Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 9

”Kristus, Guds kraft”

”Kristus, Guds kraft”

1–3. a) Vilken skrämmande upplevelse hade lärjungarna på Galileens hav, och vad gjorde Jesus? b) Varför är det passande att Jesus kallas ”Kristus, Guds kraft”?

LÄRJUNGARNA var skräckslagna. De var på väg över Galileens hav när det plötsligt blåste upp till storm. Nog för att de hade varit med om stormar på den här sjön tidigare; några av dem var ju ändå erfarna fiskare. * (Matteus 4:18, 19) Men det här var ”ett mycket våldsamt stormväder”, och sjön var snart ett enda vått inferno. Männen försökte med all kraft manövrera båten, men stormen var för hård. Vågorna ”slog oavbrutet in i båten” och började fylla den. Mitt i allt detta låg Jesus och sov i aktern, utmattad efter att en hel dag ha undervisat folket. Lärjungarna som trodde att deras sista stund var kommen väckte honom och sade vädjande: ”Herre, rädda oss, vi är nära att gå under!” (Markus 4:35–38; Matteus 8:23–25)

2 Jesus var inte rädd, utan talade strängt till vinden och sjön: ”Tig! Var tyst!” Omedelbart lydde vinden och sjön – stormen och vågorna lade sig, och ”det blev alldeles vindstilla”. Lärjungarna blev rädda och sade till varandra: ”Vem är det här egentligen?” Vad var detta för slags människa, som kunde tillrättavisa vinden och sjön på samma sätt som man tillrättavisar ett bråkigt barn? (Markus 4:39–41; Matteus 8:26, 27)

3 Nej, Jesus var ingen vanlig människa. Han fick del av Jehovas kraft och använde den på ett storslaget sätt. Aposteln  Paulus, som skrev under inspiration, kallade med rätta Jesus för ”Kristus, Guds kraft”. (1 Korinthierna 1:24) Hur kommer Guds kraft till uttryck i Jesus? Och hur kan vi påverkas av Jesu sätt att använda sin kraft?

Den kraft eller makt som Guds enfödde Son besitter

4, 5. a) Vilken makt och myndighet gav Jehova sin enfödde Son? b) Hur blev Sonen rustad att fullborda det Fadern hade för avsikt att skapa?

4 Tänk på den kraft eller makt som Jesus hade innan han kom till jorden. Jehova använde sin egen ”eviga makt” när han skapade sin enfödde Son, som kom att bli känd som Jesus Kristus. (Romarna 1:20; Kolosserna 1:15) Därefter gav Jehova sin Son stor makt och myndighet och gav honom i uppdrag att fullborda skapandet. Så här säger Bibeln om Sonen: ”Allting blev till genom honom, och utan honom blev alls ingenting till.” (Johannes 1:3)

5 Det är svårt för oss att förstå hur omfattande det här uppdraget var. Tänk vilken kraft som måste ha krävts för att skapa miljontals mäktiga änglar, universum med dess miljarder galaxer och jorden med dess mångfald av liv. Till sitt förfogande hade den enfödde Sonen den starkaste kraften i hela universum – Guds heliga ande. Sonen tyckte verkligen om att vara den mästerlige arbetare som Jehova använde för att skapa allt annat. (Ordspråken 8:22–31)

6. Vilken makt och myndighet fick Jesus efter sin död och uppståndelse?

6 Kunde den enfödde Sonen få ännu mera makt och myndighet? Efter sin död och uppståndelse sade Jesus: ”All myndighet i himlen och på jorden har blivit mig given.” (Matteus 28:18) Ja, Jehova har gett Jesus förmåga och rätt att utöva makt i hela universum. Som ”kungarnas Kung och herrarnas Herre” har Jesus fått myndighet att tillintetgöra ”all regering och all myndighet och makt” – synlig och osynlig – som motstår hans Fader. (Uppenbarelseboken 19:16; 1 Korinthierna 15:24–26) Jehova ”undantog  ... ingenting, allt skulle vara lagt under” Jesus – med undantag av Jehova själv. (Hebréerna 2:8; 1 Korinthierna 15:27)

7. Hur kan vi vara säkra på att Jesus aldrig kommer att missbruka den kraft han har fått av Jehova?

7 Behöver vi oroa oss för att Jesus skall missbruka sin kraft eller makt? Absolut inte! Jesus älskar verkligen sin Fader och skulle aldrig göra något som misshagar honom. (Johannes 8:29; 14:31) Jesus vet mycket väl att Jehova aldrig missbrukar den makt han har som allsmäktig. Han har med egna ögon sett hur Jehova söker efter tillfällen att ”visa sin styrka till förmån för dem vars hjärta är odelat gentemot honom”. (2 Krönikeboken 16:9) Ja, Jesus älskar mänskligheten lika mycket som hans Fader gör. Därför kan vi vara övertygade om att Jesus alltid kommer att använda sin kraft till att göra det som är gott. (Johannes 13:1) Jesus har i sitt liv visat att det förhåller sig så. Låt oss se närmare på vilken kraft han hade när han var här på jorden och vad som motiverade honom att använda den.

