Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 7

Kraft att beskydda – ”Gud är för oss en tillflykt”

Kraft att beskydda – ”Gud är för oss en tillflykt”

1, 2. Vilka faror väntade israeliterna när de 1513 f.v.t. tågade in i Sinais vildmark, men hur lugnade Jehova dem?

I BÖRJAN av 1513 f.v.t. tågade israeliterna in i Sinais vildmark. En farofylld och skrämmande färd låg framför dem, en vandring genom ”den stora och fruktansvärda öknen med giftormar och skorpioner”. (5 Moseboken 8:15, Bibel 2000) Dessutom fanns hotet från fientliga nationer. Det var Jehova som hade fört dem hit. Skulle han nu, som deras Gud, kunna beskydda dem?

2 Jehova sade något mycket lugnande: ”Ni har själva sett vad jag gjorde med egyptierna, för att jag skulle kunna bära er på örnvingar och föra er till mig.” (2 Moseboken 19:4) Jehova påminde sitt folk om att han hade befriat dem från slaveriet i Egypten och bildligt talat fört dem i säkerhet på örnvingar. Och ”örnvingar” är verkligen en passande bild av hur Gud ger beskydd.

3. Varför är ”örnvingar” en passande bild av hur Gud ger beskydd?

3 En örn använder inte sina stora, kraftiga vingar bara till att flyga med. När dagen är som hetast, breder honan ut sina vingar – vissa örnars vingspann kan bli över två meter – och skyddar sina små ungar mot den brännande solen. Andra gånger sveper hon vingarna runt ungarna för att skydda dem mot den kalla vinden. Precis som örnen skyddar sina små, skyddade Jehova nationen Israel, som var lika sårbar som en just flygfärdig fågelunge. När de nu kommit in i vildmarken skulle de kunna fortsätta att söka skydd under Jehovas mäktiga vingar, så länge de var trogna. (5 Moseboken 32:9–11; Psalm 36:7) Hur  är det då med oss? Kan vi med rätta förvänta att få Guds beskydd i dag?

Guds löfte om beskydd

4, 5. Varför kan vi lita helt och fullt på Guds löfte om beskydd?

4 Jehova kan naturligtvis beskydda sina tjänare. Han kallas ”Gud Allsmäktig” – en titel som visar att han har oövervinnlig kraft och makt. (1 Moseboken 17:1) Lika lite som man kan stoppa tidvattnet kan man hindra Jehova från att använda sin kraft eller makt. Eftersom ingenting är omöjligt för Jehova, undrar du kanske: Vill han använda sin kraft till att beskydda sitt folk?

5 Den frågan kan besvaras med ett ord – ja! Jehova försäkrar oss om att han kommer att beskydda sitt folk. I Psalm 46:1 läser vi: ”Gud är för oss en tillflykt och styrka, en hjälp som är lätt att finna under trångmål.” Eftersom Gud ”inte kan ljuga”, kan vi lita helt och fullt på hans löfte om beskydd. (Titus 1:2) Vi skall titta närmare på några av de livfulla illustrationer som Jehova använder för att beskriva sin beskyddande omvårdnad.

6, 7. a) Hur skyddade en herde på Bibelns tid sina får? b) Hur illustrerar Bibeln Jehovas innerliga önskan att skydda och ta hand om sina får?

6 Jehova är en Herde, och ”vi är hans folk och fåren på hans betesmark”. (Psalm 23:1; 100:3) Få djur är så hjälplösa som tamfår. En herde på Bibelns tid var tvungen att vara mycket modig för att kunna skydda sina får mot lejon, vargar, björnar och tjuvar. (1 Samuelsboken 17:34, 35; Johannes 10:12, 13) Men ibland innebar herdens beskydd av fåren att han visade ömhet. När en tacka födde långt från fållan, vakade herden över henne då hon var som mest sårbar och lyfte sedan upp det försvarslösa lilla lammet och bar bort det till fållan.

”I sin famn skall han bära dem”

 7 Genom att likna sig själv vid en herde försäkrar Jehova oss om sin innerliga önskan att beskydda oss. (Hesekiel 34:11–16) I kapitel 2 tog vi upp hur Jehova beskrivs i Jesaja 40:11: ”Som en herde skall han valla sin hjord. Med sin arm skall han samla lammen; och i sin famn skall han bära dem.” Hur hamnar det lilla lammet i herdens ”famn” – bland de övre vecken på hans kappa? Lammet närmar sig kanske herden och ger honom en liten puff på benet. Men det är herden som måste böja sig ner, lyfta upp lammet och varsamt lägga det tryggt i sin famn. Vilken fin bild av hur vår store Herde verkligen vill skydda oss!

