göra det?

Nödvändigt med kärlek

4, 5. a) Vad måste till för att man skall kunna använda sin kraft eller makt på rätt sätt, och hur belyser Guds eget exempel detta? b) Hur kommer kärlek att hjälpa oss att använda vår kraft eller makt på rätt sätt?

4 För att kunna använda kraft på rätt sätt måste kärlek till. Ser man inte det av Guds eget exempel? Tänk tillbaka på det som behandlades i kapitel 1 om Guds fyra mest framträdande egenskaper – kraft, rättvisa, vishet och kärlek. Vilken av dessa fyra egenskaper är den allra mest framträdande? Det är kärleken. ”Gud är kärlek”, sägs det i 1 Johannes 4:8. Ja, Jehova är kärleken själv; den påverkar allt han gör. Det är alltid kärleken som får honom att använda sin kraft eller makt, och därför är det han gör alltid till nytta för dem som älskar honom.

5 Kärleken kommer att hjälpa även oss att använda vår kraft eller makt på rätt sätt. Det står ju i Bibeln att kärleken är ”omtänksam” och inte ”söker ... sina egna intressen”. (1 Korinthierna 13:4, 5) Kärleken gör därför att vi inte uppträder hårt eller elakt mot dem som vi kan ha en viss myndighet över. I stället behandlar vi andra med respekt och låter deras behov och känslor få företräde framför våra egna. (Filipperna 2:3, 4)

6, 7. a) Vad är fruktan för Gud, och varför kommer den att hindra oss från att missbruka vår kraft eller makt? b) Hur kan man illustrera sambandet mellan fruktan för att misshaga Gud och kärlek till Gud?

6 Kärleken är besläktad med något annat som kan hjälpa oss att inte missbruka vår kraft eller makt: fruktan för Gud. Vad har vi för nytta av gudsfruktan? ”Genom fruktan för Jehova vänder man sig bort från det onda”, står det i Ordspråken 16:6. Maktmissbruk hör verkligen till det onda som vi skall vända oss bort från. När vi fruktar  Gud, kommer vi inte att behandla dem illa som vi har makt över. Varför inte? Bland annat därför att vi vet att vi är ansvariga inför Gud för hur vi behandlar dem som står under oss. (Nehemja 5:1–7, 15) Men fruktan för Gud innebär något mer. De ord i grundtexten som används om ”fruktan” syftar ofta på en djup vördnad och respekt för Gud. Bibeln förknippar därför fruktan med kärlek till Gud. (5 Moseboken 10:12, 13) Denna vördnad och respekt innebär att man känner en sund fruktan för att misshaga Gud – inte bara för att vi fruktar för vad som kan hända, utan för att vi verkligen älskar honom.

7 Låt oss ta en illustration. Tänk på det goda förhållande som råder mellan en liten pojke och hans pappa. Pojken känner hur pappan verkligen älskar honom. Men han vet också vad pappan kräver av honom, och han vet att pappan kommer att straffa honom om han är olydig. Ändå känner pojken inte en sjuklig skräck för sin pappa, utan älskar honom djupt. Han tycker om att göra sådant som gör pappan glad. Det är likadant med fruktan för Gud. Eftersom vi älskar Jehova, vår himmelske Fader, fruktar vi att göra någonting som får honom att känna sig ”sårad i sitt hjärta”. (1 Moseboken 6:6) I stället längtar vi efter att få glädja hans hjärta. (Ordspråken 27:11) Det är alltså därför vi vill använda vår kraft eller makt på rätt sätt. Låt oss nu se hur vi kan göra det.

Inom familjen

8. a) Vilken myndighet har mannen i familjen, och hur skall han utöva den? b) Hur kan en man visa att han ärar sin hustru?

