Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

KAPITEL 28

”Endast du är lojal”

”Endast du är lojal”

1, 2. Varför kan man säga att kung David inte var obekant med illojalitet?

KUNG DAVID var inte obekant med illojalitet. En period av hans stormiga regeringstid var fylld av intriger, då hans egna landsmän sammansvor sig mot honom. Några av dem som svek David var dessutom sådana som man kunde ha förväntat skulle vara hans närmaste vänner. Ta Davids första hustru, Mikal, som exempel. Till en början var hon ”förälskad i David” och stödde honom säkert i hans uppgifter. Men längre fram ”föraktade hon honom i sitt hjärta” och ansåg till och med att han var ”alldeles som en av de tomhuvade männen”. (1 Samuelsboken 18:20; 2 Samuelsboken 6:16, 20)

2 Vi kan även nämna Davids personlige rådgivare, Ahitofel. Hans råd värderades lika högt som om Jehova själv hade talat. (2 Samuelsboken 16:23) Men med tiden blev denne betrodde rådgivare en förrädare och deltog i ett organiserat uppror mot David. Och vem hade anstiftat sammansvärjningen? Absalom, Davids egen son! Denne intrigmakare och opportunist ”stal så Israels mäns hjärta”. Han gjorde sig till en rivaliserande kung och fick så många med sig i upproret att kung David blev tvungen att fly för sitt liv. (2 Samuelsboken 15:1–6, 12–17)

3. Vad var David övertygad om?

3 Fanns det då ingen som var lojal mot David? Under hela denna svåra tid visste David att det fanns det. Vem var det? Ingen annan än Jehova Gud. ”Mot den lojale handlar du lojalt”, sade David om Jehova. (2 Samuelsboken 22:26) Vad är då lojalitet, och hur är Jehova det främsta exemplet på att visa den egenskapen?

Vad är lojalitet?

4, 5. a) Vad är ”lojalitet”? b) Hur skiljer sig lojalitet från trohet?

4 I de hebreiska skrifterna avser ”lojalitet” en godhet som kärleksfullt fäster sig vid ett föremål och som inte släpper taget förrän syftet i förbindelse med det föremålet är genomfört. Det handlar om något mer än trohet. Man kan ju faktiskt vara trogen av ren pliktkänsla. Lojalitet däremot är grundad på kärlek. * Dessutom kan ordet ”trogen” användas om döda ting. Psalmisten kallade till exempel månen ”ett troget vittne i molnhimlarna”, eftersom den regelbundet visar sig på natthimlen. (Psalm 89:37) Men månen kan inte sägas vara lojal. Varför inte? Därför att lojalitet är ett uttryck för kärlek – något som döda ting inte kan visa.

Månen kallas ett troget vittne, men det är bara intelligenta levande varelser som kan återspegla Jehovas lojalitet

5 I Bibeln är lojalitet en varm egenskap. Det råder ett nära förhållande mellan den som är lojal och den som lojaliteten är riktad mot. Sådan lojalitet är inte oberäknelig. Den är inte som havets vågor, som förs omkring av skiftande vindar. Lojalitet, eller lojal kärlek, har tvärtom stabilitet och styrka att övervinna de allra svåraste hinder.

6. a) Hur sällsynt är lojalitet bland människor, och hur kommer detta fram i Bibeln? b) Vad är det bästa sättet att lära sig vad lojalitet innebär, och varför det?

6 Sådan lojalitet är verkligen sällsynt i dag. Det är inte ovanligt att nära vänner är ”beredda att sönderslå varandra”. Allt oftare hör vi talas om män och kvinnor som överger sin partner. (Ordspråken 18:24; Malaki 2:14–16) Det är så vanligt att man sviker andra att vi kanske säger som profeten Mika: ”Den lojale är försvunnen från jorden.” (Mika 7:2) Även om människor ofta misslyckas med att visa kärleksfull omtanke, är lojalitet en framträdande egenskap hos Jehova. Det bästa sättet att förstå vad lojalitet egentligen innebär är att undersöka hur Jehova visar denna storslagna sida av sin kärlek.

Jehovas unika lojalitet

7, 8. Varför kan man säga att endast Jehova är lojal?

7 Bibeln säger så här om Jehova: ”Endast du är lojal.” (Uppenbarelseboken 15:4) Hur kan man säga det? Har inte både människor och änglar vid vissa tillfällen visat en anmärkningsvärd lojalitet? (Job 1:1; Uppenbarelseboken 4:8) Och hur är det med Jesus Kristus? Är inte han den som mer än någon annan är Guds ”lojale”? (Psalm 16:10) Varför sägs det då att endast Jehova är lojal?