”Kraftfull i ... ord”

8. Vad fick Jesus kraft att göra när han hade blivit smord, och hur använde han denna kraft?

8 Jesus utförde tydligen inga underverk under sin uppväxt i Nasaret. Men situationen förändrades när han år 29 v.t., vid omkring 30 års ålder, blev döpt. (Lukas 3:21–23) Bibeln säger: ”Gud smorde honom med helig ande och kraft; och han gick igenom landet och gjorde gott och läkte alla som var förtryckta av Djävulen.” (Apostlagärningarna 10:38) ”Gjorde gott” – visar inte det att Jesus använde sin kraft på rätt sätt? Efter det att han blivit smord blev han ”en profet, kraftfull i gärning och ord”. (Lukas 24:19)

9–11. a) Var höll Jesus för det mesta till när han undervisade, och vilken utmaning ställdes han inför? b) Varför häpnade folkskarorna över Jesu sätt att undervisa?

9 Hur var Jesus kraftfull i ord? Han undervisade ofta  ute i det fria – på stränder och bergssluttningar, på gator och torg. (Markus 6:53–56; Lukas 5:1–3; 13:26) Hans åhörare kunde bara gå därifrån om de inte tyckte att hans undervisning var intressant. Den tryckta boken var ännu inte uppfunnen, så de åhörare som uppskattade vad han sade fick försöka bevara hans ord i sitt sinne och hjärta. Jesu undervisning måste därför vara fängslande och lätt att förstå och komma ihåg. Detta visade sig dock inte vara något problem för Jesus. Vi kan ta hans bergspredikan som exempel.

10 En förmiddag i början av år 31 v.t. samlades en folkskara på en bergssluttning nära Galileens hav. Några hade kommit från Judeen och Jerusalem, som låg mellan 10 och 11 mil därifrån. Andra hade kommit norrifrån, från kustområdena vid Tyros och Sidon. Många sjuka kom fram till Jesus för att röra vid honom, och han botade dem alla. När det inte längre fanns någon där som var allvarligt sjuk, började han undervisa. (Lukas 6:17–19) När han slutat tala, var människorna förundrade över vad de hade fått höra. Varför det?

11 Flera år senare skrev en som hade hört Jesu bergspredikan att folkskarorna ”häpnade ... över hans sätt att undervisa; han undervisade dem nämligen som en som hade myndighet”. (Matteus 7:28, 29) Människorna kände att Jesus hade myndighet eller kraft. Han förde Guds talan och stödde sin undervisning på Guds ord. (Johannes 7:16) Hans uttalanden var klara och tydliga, hans uppmaningar övertygande och hans argument obestridliga. När han tog upp ett problem kom han till sakens kärna, och det han sade gick rakt in i hjärtat hos dem som lyssnade. Han lärde människorna hur man blir lycklig, hur man ber, hur man söker Guds kungarike och hur man skapar sig en trygg framtid. (Matteus 5:3–7:27) Hans ord gick till hjärtat hos  dem som hungrade efter sanning och rättfärdighet. De var villiga att ”förneka” sig själva och överge allt för att följa honom. (Matteus 16:24; Lukas 5:10, 11) Vilken kraft det var i Jesu ord!

”Kraftfull i gärning”

12, 13. Hur var Jesus ”kraftfull i gärning”, och vilka olika slag av underverk utförde han?

