Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Avsnitt 19

Hur omfattande blir Messias styre?

Hur omfattande blir Messias styre?

”Alla nationer skall tjäna honom.” (PSALM 72:11)

MESSIAS styre kommer att ge alla människor allt de behöver, inte minst i andligt avseende. ”Alla nationer skall tjäna honom. Ty han skall befria den fattige som ropar på hjälp, också den nödställde och den som ingen hjälpare har. Han skall ha medlidande med den ringe och den fattige, och de fattigas själar skall han rädda.” (Psalm 72:11–13)

”På det furstliga herradömets utbredning och på freden skall det inte vara någon ände, över Davids tron och över hans kungarike, för att det skall bli fast grundat och för att det skall upprätthållas genom rättvisa och genom rättfärdighet, från nu och till oöverskådlig tid.” (Jesaja 9:7 [9:6, TNK])