Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 5

Kraft att skapa - Han ”som har gjort himmel och jord”

Kraft att skapa - Han ”som har gjort himmel och jord”

1, 2. Hur ser man Jehovas skaparkraft i solen?

HAR du någon gång stått vid en brasa en kall kväll? Kanske stod du där med händerna utsträckta på precis rätt avstånd för att njuta av värmen. Om du lutade dig för nära elden, skulle det bli alldeles för varmt. Om du ställde dig för långt bort, skulle du börja frysa.

2 Det finns en ”eld” som värmer oss om dagen. Denna ”eld” – vår sol – brinner omkring 150 miljoner kilometer från jorden, och ändå kan du känna värmen från den. * Tänk vilken kraft det finns i solen! Och tänk att jorden kretsar kring denna väldiga kärnreaktor på exakt rätt avstånd! Om den kom för nära, skulle vattnet på jorden avdunsta; om den kom för långt bort, skulle det frysa. Båda ytterligheterna skulle göra vår planet livlös. Det livsnödvändiga solljuset är rent, ändamålsenligt och behagligt. (Predikaren 11:7)

Jehova ”beredde ljuskällan, ja solen”

3. Vilken viktig lärdom ger solen oss?

3 Ändå tar flertalet människor för givet att solen finns där, trots att de är beroende av den för att kunna leva. Därför går de miste om vad solen kan lära oss. Bibeln säger om Jehova: ”Du ... beredde ljuskällan, ja solen.” (Psalm 74:16) Ja, solen ärar Jehova, ”som har gjort himmel och jord”. (Psalm 19:1; 146:6) Och solen är bara en av oändligt många himlakroppar som lär oss något om Jehovas enorma skaparkraft. Vi skall nu titta lite närmare på några av  dessa himlakroppar, och sedan skall vi rikta vår uppmärksamhet mot jorden och livet på den.

”Lyft upp era ögon mot höjden och se”

4, 5. Hur kraftfull och hur stor är solen, men hur ter den sig i jämförelse med andra stjärnor?

4 Solen är ju en stjärna, men jämfört med de stjärnor vi ser om natten befinner sig solen ganska nära jorden och ser därför större ut än övriga stjärnor. Hur kraftfull är den då? I dess innersta delar är temperaturen omkring 15 000 000 grader Celsius. Om man tog en bit, stor som ett knappnålshuvud, av solens centrala delar och placerade den här på jorden, skulle du vara tvungen att stå minst 14 mil från denna lilla värmekälla för att inte ta skada av värmen! Varje sekund utstrålar solen energi som motsvarar en explosion av många hundra miljoner atombomber.

5 Solen är så stor att mer än 1 300 000 planeter av jordens storlek skulle kunna rymmas inuti den. Är solen en ovanligt stor stjärna? Inte alls. Astronomer kallar den en  gul dvärg. Aposteln Paulus skrev att ”stjärna skiljer sig från stjärna i glans”. (1 Korinthierna 15:41) Han visste inte hur sanna dessa inspirerade ord var. Det finns en stjärna som är så stor att om den placerades där vår sol är, skulle jorden hamna inuti den. En annan jättestjärna skulle, om den placerades på samma ställe, nå ända ut till Saturnus. Och tänk då på att Saturnus ligger så långt bort från jorden att det tog en rymdfarkost fyra år att komma dit, trots att den färdades 40 gånger snabbare än en kula som avfyrats från ett kraftigt handeldvapen!

6. Hur visar Bibeln att stjärnorna är ofantligt många sett ur ett mänskligt perspektiv?

6 Vad som är ännu mer imponerande än stjärnornas storlek är deras antal. Enligt Bibeln är stjärnorna så gott som  oräkneliga, lika svåra att räkna som ”havets sand”. (Jeremia 33:22) De orden antyder att det finns långt fler stjärnor än vad man kan se med blotta ögat. För om en bibelskribent, som Jeremia, hade betraktat natthimlen och hade försökt räkna de stjärnor han kunde se, skulle han på sin höjd ha sett omkring tre tusen stjärnor. Utan hjälpmedel kan det mänskliga ögat inte se fler stjärnor än så en klar natt. Det antalet kan jämföras med antalet sandkorn i en handfull sand. Men det verkliga antalet stjärnor är oerhört stort, liksom havets sand. * Vem skulle kunna räkna dem?

”Han kallar dem alla vid namn”

7. a) Ungefär hur många stjärnor finns det i vår galax, Vintergatan, och hur ter sig den siffran i jämförelse med det övriga universum? b) Vad kan det förhållandet att det finns så många galaxer lära oss om Jehovas skaparkraft?