8 Först skall vi se på familjekretsen. ”En man är sin hustrus huvud”, står det i Efesierna 5:23. Hur skall en man utöva denna myndighet som han har fått från Gud? Bibeln säger att män skall leva tillsammans med sina hustrur ”enligt kunskap, i det ... [de] visar dem ära som ett svagare kärl”. (1 Petrus 3:7) Det grekiska substantiv som återges  med ”ära” betyder ”pris, värde, ... respekt”. Några former av detta ord har översatts med ”gåvor” och ”dyrbar”. (Apostlagärningarna 28:10; 1 Petrus 2:7) En man som ärar sin hustru skulle aldrig slå henne, och inte heller skulle han förödmjuka henne eller tala nedsättande om henne och därigenom få henne att känna sig värdelös. I stället erkänner han hennes värde och behandlar henne med respekt. Han visar genom ord och handling – både privat och offentligt – att hon är värdefull för honom. (Ordspråken 31:28) En sådan man vinner inte bara sin hustrus kärlek och respekt, utan även Guds godkännande, något som är ännu viktigare.

Mannen och hustrun i en familj använder sin kraft eller makt på rätt sätt genom att behandla varandra med kärlek och respekt

9. a) Vilken myndighet har hustrun i familjen? b) Vad kan hjälpa en hustru att använda sina förmågor till att stödja sin man, och vad leder det till?

9 Även hustrun har en viss myndighet i familjen. Bibeln berättar om gudfruktiga kvinnor som, utan att brista i respekt för sin man, tog initiativ för att påverka sin man på ett positivt sätt eller hjälpa honom att undvika att fatta ett felaktigt beslut. (1 Moseboken 21:9–12; 27:46–28:2) En hustru kan ha ett skarpare intellekt än sin man, eller hon kan ha förmågor som han inte har. Men hon skall ändå ha ”djup respekt” för sin man och ”underordna sig” honom ”på samma sätt som ... [hon] underordnar sig Herren”. (Efesierna 5:22, 33) Om en hustru försöker behaga Gud, använder hon sina förmågor till att stödja mannen i stället för att tala nedsättande om honom eller vara för dominant. En sådan ”kvinna som äger sann vishet” samarbetar med sin man för att stärka familjen. Därigenom bevarar hon friden med Gud. (Ordspråken 14:1)

10. a) Vilken myndighet har föräldrar fått av Gud? b) Vad är innebörden i ordet ”tuktan”, och hur bör tuktan ges? (Se också fotnoten.)

10 Även föräldrar har fått myndighet av Gud. Bibeln förmanar föräldrar: ”Fäder, håll inte på med att irritera era barn, utan fortsätt att uppfostra dem i Jehovas tuktan  och allvarliga förmaning.” (Efesierna 6:4) I Bibeln kan ordet ”tuktan” betyda ”fostran, övning, undervisning”. Barn behöver tuktan; de mår bra när de vet vad som gäller och var gränserna går. Bibeln förknippar sådan tuktan eller undervisning med kärlek. (Ordspråken 13:24) Därför skall ”tuktans käpp” aldrig missbrukas, vare sig känslomässigt eller fysiskt. * (Ordspråken 22:15; 29:15) Om föräldrar är stränga och hårda i sin tuktan och inte visar kärlek, missbrukar de sin myndighet, vilket kan leda till att barnet känner sig krossat. (Kolosserna 3:21) Om de däremot tuktar sina barn på ett passande och balanserat sätt, förstår barnen att deras föräldrar älskar dem och vill att det skall gå bra för dem.

11. Hur kan barn använda sin kraft på rätt sätt?

11 Hur är det då med barnen? Hur kan de använda sin kraft på rätt sätt? ”Unga mäns skönhet är deras kraft”, står det i Ordspråken 20:29. Det finns inget bättre sätt för unga människor att använda sin styrka och energi på än att tjäna vår ”store Skapare”. (Predikaren 12:1) Ungdomar bör komma ihåg att de kan påverka sina föräldrars känslor genom vad de väljer att göra i livet. (Ordspråken 23:24, 25) När barnen lyder sina gudfruktiga föräldrar och gör det som är rätt, gläder de sina föräldrars hjärta. (Efesierna 6:1) Ett sådant uppförande är ”välbehagligt i Herren”. (Kolosserna 3:20)

Inom församlingen

12, 13. a) Hur bör de äldste betrakta sin myndighet i församlingen? b) Illustrera varför de äldste bör behandla församlingen kärleksfullt.

