Närma dig Jehova

Gud vill att vi ska närma oss honom. Den här boken visar hur vi kan göra det med hjälp av Bibeln.

Inledning

Du kan knyta ett vänskapsband med Jehova Gud som aldrig kommer att brista.

KAPITEL 1

”Se, detta är vår Gud!”

Varför frågade Mose om Guds namn när han redan kände till det?

KAPITEL 2

Kan vi verkligen närma oss Gud?

Jehova Gud, Skaparen av himmel och jord, ger oss en uppmaning och ett löfte.

KAPITEL 3

”Helig, helig, helig är härarnas Jehova”

Varför förbinder Bibeln helighet med skönhet?

KAPITEL 4

”Jehova är ... väldig i kraft”

Bör Guds kraft få oss att frukta honom? Rätt svar är både ja och nej.

KAPITEL 5

Kraft att skapa - Han ”som har gjort himmel och jord”

Vi kan finna viktiga lärdomar om Gud i allt det han skapat, till exempel solen och den lilla kolibrin.

KAPITEL 6

Kraft att förinta – ”Jehova är en stridsman”

Hur kan fridens Gud föra krig?

KAPITEL 7

Kraft att beskydda – ”Gud är för oss en tillflykt”

Gud skyddar sina tjänare på två sätt, ett av dem är mycket viktigare än det andra.

KAPITEL 8

Kraft att återställa – Jehova ”gör allting nytt”

Jehova har redan återställt ren tillbedjan. Vad kommer han att återställa i framtiden?

KAPITEL 9

”Kristus, Guds kraft”

Vad lär vi oss om Jehova av Jesus underverk och undervisning?

KAPITEL 10

Bli ”Guds efterliknare” i att använda kraft

Du kanske har större inflytande än du tror - hur kan du använda det på bästa sätt?

KAPITEL 11

”Alla hans vägar är rättvisans vägar”

På vilket sätt tilltalas vi av Guds rättvisa?

KAPITEL 12

”Finns det orättvisa hos Gud?”

Om Jehova hatar orättvisa, varför är då världen full av den?

KAPITEL 13

”Jehovas lag är fullkomlig”

Hur kan en lag främja kärlek?

KAPITEL 14

Jehova sörjer för ”en lösen i utbyte mot många”

En enkel men grundläggande sanning som kan dra dig närmare Gud.

KAPITEL 15

Jesus inför ”rättvisa på jorden”

Hur har Jesus verkat för rättvisa? Hur gör han det nu? Och hur kommer han att införa global rättvisa i framtiden?

KAPITEL 16

”Gör det som är rätt” när du vandrar med Gud

Varför varnade Jesus: ”Sluta upp med att döma för att ni inte skall bli dömda”?

KAPITEL 17

”O djup av Guds ... vishet!”

På vilket sätt är Guds vishet överlägsen hans kunskap, urskillning och förstånd?

KAPITEL 18

Visheten i ”Guds ord”

Gud kunde själv skrivit ner Bibeln, eller använt änglar. Så varför använde han människor till att skriva Bibeln?

KAPITEL 19

”Guds vishet i en helig hemlighet”

Vad är den heliga hemlighet som Gud en gång dolde men nu har uppenbarat?

KAPITEL 20

”Vis i hjärta”, men ändå ödmjuk

Hur kan universums Suverän vara ödmjuk?

KAPITEL 21

Jesus uppenbarar ”visheten från Gud”

Varför kom de soldater som skulle arrestera Jesus tillbaka utan honom?

KAPITEL 22

Är ”visheten från ovan” verksam i ditt liv?

Bibeln ger fyra råd som vi måste följa för att få vishet från Gud.

KAPITEL 23

Han har först älskat oss

Vad betyder det att ”Gud är kärlek”?

KAPITEL 24

Ingenting kan ”skilja oss från Guds kärlek”

Låt dig inte luras av lögnen att Gud inte älskar dig eller ser det goda i dig.

KAPITEL 25

”Vår Guds ömma medkänsla”

Vilken likhet finns det mellan de känslor en mamma har för sitt barn och de känslor Gud har för dig?

KAPITEL 26

En Gud som är ”redo att förlåta”

Om Gud kommer ihåg allt, hur kan han då glömma och förlåta?

KAPITEL 27

”Stor är hans godhet!”

Vad innebär Guds godhet?

KAPITEL 28

”Endast du är lojal”

Vad är det för skillnad på Guds trohet och hans lojalitet?

KAPITEL 29

”Lär känna Kristi kärlek”

Tre exempel på hur Jesus fullkomligt återspeglade Jehovas kärlek.

KAPITEL 30

”Fortsätt att vandra i kärlek”

1 Korinthierna tar upp 14 sätt som vi kan visa kärlek på.

KAPITEL 31

”Närma er Gud, så skall han närma sig er”

Vilken är den viktigaste fråga du kan ställa? Hur kommer du att svara på den?