7 Jesaja 40:26 svarar: ”Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat dessa? Det har Han som för ut hären av dem efter antal; han kallar dem alla vid namn.” I Psalm 147:4 sägs det: ”Han räknar stjärnornas antal.” Hur stort är ”stjärnornas antal”? Den frågan är inte lätt att besvara. Astronomer beräknar att det finns över 100 miljarder stjärnor bara i vår egen galax, Vintergatan. * Men Vintergatan är bara en av många galaxer, och många av dessa utgörs av ännu fler stjärnor. Hur många galaxer finns det då? Somliga astronomer säger 50 miljarder. Enligt andra beräkningar kan det finnas så många som 125 miljarder. Människan vet alltså inte ens hur många galaxer det finns,  än mindre hur många miljarder stjärnor de rymmer. Men Jehova vet. Dessutom har han gett varje stjärna ett eget namn!

8. a) Hur skulle du vilja förklara Vintergatans storlek? b) På vilket sätt har Jehova fastställt himlakropparnas rörelser?

8 Vår vördnad för Gud bara ökar då vi tänker på hur stora galaxerna är. Vintergatan beräknas vara omkring 100 000 ljusår tvärs över. Föreställ dig en ljusstråle som färdas hela 300 000 kilometer per sekund. Det skulle ta den strålen 100 000 år att korsa vår galax! Och vissa galaxer är många gånger större än Vintergatan. I Bibeln sägs det att Jehova ”spänner ut” dessa väldiga himlar som om de vore en ”tältduk”. (Psalm 104:2) Han har också fastställt himlakropparnas rörelser. Allting – från det minsta interstellära stoftkornet till den största galaxen – rör sig enligt fysiska lagar som Gud har fastställt och satt i verksamhet. (Job 38:31–33) Därför har en del vetenskapsmän liknat himlakropparnas exakta rörelser vid hur dansarna följer koreografin till en balett! Tänk då på den som har skapat allt detta. Känner du inte vördnad för den Gud som har en sådan oerhörd skaparkraft?

”Den som har gjort jorden genom sin kraft”

9, 10. Hur vittnar solsystemets, Jupiters, jordens och månens placering om Jehovas kraft?

9 Jehovas skaparkraft ses tydligt även här på jorden. Han har med stor noggrannhet valt en plats för jorden i detta enorma universum. Somliga vetenskapsmän tror att många galaxer inte skulle kunna hysa en sådan planet som jorden med dess liv. Stora delar av Vintergatan var av allt att döma inte heller utformade för det. I Vintergatans centrum är det en mycket hög stjärntäthet och kraftig strålning. Där är det inte ovanligt att stjärnor kommer nära varandra och stör varandras banor. I galaxens ytterområden saknas många av de  grundämnen som är nödvändiga för liv. Vårt solsystem är därför perfekt placerat.

10 Jorden skyddas av en avlägsen jätte – planeten Jupiter. Den är mer än tusen gånger så stor som jorden och har en enorm gravitationskraft, vilket gör att den drar till sig eller avleder framrusande föremål i rymden. Enligt beräkningar som har gjorts skulle regnet av massiva projektiler mot jorden vara 10 000 gånger kraftigare om inte Jupiter fanns. Vår jord har också en ovanlig satellit – månen. Den är mer än bara en vacker himlakropp och en ”nattlampa”; enligt somliga forskare bidrar den till att jorden har en konstant lutning. Jordaxelns lutning ger jorden dess stabila, förutsägbara årstider – en annan viktig företeelse som gynnar livet här.

11. Hur är jordens atmosfär utformad som en skyddande sköld?

11 Jehovas skaparkraft ses tydligt överallt i jordens utformning. Atmosfären, till exempel, tjänar som en skyddande sköld. Solen sänder ut både nyttiga och skadliga strålar. När de skadliga strålarna når jordens övre atmosfär, bidrar de till att vanligt syre bildar ozon. Ozonlagret som bildas absorberar i sin tur flertalet av dessa strålar. Vår planet har faktiskt ett eget skyddande paraply!