12 Jehova Gud har satt tillsyningsmän till att ta ledningen  i den kristna församlingen. (Hebréerna 13:17) Dessa kvalificerade män skall använda den myndighet de fått av Gud till att hjälpa församlingsmedlemmarna och bidra till församlingens andliga hälsa. Ger äldstebrödernas myndighet dem rätt att spela herrar över sina medtroende? Inte alls! De äldste måste ha en balanserad och ödmjuk syn på sin roll i församlingen. (1 Petrus 5:2, 3) Bibeln uppmanar tillsyningsmän: Var ”herdar för Guds församling, som han har förvärvat med blodet av sin egen Son”. (Apostlagärningarna 20:28) Detta är ett kraftfullt skäl till att behandla varje församlingsmedlem kärleksfullt.

13 Vi kan illustrera det så här: En nära vän ber dig att ta hand om en sak som han är mycket rädd om. Du vet att din vän fick betala mycket för den här saken. Skulle du då inte vara mycket försiktig, så att den inte går sönder? På liknande sätt har Gud gett de äldste ansvaret att ta hand om en ägodel som han värderar mycket högt: församlingen, vars medlemmar liknas vid får. (Johannes 21:16, 17) Jehova är mycket fäst vid sina får – så fäst att han faktiskt köpte dem med sin enfödde Sons, Jesu Kristi, dyrbara blod. Jehova kunde inte ha betalat ett högre pris för sina får. Ödmjuka äldstebröder tänker på det och behandlar Jehovas får därefter.

”Tungan har makt”

14. Vilken makt eller kraft har tungan?

14 ”Tungan har makt över liv och död”, sägs det i Bibeln. (Ordspråken 18:21, Bibel 2000) Ja, visst kan tungan göra stor skada. Vem har inte känt hur ont det gör när någon fäller en tanklös eller till och med nedsättande kommentar? Men tungan har också kraft att läka. ”De visas tunga är en läkedom”, kan man läsa i Ordspråken 12:18. Ja, positiva och uppmuntrande ord kan vara som läkande balsam för hjärtat. Vi skall ta några exempel.

15, 16. Hur kan vi använda tungan till att uppmuntra andra?

 15 ”Tala tröstande till de nedstämda själarna”, uppmanar 1 Thessalonikerna 5:14. Ja, även trogna Jehovas tjänare kan ibland känna sig nedstämda. Hur kan vi hjälpa dem? Ge konkret, uppriktigt beröm för att hjälpa dem att förstå hur värdefulla de är för Jehova. Läs tillsammans texter från Bibeln som visar att Jehova verkligen bryr sig om och älskar dem som har ett ”nedbrutet hjärta” och en ”krossad ande”. (Psalm 34:18) När vi använder tungan till att trösta andra, visar vi att vi efterliknar vår medkännande Gud, ”som tröstar de nedslagna”. (2 Korinthierna 7:6)

16 Vi kan också använda tungan till att ge välbehövlig uppmuntran. Har en medtroende förlorat någon i döden? Genom några medkännande ord kan vi visa att vi känner med den sörjande, och det kan vara till stor tröst. Känner en äldre broder eller syster sig överflödig? En omtänksam medtroende kan försäkra de äldre att de är verkligt uppskattade. Kämpar någon med en kronisk sjukdom? Några  vänliga ord genom ett telefonsamtal eller ett personligt besök kan vara till stor uppmuntran för någon som är sjuk. Så glad vår Skapare måste bli när vi använder talets kraft till att förmedla sådant som är ”gott och tjänar till att bygga upp”! (Efesierna 4:29)

Att predika de goda nyheterna är ett utmärkt sätt att använda sin kraft på

17. På vilket viktigt sätt kan vi använda tungan för att hjälpa andra, och varför bör vi göra det?

17 Det bästa sättet att använda tungan på är att predika de goda nyheterna om Guds kungarike för andra. ”Undanhåll inte det goda från dem som det tillkommer, när det står i din hands makt att göra gott mot dem”, står det i Ordspråken 3:27. Vi är skyldiga att predika de livräddande goda nyheterna för andra. Det vore inte rätt av oss att behålla detta  viktiga budskap från Jehova för oss själva. (1 Korinthierna 9:16, 22) Men i vilken utsträckning förväntar Jehova att vi skall ta del i det här arbetet?

