Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 AVSNITT 17

Kommer Messias verkligen att ta bort all ondska?

Kommer Messias verkligen att ta bort all ondska?

”Du älskar rättfärdighet, och du hatar ondska. Därför har Gud, din Gud, smort dig med jublets olja mer än dina ämbetsbröder.” (PSALM 45:7 [45:8, TNK])

DET är varje regerings ansvar att opartiskt upprätthålla lagen. Som kung i Guds rike kommer Messias att göra just det. ”Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer; du skall se dig om efter hans plats, och han är inte där. Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” (Psalm 37:10, 11)

Hur omfattande förändringar kan vi förvänta?

Gud kommer fullständigt att infria sitt löfte att skapa ”nya himlar” – ett rättfärdigt styre över ”en ny jord”. (Jesaja 65:17) Välsignelserna under Messias styre kommer inte att vara begränsade till Israels nation, utan kommer att omfatta ”alla nationerna”, precis som Jehova lovade Abraham. (Jesaja 2:2, 3; 1 Moseboken 22:18) Guds rike med Messias som kung kommer att ge ett slutgiltigt och definitivt svar på de anklagelser som riktats mot Gud och som berör hans namn och avsikt.

Hur kommer livet då att bli annorlunda?

Människorna kommer att få se den efterlängtade uppfyllelsen av Guds löfte genom Jesaja: ”Han skall avkunna dom bland nationerna och rätta till förhållandena beträffande många folk. Och de skall smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Nation skall inte lyfta svärd mot nation, och de skall inte mer lära sig att föra krig.” Profetian fortsätter: ”De skall inte göra skada eller vålla fördärv någonstans på mitt heliga berg; ty jorden skall vara full av kunskapen om Jehova, liksom vattenmassorna täcker havets botten.” (Jesaja 2:4; 11:9)

Hur kan vi vara säkra på att det verkligen ska bli så?

Det är den allsmäktige Gudens, Jehovas, oföränderliga avsikt. Han är Gud ”uppe i himlen och nere på jorden”. (Josua 2:11) Jehova själv säger: ”Kom ihåg de första tingen från forna tider, att jag är den Gudomlige, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag, som från början berättar om slutet och från svunnen tid om de ting som inte har skett, som säger: ’Mitt beslut skall bestå, och allt som behagar mig kommer jag att göra.’” (Jesaja 46:9, 10) Jehova har förklarat att han ska genomföra sin avsikt genom Messias. Vem skulle väl då kunna hindra honom?