12. Hur kan man se Jehovas skaparkraft i vattnets kretslopp?

12 Vår atmosfär – en komplex sammansättning gaser som är perfekt avpassad för att bidra till att uppehålla livet på jorden – har också andra funktioner. Vattnets kretslopp är ett av de förunderliga fenomen som sker i atmosfären. Varje år avdunstar över 400 000 kubikkilometer vatten från jordens hav och sjöar. Det avdunstade vattnet bildar moln, som drivs långa sträckor av vindarna. Det här vattnet, som nu är filtrerat och renat, faller som regn, snö eller is och fyller på vattensamlingarna. Det är precis som Predikaren 1:7 konstaterar: ”Alla vinterströmmar rinner till havet, ändå är havet inte fullt. Till den plats där vinterströmmarna  rinner fram, dit vänder de tillbaka för att åter rinna fram.” Endast Jehova kan sätta i gång ett sådant kretslopp.

13. Hur vittnar jordens växtliv och dess mylla om Skaparens kraft?

13 Varhelst vi ser liv, ser vi bevis på Skaparens kraft. Överallt – från den mäktiga amerikanska sekvojan som kan bli högre än ett 30-våningshus till havets myllrande, mikroskopiska växtliv som producerar mycket av det syre vi andas – kan vi tydligt se Jehovas skaparkraft. Markens mylla är full av levande organismer – maskar, svampar och mikrober – som genom sin komplicerade samverkan hjälper växterna att växa. Det är därför passande att Bibeln talar om att marken har kraft. (1 Moseboken 4:12)

14. Vilken latent kraft finns i den lilla atomen?

14 Det råder inget tvivel om att Jehova är ”den som har gjort jorden genom sin kraft”. (Jeremia 10:12) Guds kraft är tydlig även i hans minsta skapelser. Om man till exempel lade en miljon atomer jämte varandra, sida vid sida, skulle de ändå inte uppnå tjockleken hos en människas hårstrå. Och även om en atom förstorades tills den var lika stor som ett 14-våningshus, skulle dess kärna inte vara större än ett ynka saltkorn på sjunde våningen. Ändå är det denna oändligt lilla kärna som är upphovet till den enorma kraft som frigörs i en kärnvapenexplosion!

”Allt som andas”

15. Vad lärde Jehova Job genom att tala om olika vilda djur?

15 Ett annat levande bevis på Jehovas skaparkraft är jordens rika djurliv. Psalm 148 räknar upp mycket av det som lovprisar Jehova, och vers 10 nämner ”ni vilda djur och alla husdjur”. För att visa varför människan bör känna vördnad och respekt för Skaparen talade Jehova en gång med Job om sådana djur som lejonet, sebran, vildoxen, Behemot (eller flodhästen) och Leviatan (tydligen krokodilen).  Vad ville Jehova ha sagt med det? Om människan känner respekt för dessa mäktiga, skräckinjagande och svårtämjda djur, hur borde hon då inte känna det för deras Skapare? (Job, kapitel 38–41)

16. Nämn något som du tycker är imponerande med några olika fåglar som Jehova har skapat.

16 Psalm 148:10 nämner också ”bevingade fåglar”. Tänk bara på mångfalden! Jehova berättade för Job om strutsen, som ”skrattar ... åt hästen och åt dess ryttare”. Den här 2,5 meter höga fågeln må sakna flygförmåga men kan i stället springa i upp till 65 kilometer i timmen och ta över 4 meter långa steg! (Job 39:13, 18) Albatrossen å andra sidan tillbringar merparten av sitt liv i luften över haven. Den här fågeln är naturens glidflygare och har ett vingspann på omkring 3 meter. Den kan sväva i luften flera timmar i sträck utan att ta ett enda vingslag. Som en kontrast till albatrossen kan vi nämna den lilla bikolibrin, som med sin längd på 5 centimeter är världens minsta fågel. Den kan slå upp till 80 vingslag i sekunden! Kolibrier, som skimrar som små bevingade ädelstenar, kan stå stilla i luften och till och med flyga baklänges.

17. Hur stor är blåvalen, och vilken slutsats bör vi helt naturligt komma fram till när vi studerar de djur som Jehova har skapat?

17 I Psalm 148:7 sägs det att till och med ”havsvidundren” lovprisar Jehova. Ta till exempel den varelse som anses vara det största djur som någonsin levat – blåvalen. Detta ”havsvidunder” kan bli över 30 meter långt. Den kan väga lika mycket som en hjord på 30 vuxna elefanter. Bara tungan väger lika mycket som en elefant. Hjärtat är lika stort som en liten bil. Detta jättelika organ slår bara 9 slag i minuten – till skillnad från kolibrins hjärta, som kan slå omkring 1 200 slag i minuten. Åtminstone ett av blåvalens blodkärl är så stort att ett barn kan krypa inuti det. Vi känner säkert att vi vill instämma i den uppmaning  som avslutar Psalmernas bok: ”Må allt som andas lovprisa Jah.” (Psalm 150:6)

Vad vi kan lära oss av Jehovas skaparkraft

18, 19. Hur stor är mångfalden i Jehovas skapelse här på jorden, och vad lär oss skapelsen om hans suveräna ställning?