12 Jesus var också ”kraftfull i gärning”. (Lukas 24:19) I evangelierna nämns över 30 olika underverk som Jesus utförde – alla i ”Jehovas kraft”. * (Lukas 5:17) Jesu underverk påverkade tusentals människor. Enbart två av Jesu underverk – när han gav mat åt 5 000 män och senare åt 4 000 män, ”förutom kvinnor och barn” – berörde troligen sammanlagt omkring 20 000 människor! (Matteus 14:13–21; 15:32–38)

De såg Jesus ”komma gående på havet”

13 Jesus utförde många olika slags underverk. Han hade myndighet över demoner och drev utan svårighet ut dem. (Lukas 9:37–43) Han förvandlade vatten till vin. (Johannes 2:1–11) Till lärjungarnas stora förundran gick han på det stormiga Galileens hav. (Johannes 6:18, 19) Han kunde bota alla slags sjukdomar. (Markus 3:1–5; Johannes 4:46–54) Dessa botanden kunde ske på olika sätt. En del blev botade trots att de befann sig långt borta från Jesus just då, medan andra blev botade genom att Jesus rörde vid dem. (Matteus 8:2, 3, 5–13) Somliga blev friska omedelbart, medan andra tillfrisknade gradvis. (Markus 8:22–25; Lukas 8:43, 44)

14. Under vilka olika förhållanden visade Jesus att han hade förmåga att uppväcka döda?

14 Det mest fantastiska är dock Jesu förmåga att uppväcka  döda. Bibeln omtalar tre sådana tillfällen. Han uppväckte en 12-årig flicka, en änkas enda barn och en bror som var djupt älskad av sina två systrar. (Lukas 7:11–15; 8:49–56; Johannes 11:38–44) Det fanns ingenting som var för svårt för Jesus. När Jesus kom till huset där den 12-åriga flickan fanns, hade hon precis dött. Hon låg fortfarande på sin säng, när han uppväckte henne. Änkans son bars ut på likbåren och hade utan tvivel dött samma dag, när Jesus kom och uppväckte honom. Och Lasarus hade varit död i fyra dagar, när Jesus uppväckte honom ur graven.

Osjälvisk, ansvarsfull och omtänksam användning av kraft

15, 16. Vad visar att Jesus använde sin kraft på ett osjälviskt sätt?

15 Tänk vilken skada en ofullkomlig härskare skulle kunna åstadkomma om han fick Jesu kraft och makt. Men Jesus syndade aldrig. (1 Petrus 2:22) Han lät sig inte fördärvas av den egoism, ärelystnad och girighet som får ofullkomliga människor att använda sin makt för att skada andra.

16 Jesus använde sin kraft osjälviskt och aldrig för att skaffa sig några egna fördelar. När han var hungrig, ville han inte förvandla stenar till bröd. (Matteus 4:1–4) Han hade endast få tillhörigheter, vilket visar att han inte använde sin kraft till att skaffa sig några materiella fördelar. (Matteus 8:20) Det finns ytterligare belägg för att det var osjälviska motiv som låg bakom hans kraftfulla gärningar. När han utförde underverk, gjorde han det till en viss kostnad för sig själv. När han botade sjuka, gick kraft ut från honom. Det räckte med att han botade en enda människa, så kände han att kraft gick ut från honom. (Markus 5:25–34) Ändå lät han hela folkskaror röra vid sig, och de blev botade. (Lukas 6:19) Vilken osjälvisk inställning!

17. Hur visade Jesus att han använde sin kraft på ett ansvarsfullt sätt?

17 Jesus använde också sin kraft på ett ansvarsfullt sätt.  Han utförde aldrig kraftfulla gärningar bara för att imponera på andra eller för att visa upp sig. (Matteus 4:5–7) Han ville inte utföra tecken bara för att stilla Herodes nyfikenhet. (Lukas 23:8, 9) Han basunerade inte ut vitt och brett vilken kraft han hade, utan bad många gånger dem som blivit botade att inte säga något till någon. (Markus 5:43; 7:36) Han ville inte att människor skulle grunda sina uppfattningar om honom på sensationella rapporter. (Matteus 12:15–19)

18–20. a) Vad påverkade Jesu sätt att använda sin kraft? b) Vad tycker du om det sätt varpå Jesus botade en viss döv man?

18 Denne mäktige man, Jesus, var inte alls lik de hjärtlösa härskare som fullständigt har struntat i andras behov och lidanden. Jesus brydde sig om människor. Det räckte att han såg lidande människor, så kände han medlidande med dem och ville hjälpa dem. (Matteus 14:14) Han tog hänsyn till deras känslor och behov, något som hade inverkan på hur han använde sin kraft. Ett rörande exempel finner vi i Markus 7:31–37.