8. a) Till vilka riktar sig Guds löfte om beskydd, och hur kommer det fram i Ordspråken 18:10? b) Vad måste man göra för att få beskydd i Guds namn?

8 Guds löfte om beskydd riktar sig endast till dem som närmar sig honom. I Ordspråken 18:10 sägs det: ”Jehovas namn är ett starkt torn; dit in skyndar den rättfärdige och får beskydd.” På Bibelns tid byggdes ibland torn i vildmarken, dit man kunde gå för att söka skydd. Men den som var i fara måste själv ta sig till ett sådant torn. Samma sak gäller om man vill få beskydd i Guds namn. Det inbegriper mer än att bara upprepa Guds namn; själva namnet besitter inga magiska krafter. Vi måste i stället känna till och lita på honom som bär namnet och följa hans rättfärdiga normer. Jehova lovar alltså att vara ett skyddande torn för oss, om vi vänder oss till honom i tro. Vilken omtänksam Gud!

Vår Gud är i stånd att rädda oss

9. Hur har Jehova gjort mer än att bara utlova beskydd?

9 Jehova har gjort mer än att bara utlova beskydd. På Bibelns tid visade han på ett övernaturligt sätt att han kan beskydda sitt folk. Under Israels historia höll Jehovas mäktiga ”hand” ofta starka fiender på avstånd. (2 Moseboken  7:4) Men Jehova använde också sin kraft till att beskydda enskilda individer.

10, 11. Vilka bibliska exempel visar att Jehova använder sin kraft till att beskydda enskilda individer?

10 När tre unga hebréer – Sadrak, Mesak och Abed-Nego – vägrade att böja sig ner inför kung Nebukadnessars bildstod av guld, hotade den rasande kungen att kasta dem i en överhettad ugn. ”Vem är den gud som kan rädda er ur mina händer?” frågade Nebukadnessar, den mäktigaste kungen på jorden, hånfullt. (Daniel 3:15) De tre unga männen litade fullständigt på att deras Gud kunde beskydda dem, men de tog inte för givet att han skulle göra det. Därför svarade de: ”Om det sker, är vår Gud som vi tjänar i stånd att rädda oss.” (Daniel 3:17) Den glödheta ugnen, som var sju gånger varmare än vanligt, beredde inte den allsmäktige Guden några svårigheter. Han beskyddade dem, och kungen tvingades erkänna: ”Det ... finns [inte] någon annan gud som är i stånd att befria som denne.” (Daniel 3:29)

11 Jehovas kraft att beskydda kom verkligen tydligt till uttryck när han överförde sin enfödde Sons liv till den judiska jungfrun Marias moderliv. En ängel sade till Maria att hon skulle ”bli med barn i ... [sitt] moderliv och föda en son”. Ängeln förklarade: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall överskugga dig.” (Lukas 1:31, 35) Guds Son hade, som det verkade, aldrig tidigare befunnit sig i en sådan utsatt eller sårbar situation. Skulle Marias synd och ofullkomlighet befläcka embryot? Skulle Satan kunna skada eller döda Sonen innan han föddes? Omöjligt! Jehova byggde i själva verket en skyddande mur runt Maria, så att ingenting – ingen ofullkomlighet, ingen skadlig kraft, ingen mordisk människa och ingen  demon – kunde skada det växande fostret. Jehova fortsatte att skydda Jesus under hans barn- och ungdomstid. (Matteus 2:1–15) Till dess Guds fastställda tid var inne kunde ingen skada hans käre Son.

12. Varför skyddade Jehova vissa personer på Bibelns tid på ett övernaturligt sätt?

12 Varför skyddade Jehova vissa personer på ett så övernaturligt sätt? I många fall var det för att hans uppsåt, som är viktigare än något annat, skulle kunna genomföras. Det var till exempel nödvändigt att spädbarnet Jesus överlevde för att Guds uppsåt skulle kunna genomföras, något som i slutändan skulle vara till nytta för hela mänskligheten. Berättelserna om hur Jehova har använt sin kraft till att beskydda är en del av de inspirerade Skrifterna, vilka ”har skrivits till vår undervisning, för att vi genom vår uthållighet och genom trösten från Skrifterna skall ha hopp”. (Romarna 15:4) Ja, dessa exempel stärker vår tro på den allsmäktige Guden. Men vilket beskydd kan vi förvänta oss att få från Gud i dag?