18 Vad lär vi oss av Jehovas användning av sin skaparkraft? Mångfalden i skapelsen fyller oss med vördnad. En psalmist utropade: ”Hur många är inte dina verk, o Jehova! ... Jorden är full av vad du har frambringat.” (Psalm 104:24) Det är verkligen sant! Biologer har identifierat en bra bit över en miljon arter levande organismer; ändå anser många att det kan finnas så många som 10 miljoner, 30 miljoner eller ännu fler. En konstnär kan komma in i perioder då han helt saknar inspiration. Jehovas kreativitet och skaparkraft – hans förmåga att tänka ut och skapa nya och mångskiftande ting – tar däremot aldrig slut.

19 Jehovas bruk av sin skaparkraft lär oss något om hans suveräna ställning. Själva ordet ”Skapare” avskiljer Jehova från allt annat i universum, ”skapelsen”. Inte ens Jehovas enfödde Son, som tjänade som ”en mästerlig arbetare” under skapelsen, kallas någon gång skapare eller medskapare i Bibeln. (Ordspråken 8:30; Matteus 19:4) I stället är han  ”den förstfödde av all skapelse”. (Kolosserna 1:15) Jehovas ställning som Skaparen ger honom rätt att utöva suverän makt över hela universum. (Romarna 1:20; Uppenbarelseboken 4:11)

20. I vilket avseende har Jehova vilat sedan han avslutade sitt skapande på jorden?

20 Har Jehova upphört att använda sin skaparkraft? Det är sant att Bibeln uppger att Jehova, när han var färdig med sitt skaparverk på den sjätte skapelsedagen, ”började vila på den sjunde dagen från allt sitt verk som han hade gjort”. (1 Moseboken 2:2) Aposteln Paulus visade att den här sjunde ”dagen” är tusentals år lång, för den pågick fortfarande på hans tid. (Hebréerna 4:3–6) Men betyder uttrycket ”vila” att Jehova inte arbetar med någonting över huvud taget? Nej, Jehova slutar aldrig att arbeta. (Psalm 92:4; Johannes 5:17) Att han vilar måste därför helt enkelt betyda att han har upphört att skapa med avseende på jorden. Hans arbete med att genomföra sin vilja har emellertid fortsatt oavbrutet. Detta arbete har bland annat inbegripit att inspirera Bibeln och att frambringa ”en ny skapelse”, av vilket det senare kommer att tas upp i kapitel 19. (2 Korinthierna 5:17)

21. Hur kommer Jehovas skaparkraft att påverka trogna människor evigheten igenom?

21 När Jehovas vilodag når sitt slut, kommer han att kunna säga om allt som han har skapat på jorden att det är ”mycket gott”, precis som han gjorde vid slutet av de sex skapelsedagarna. (1 Moseboken 1:31) Hur han därefter väljer att utöva sin obegränsade skaparkraft återstår att se. Vi kan hur som helst vara övertygade om att vi kommer att fortsätta att fascineras av hur Jehova använder sin skaparkraft. Hela evigheten igenom kommer vi att lära oss mer om Jehova genom hans skapelse. (Predikaren 3:11) Ju mer vi lär oss om vår store Skapare, desto djupare kommer vår vördnad och respekt för honom att bli och desto mer kommer vi att närma oss honom.

^ § 2 För att förstå hur oerhört långt det är kan du tänka dig följande: Om du skulle köra den sträckan med bil – och hålla en konstant hastighet av 160 kilometer i timmen – skulle det ta över hundra år att komma fram!

^ § 6 Somliga tror att människor på Bibelns tid måste ha använt sig av något slags teleskop. Hur skulle de annars, resonerar man, ha kunnat veta att antalet stjärnor är så stort – oräkneligt – sett ur ett mänskligt perspektiv? Sådan spekulation är grundlös och tar inte Jehova, Bibelns författare, med i beräkningen. (2 Timoteus 3:16)

^ § 7 Tänk så lång tid det skulle ta bara att räkna 100 miljarder stjärnor. Om man klarade av att räkna en ny stjärna varje sekund – i 24 timmar om dygnet – skulle det ta 3 171 år!