Tjäna Jehova med ”hela din styrka”

18. Vad förväntar Jehova av oss?

18 Vår kärlek till Jehova får oss att göra så mycket vi kan i den kristna tjänsten. Vad förväntar Jehova av oss när det gäller detta? Något som vi alla, oavsett livssituation, kan göra är: ”Vad ni än gör, arbeta på det av hela er själ, som för Jehova och inte för människor.” (Kolosserna 3:23) Jesus sade att det största budet var: ”Du skall älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt sinne och av hela din styrka.” (Markus 12:30) Ja, Jehova förväntar att vi alla skall älska och tjäna honom av hela vår själ.

19, 20. a) Varför nämns hjärtat, sinnet och styrkan i Markus 12:30, när dessa ändå innefattas i själen? b) Vad innebär det att tjäna Jehova av hela sin själ?

19 Vad innebär det att tjäna Gud av hela sin själ? Själen syftar på hela människan, med alla hennes fysiska och mentala förmågor. Eftersom själen omfattar hjärtat, sinnet och styrkan, kan man undra varför dessa också nämns i Markus 12:30. Vi tar en illustration. På Bibelns tid kunde en person sälja sig själv (sin själ) till slaveri. Men slaven kanske inte tjänade sin herre helhjärtat; han kanske inte använde sin styrka eller sina mentala förmågor fullt ut i sitt arbete. (Kolosserna 3:22) Jesus nämnde därför hjärtat, sinnet och styrkan för att betona att vi aldrig på något sätt skall hålla igen i vår tjänst för Gud. Om man tjänar Gud av hela sin själ, ger man ut av sig själv och använder så mycket man kan av sin styrka och sina krafter i hans tjänst.

20 Betyder detta att vi alla måste använda lika mycket tid och krafter i tjänsten för Jehova? Så kan det knappast vara, eftersom vi alla lever under olika omständigheter och har  olika förmågor. En ung människa med god hälsa och bra fysik kanske kan använda mer tid till att predika än vad en äldre person med tynande krafter kan göra. En ogift person som inte har några familjeförpliktelser kanske kan göra mer än någon som måste ta hand om en familj. Om vi har kraft och möjlighet att göra mycket i tjänsten, kan vi verkligen vara tacksamma! Vi vill naturligtvis inte ha en kritisk inställning och jämföra oss med andra i det här avseendet. (Romarna 14:10–12) I stället vill vi använda våra krafter till att uppmuntra andra.

21. Vilket är det bästa och viktigaste sättet som vi kan använda vår kraft eller makt på?

21 Jehova använder sin kraft eller makt på ett fullkomligt sätt. Vi vill efterlikna honom så långt det är möjligt för oss ofullkomliga människor. Vi kan använda vår kraft eller makt på rätt sätt genom att behandla dem värdigt som vi har en viss myndighet över. Dessutom vill vi lägga ner hela vår själ i det livräddande predikoarbete som Jehova har gett oss i uppdrag att utföra. (Romarna 10:13, 14) Kom ihåg att du gläder Jehova när du ger det bästa som du – din själ – kan ge. Vill du inte göra allt du kan i tjänsten för en sådan förstående och kärleksfull Gud? Det finns inget bättre eller viktigare sätt du kan använda din kraft eller makt på.

^ § 10 På Bibelns tid avsåg det hebreiska ordet för ”käpp” en sådan stav som en herde använde för att vakta sina får. (Psalm 23:4) På liknande sätt står ”käppen” – föräldrarnas myndighet – för kärleksfull vägledning, inte hård eller grym bestraffning. Tilläggas kan att det i Sverige är förbjudet att utsätta barn för kroppslig eller verbal aga.