Vad Guds löfte om beskydd inte innebär

13. Är Jehova skyldig att utföra underverk för vår skull? Förklara.

13 Att Jehova har lovat att beskydda oss betyder inte att han är skyldig att utföra underverk för vår skull. Nej, Gud garanterar inte att vi får ett problemfritt liv i denna gamla värld. Många trogna Jehovas tjänare får utstå svåra förhållanden, till exempel fattigdom, krig, sjukdom och död. Jesus sade rent ut till sina lärjungar att de skulle kunna bli dödade på grund av sin tro. Det var därför Jesus betonade vikten av att hålla ut till slutet. (Matteus 24:9, 13) Om Jehova skulle använda sin kraft till att mirakulöst befria sina tjänare ur alla prövningar, skulle Satan kunna använda det mot Jehova – för att smäda honom och ifrågasätta att vi tjänar honom av rätt motiv. (Job 1:9, 10)

14. Vilka exempel visar att Jehova inte skyddar alla sina tjänare på exakt samma sätt?

 14 Inte ens på Bibelns tid använde Jehova sin kraft till att skydda alla sina tjänare från en för tidig död. Aposteln Jakob avrättades av Herodes omkring år 44 v.t., medan Petrus en kort tid därefter befriades ”ur Herodes hand”. (Apostlagärningarna 12:1–11) Och Johannes, Jakobs bror, överlevde både Petrus och Jakob. Det är tydligt att vi inte kan förvänta oss att Gud skall skydda alla sina tjänare på exakt samma sätt. Dessutom drabbar ”tid och oförutsedd händelse” oss alla. (Predikaren 9:11) Men hur skyddar Jehova oss då i dag?

Jehova ger fysiskt beskydd

15, 16. a) Vad är det som visar att Jehova har beskyddat sina tillbedjare som grupp? b) Varför kan vi vara säkra på att Jehova kommer att skydda sina tjänare nu och under ”den stora vedermödan”?

15 Vi skall först titta lite närmare på fysiskt beskydd. Som Jehovas tjänare kan vi förvänta sådant beskydd som grupp. Om vi inte fick det skulle vi vara ett lätt byte för Satan. Tänk på följande: Satan, ”den här världens härskare”, vill inget hellre än att utrota den sanna tillbedjan. (Johannes 12:31; Uppenbarelseboken 12:17) Några av världens mäktigaste regeringar har förbjudit vårt predikoarbete och har försökt att utplåna oss helt och hållet. Men Jehovas folk har stått fast och har fortsatt att predika utan uppehåll! Hur kommer det sig att mäktiga nationer inte har kunnat tysta den här relativt lilla och till synes försvarslösa gruppen av kristna? Helt enkelt därför att Jehova har skyddat dem med sina mäktiga vingar! (Psalm 17:7, 8)

16 Kommer Jehova att ge oss fysiskt beskydd under den kommande ”stora vedermödan”? Vi behöver inte frukta för verkställandet av Guds domar. Jehova vet ju ”att befria de gudhängivna ur prövningen, men att hålla de  orättfärdiga i förvar till domens dag för att avskäras”. (Uppenbarelseboken 7:14; 2 Petrus 2:9) Under tiden kan vi vara övertygade om två saker. För det första kommer Jehova aldrig att tillåta att hans lojala tjänare blir utplånade från jorden. För det andra kommer han att belöna trogna tjänare med evigt liv i sin rättfärdiga nya värld – om så är nödvändigt genom en uppståndelse. För dem som dör finns det ingen säkrare plats att vara på än i Guds minne. (Johannes 5:28, 29)

17. Hur skyddar Jehova oss genom sitt ord, Bibeln?

17 Redan nu skyddar Jehova oss genom sitt levande ”ord”, Bibeln, som har kraft att motivera människor att förändra sitt liv och så få sina hjärtan läkta. (Hebréerna 4:12) Om vi tillämpar Bibelns principer, kan vi i vissa avseenden skyddas mot fysisk skada. ”Jag, Jehova, ... lär dig att göra det som är till nytta för dig”, läser vi i Jesaja 48:17. Om vi lever som Guds ord lär, kan vi må bättre och leva längre. Genom att vi följer Bibelns råd om att avhålla oss från otukt och att rena oss från varje förorening undgår vi att fördärva vårt liv med de orena handlingar och skadliga vanor som förstör så många människors liv. (Apostlagärningarna 15:29; 2 Korinthierna 7:1) Vi är verkligen tacksamma för det beskydd vi får genom Guds ord!