8 Först och främst skall vi komma ihåg att lojalitet är en sida av kärlek. Eftersom ”Gud är kärlek” – han är kärleken personifierad – vem skulle då kunna visa lojalitet mer fullständigt än Jehova? (1 Johannes 4:8) Det är sant att änglar och människor kan återspegla Guds egenskaper, men det är endast Jehova som är i högsta grad lojal. Som ”den Gamle av dagar” har han visat kärleksfull omtanke under längre tid än någon jordisk eller himmelsk skapelse. (Daniel 7:9) Därför är Jehova lojaliteten själv. Han visar den här egenskapen på ett sätt som ingen av hans skapelser kan. Låt oss ta några exempel.

9. Hur är Jehova ”lojal i alla sina verk”?

9 Jehova är ”lojal i alla sina verk”. (Psalm 145:17) På vilket sätt? Psalm 136 ger oss ett svar. Där omtalas ett antal tillfällen då Jehova räddade israeliterna, bland annat den dramatiska räddningen vid Röda havet. Ett speciellt inslag i den här psalmen är att varje vers ges extra eftertryck genom frasen: ”Ty hans kärleksfulla omtanke [eller lojalitet] varar till oöverskådlig tid.” Den här psalmen har tagits med i rutan ”Frågor att meditera över” på sidan 289. När man läser den här psalmen, kan man inte annat än förundras över att Jehova visade kärleksfull omtanke mot sitt folk på så många sätt. Ja, Jehova är lojal mot sina trogna tjänare genom att han lyssnar till deras rop om hjälp och genom att han ingriper när tiden för det är inne. (Psalm 34:6) Jehovas lojala kärlek till sina tjänare är oförändrad så länge de förblir lojala mot honom.

10. Hur visar Jehova lojalitet i samband med sina normer?

10 Dessutom är Jehova lojal mot sina tjänare genom att alltid vara trogen sina normer. Till skillnad från vissa oberäkneliga människor, som följer plötsliga infall eller bara låter sig styras av känslor, förändras inte Jehovas syn på vad som är rätt och fel. Genom årtusendena har hans syn på sådant som spiritism, avgudadyrkan och mord varit densamma. ”Intill er ålderdom är jag densamme”, sade han genom sin profet Jesaja. (Jesaja 46:4) Därför kan vi vara övertygade om att vi har nytta av att följa de klara anvisningar om moral som finns i Guds ord. (Jesaja 48:17–19)

11. Ge exempel på att Jehova håller sina löften.

11 Jehova visar också lojalitet genom att hålla sina löften. När han förutsäger någonting, inträffar det också. Jehova säger därför: ”Mitt ord, som går ut från min mun ... skall inte vända tillbaka till mig med oförrättat ärende, utan det skall utföra det som jag har funnit behag i och ha säker framgång i det som jag har sänt ut det till.” (Jesaja 55:11) Genom att Jehova håller sitt ord är han lojal mot sitt folk. Han låter dem inte otåligt vänta på något som han inte tänker göra. Hans rykte i detta avseende är så fläckfritt att hans tjänare Josua kunde säga: ”Av allt det goda som Jehova hade lovat Israels hus uteblev ingenting; allt blev verklighet.” (Josua 21:45) Vi behöver därför aldrig bli besvikna på Jehova; vi kan vara helt säkra på att han aldrig kommer att misslyckas med att uppfylla sina löften. (Jesaja 49:23; Romarna 5:5)

12, 13. Hur varar Jehovas kärleksfulla omtanke ”till oöverskådlig tid”?

12 Som vi tidigare såg, säger Bibeln att Jehovas kärleksfulla omtanke ”varar till oöverskådlig tid”. (Psalm 136:1) Hur då? Ett exempel på detta är att när Jehova förlåter synd, är det bestående. Som det kom fram i kapitel 26 drar inte Jehova upp en människas tidigare synder som har blivit förlåtna. Eftersom ”alla har ... syndat och saknar Guds härlighet”, bör vi alla vara tacksamma för att Jehovas kärleksfulla omtanke varar till oöverskådlig tid. (Romarna 3:23)