19 Vid det här tillfället kom stora folkskaror till Jesus, och de hade med sig många sjuka. Jesus botade allesammans. (Matteus 15:29, 30) Men Jesus visade en man särskild hänsyn. Mannen var döv och hade svårt för att tala. Kanhända förstod Jesus att mannen kände sig extra nervös och generad. Jesus tog hänsynsfullt mannen åt sidan – bort från folkskaran – till en lite mer avskild plats. Sedan använde Jesus några tecken för att visa mannen vad han tänkte göra. Han ”stack sina fingrar i hans öron, och efter att ha spottat rörde han vid hans tunga”. * (Markus 7:33) Därefter  blickade Jesus upp mot himlen och suckade djupt. Genom att göra så sade Jesus i själva verket: Det jag skall göra för dig sker genom Guds kraft. Slutligen sade Jesus: ”Öppna dig.” (Markus 7:34) Då fick mannen hörseln tillbaka och kunde tala normalt.

20 Så till och med när Jesus använde sin kraft till att bota sjuka, tog han hänsyn till hur de kände det. Visst är det en rörande tanke! Och är det inte lugnande att veta att Jehova har gett det messianska kungariket åt en så omtänksam kung?

En försmak av framtiden

21, 22. a) Vad är de underverk Jesus utförde en försmak av? b) Vad kan vi förvänta oss under Jesu styre, eftersom han har makt över naturkrafterna?

21 De kraftfulla gärningar som Jesus utförde på jorden var bara förhandsglimtar av ännu mer storslagna välsignelser under hans framtida styre. I Guds nya värld kommer Jesus återigen att utföra underverk – men då i en global omfattning! Tänk på något av allt det spännande som ligger framför oss.

22 Jesus kommer att se till att jorden återfår sin ekologiska balans. Du kommer väl ihåg att Jesus visade sin makt över naturkrafterna när han stillade en storm. Under Kristi styre behöver därför ingen vara rädd för att skadas av tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott eller andra naturkatastrofer. Eftersom Jesus är den mästerlige arbetaren, som Jehova använde för att skapa jorden och allt liv på den, är han fullt insatt i hur jorden fungerar. Han vet hur man använder jordens resurser förståndigt. Under hans styre kommer hela jorden att förvandlas till ett paradis. (Lukas 23:43)

23. Hur kommer Jesus att tillfredsställa mänsklighetens behov under sitt styre?

23 Hur blir det då med mänsklighetens behov? Att Jesus  kunde mätta flera tusen människor med några få fiskar och bröd försäkrar oss om att alla kommer att kunna äta sig mätta under hans styre. Ja, det kommer att finnas ett överflöd av mat. Den kommer att fördelas rättvist, och ingen kommer mer att behöva gå hungrig. (Psalm 72:16) Genom hans makt över sjukdomar kommer blinda, döva och andra sjuka och handikappade att bli botade – fullständigt och för alltid. (Jesaja 33:24; 35:5, 6) Hans förmåga att uppväcka döda försäkrar oss om att han som himmelsk kung har makt att uppväcka de många miljoner som hans Fader har bevarat i sitt minne. (Johannes 5:28, 29)

24. Vad bör vi komma ihåg när vi tänker på Jesu kraft, och varför det?

24 När vi tänker på Jesu kraft och makt, låt oss då komma ihåg att han efterliknar sin Fader fullständigt. (Johannes 14:9) Så när Jesus använder sin kraft, förstår vi hur Jehova använder sin kraft. Tänk till exempel på hur kärleksfullt Jesus botade en man som hade spetälska. Jesus greps av medlidande, rörde vid honom och sade: ”Jag vill.” (Markus 1:40–42) Genom sådana skildringar säger Jehova i själva verket: ”Det är så jag använder min kraft!” Känner du inte att du vill lovprisa vår allsmäktige Gud och tacka honom för att han använder sin kraft så kärleksfullt?

^ § 1 Plötsliga stormar är vanliga på Galileens hav. Eftersom sjön är så djupt belägen (omkring 200 meter under havsytan), är luften vid vattenytan mycket varmare än i omkringliggande områden, något som skapar störningar i atmosfären. Kraftiga vindar från berget Hermon i norr sveper ner genom Jordandalen och kan plötsligt piska upp en våldsam storm på den sjö som precis innan var kav lugn.

^ § 12 Dessutom omtalar evangelierna ibland många underverk som ett enda. Vid ett tillfälle sägs det att ”hela staden” kom för att se Jesus och att han botade ”många” sjuka. (Markus 1:32–34)

^ § 19 Både för judar och icke-judar var spottandet ett tecken på botande, och i rabbinska skrifter omnämns hur saliv användes som läkemedel. Jesus spottade kanske för att visa mannen att han tänkte bota honom. Hur det än var, så använde Jesus inte sin saliv som något naturläkemedel.