Jehova skyddar oss andligen

18. Vilket andligt beskydd ger Jehova oss?

18 Vad som är ännu viktigare är att Jehova ger andligt beskydd. Vår kärleksfulle Gud skyddar oss mot andlig skada genom att förse oss med det vi behöver för att kunna uthärda prövningar och behålla vårt goda förhållande till honom. Jehova vill alltså bevara vårt liv, inte bara för några korta år, utan för all evighet. Vi skall titta på något av det som Gud har gjort för att skydda oss andligen.

19. Hur kan Jehovas ande hjälpa oss att klara av vilken prövning vi än kan möta?

 19 Jehova ”hör bön”. (Psalm 65:2) När livets bekymmer verkar bli för svåra, kan det vara till stor hjälp att tala om för Jehova precis hur vi känner det. (Filipperna 4:6, 7) Han kanske inte mirakulöst tar bort våra prövningar, men som svar på våra innerliga böner kan han ge oss vishet att klara av dem. (Jakob 1:5, 6) Dessutom ger Jehova helig ande åt dem som ber honom. (Lukas 11:13) Denna kraftfulla ande kan hjälpa oss att klara av vilken prövning eller svårighet vi än kan möta. Den kan ge oss ”kraft som är över det normala”, så att vi kan härda ut till dess Jehova i den nya världen, som är så nära, tar bort alla smärtsamma problem. (2 Korinthierna 4:7)

20. Hur kan Jehovas beskydd komma till uttryck genom våra medtillbedjare?

20 Ibland kan Jehovas beskydd komma till uttryck genom våra medtillbedjare. Jehova har fört in sitt folk i en världsvid ”brödraskara”. (1 Petrus 2:17; Johannes 6:44) I den varma atmosfär som råder i denna brödraskara ser vi levande bevis på vilken kraft det är i Guds heliga ande – hur den kan påverka människor i god riktning. Den  anden frambringar frukt i oss – tilltalande, dyrbara egenskaper – bland annat kärlek, omtänksamhet och godhet. (Galaterna 5:22, 23) Så när vi har det svårt och en medtroende ger oss ett gott råd eller välbehövlig uppmuntran, kan vi tacka Jehova för att han visar sådan beskyddande omvårdnad.

21. a) Vilken andlig mat i rätt tid förser Jehova oss med genom ”den trogne och omdömesgille slaven”? b) Vilken nytta har du personligen haft av det som Jehova har gjort för att skydda oss andligen?

21 Jehova gör också något annat för att skydda oss. Han ger oss andlig mat i rätt tid. För att hjälpa oss att hämta styrka från sitt ord har Jehova gett ”den trogne och omdömesgille slaven” i uppdrag att tillreda och dela ut andlig mat. Denne trogne slav använder såväl tryckta publikationer, däribland tidskrifterna Vakttornet och Vakna!, som möten och sammankomster för att förse oss med ”mat i rätt tid” – det vi behöver, när vi behöver det. (Matteus 24:45) Har du någon gång hört något vid ett kristet möte – i ett svar, i ett tal eller i en bön – som gav dig just den styrka och uppmuntran du behövde? Har du någon gång läst en speciell artikel i någon av våra tidskrifter som har haft stor inverkan på ditt liv? Kom ihåg att Jehova förser oss med allt detta för att skydda oss andligen.

22. I vilket syfte använder Jehova alltid sin kraft, och varför är detta till vårt bästa?

22 Jehova är verkligen en sköld ”för alla som tar sin tillflykt till honom”. (Psalm 18:30) Vi inser att han inte använder sin kraft till att skydda oss mot allt elände vi nu kan råka ut för. Men när han använder sin kraft till att beskydda, är det alltid för att hans uppsåt skall bli genomfört. I det långa loppet är detta till vårt bästa. Om vi närmar oss Jehova och håller oss nära honom, kommer han att ge oss evigt liv i fullkomlighet. Med den framtidsutsikten för ögonen kan vi betrakta varje lidande i den här världen som ”kortvarigt och lätt”. (2 Korinthierna 4:17)