13 Men Jehovas kärleksfulla omtanke varar till oöverskådlig tid även i en annan bemärkelse. I sitt ord säger han att den rättfärdige ”skall sannerligen bli som ett träd, planterat vid vattenströmmar, vilket ger sin frukt i rätt tid och vars lövverk inte vissnar, och allt vad han gör har framgång”. (Psalm 1:3) Tänk dig ett frodigt träd vars lövverk aldrig vissnar! Så om vi verkligen tycker om Guds ord, kommer också vi att få ett långt, fridfullt och rikt liv. De välsignelser som Jehova lojalt ger sina trogna tjänare består för evigt. I den rättfärdiga nya värld som Jehova kommer att införa kommer den lydiga mänskligheten att få erfara hans kärleksfulla omtanke till oöverskådlig tid. (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Jehova ”överger inte sina lojala”

14. Hur visar Jehova att han värdesätter sina tjänares lojalitet?

14 Jehova har upprepade gånger visat att han är lojal. Eftersom Jehova är fullständigt konsekvent, kommer den lojalitet han visar sina trogna tjänare aldrig att avta. Psalmisten skrev: ”En ung man har jag varit och nu har jag blivit gammal, och ändå har jag inte sett den rättfärdige övergiven eller hans avkomma söka efter bröd. Ty Jehova älskar rättvisa, och han överger inte sina lojala.” (Psalm 37:25, 28) Eftersom Jehova har skapat allting, förtjänar han att få vår tillbedjan. (Uppenbarelseboken 4:11) Men eftersom han är lojal, sätter han stort värde på de gärningar vi troget utför. (Malaki 3:16, 17)

15. Förklara hur Jehovas handlande med Israel belyser hans lojalitet.

15 I sin kärleksfulla omtanke hjälper Jehova gång på gång sina tjänare, när de är i svårigheter. Psalmisten säger: ”Han bevarar sina lojalas själar; ur de ondskefullas hand befriar han dem.” (Psalm 97:10) Tänk på hur han handlade med israeliterna som nation. När de hade blivit mirakulöst räddade genom Röda havet, sjöng de till Jehova: ”Du har i din kärleksfulla omtanke [eller ”lojala kärlek”, fotnot i studieutgåvan] lett det folk som du har återvunnit.” (2 Moseboken 15:13) Räddningen vid Röda havet var verkligen ett bevis på Jehovas lojala kärlek. Mose sade därför till israeliterna: ”Det var inte därför att ni var det folkrikaste av alla folken som Jehova visade tillgivenhet för er, så att han utvalde er, för ni var det minsta av alla folken, utan det var därför att Jehova älskade er, och därför att han höll det svurna uttalande som han hade svurit era förfäder, som Jehova förde er ut med stark hand, för att han skulle friköpa dig ur slavhuset, ur faraos, Egyptens kungs, hand.” (5 Moseboken 7:7, 8)

16, 17. a) Vilken upprörande brist på uppskattning visade israeliterna, men hur visade Jehova ändå medkänsla med dem? b) Hur visade flertalet israeliter att ”det inte fanns någon läkedom” för dem, och hur är detta ett varnande exempel för oss?

16 Som nation visade inte israeliterna uppskattning av Jehovas kärleksfulla omtanke, för efter det att de blivit räddade ”fortsatte [de] att synda ännu mer mot honom [Jehova] genom att göra uppror mot den Högste”. (Psalm 78:17) Under århundradena som följde gjorde de uppror gång efter annan; de vände Jehova ryggen och började tillbe falska gudar och utföra förnedrande hedniska riter. Men Jehova bröt ändå inte sitt förbund. I stället bönföll han sitt folk genom profeten Jeremia: ”Vänd tillbaka, Israel, du avfälliga. ... Jag skall inte sänka mitt ansikte i vrede mot er, ty jag är lojal.” (Jeremia 3:12) Men som vi konstaterade i kapitel 25 ville flertalet israeliter inte vända tillbaka. ”De gjorde narr av den sanne Gudens budbärare och föraktade hans ord och gycklade med hans profeter.” Vad ledde detta till? ”Jehovas raseri steg mot hans folk, tills det inte fanns någon läkedom.” (2 Krönikeboken 36:15, 16)

17 Vad lär vi oss av detta? Jo, att Jehovas lojalitet varken är blind eller godtrogen. Det är sant att Jehova är ”överflödande i kärleksfull omtanke”, och han visar gärna barmhärtighet när det finns grund för det. Men vad händer om en syndare visar sig vara oförbätterligt ond? Jehova håller då fast vid sina rättfärdiga normer och fäller en ogynnsam dom. Som Mose fick veta kommer Jehova ”på inga villkor ... att frita från straff”. (2 Moseboken 34:6, 7)

18, 19. a) Hur är Jehovas straff av de onda ett uttryck för lojalitet? b) Hur skall Jehova visa sin lojalitet mot dem av sina trogna tjänare som har förföljts till döds?

18 Att Gud straffar de onda är också ett uttryck för lojalitet. Hur kan man säga det? Det framgår bland annat av de befallningar som Jehova enligt Uppenbarelseboken gav sju änglar: ”Gå ut och töm de sju skålarna med Guds förbittring över jorden.” När den tredje ängeln tömmer sin skål ”över floderna och vattenkällorna”, blir de till blod. Därefter säger ängeln till Jehova: ”Rättfärdig är du, den som är och som var, den Lojale, eftersom du har avgett dessa domslut, därför att de utgöt heliga mäns och profeters blod, och du har gett dem blod att dricka. De förtjänar det.” (Uppenbarelseboken 16:1–6)

Jehova kommer lojalt att minnas och uppväcka dem som har förblivit lojala in i döden

19 Lägg märke till att när ängeln är mitt uppe i att avkunna det här domsbudskapet, omtalar han Jehova som ”den Lojale”. Varför det? Jo, genom att tillintetgöra de onda visar Jehova lojalitet mot sina tjänare, av vilka många har förföljts till döds. Jehova bevarar lojalt dessa vid liv i sitt minne. Han längtar efter att åter få se dessa trogna som har dött, och Bibeln bekräftar att han tänker belöna dem med en uppståndelse. (Job 14:14, 15) Jehova glömmer inte sina lojala tjänare bara därför att de inte längre är vid liv. Tvärtom. ”För honom lever de alla.” (Lukas 20:37, 38) Jehovas avsikt – att återföra dem till liv som är i hans minne – är ett kraftfullt bevis på hans lojalitet.

Bernard Luimes (ovan) och Wolfgang Kusserow (i mitten) avrättades av nazisterna

Moses Nyamussua mördades med spjut av en politisk grupp

Jehovas lojala kärlek öppnar vägen till räddning

20. Vilka är ”barmhärtighetens kärl”, och hur visar Jehova lojalitet mot dem?

20 Historien igenom har Jehova visat en enastående lojalitet mot trogna människor. Han har i tusentals år ”i stort tålamod ... haft fördrag med vredens kärl, som gjorts lämpade för tillintetgörelse”. Varför? ”För att han skulle kunna göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett till härlighet.” (Romarna 9:22, 23) Dessa ”barmhärtighetens kärl” är rättsinniga människor, som är smorda med helig ande för att vara Kristi medarvingar i hans kungarike. (Matteus 19:28) Genom att öppna vägen till räddning för dessa barmhärtighetens kärl förblev Jehova lojal mot Abraham, som han hade gett följande löfte: ”Genom din säd kommer sannerligen alla nationer på jorden att välsigna sig tack vare detta att du har lyssnat till min röst.” (1 Moseboken 22:18)

På grund av Jehovas lojalitet har alla hans trogna tjänare ett säkert framtidshopp

21. a) Hur visar Jehova lojalitet mot ”en stor skara” som skall komma ut ur ”den stora vedermödan”? b) Vad får Jehovas lojalitet dig att göra?

21 Jehova visar samma lojalitet mot ”en stor skara” som skall komma ut ur ”den stora vedermödan” och få leva för evigt i ett paradis på jorden. (Uppenbarelseboken 7:9, 10, 14) Trots att Jehovas tjänare är ofullkomliga, ger Jehova dem lojalt möjligheten att få leva för evigt på en paradisisk jord. Hur gör han det? Genom återlösningen – det största uttrycket för hans lojalitet. (Johannes 3:16; Romarna 5:8) Jehovas lojalitet får dem som hungrar efter rättfärdighet att dras till honom. (Jeremia 31:3) Känner du inte att du står närmare Jehova, när du tänker på hur lojal han har varit och kommer att vara? Må vi i vår önskan att närma oss Gud besvara hans kärlek genom att bli än mer beslutna att tjäna honom lojalt.

^ § 4 Det verb i grundtexten som har återgetts med ”handla lojalt” i 2 Samuelsboken 22:26 är besläktat med ett substantiv som på andra ställen återges med ”kärleksfull omtanke” eller ”lojal kärlek”.