Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar

Undersök fakta och kom sedan fram till om du tror på skapelse eller evolution.

En elevs dilemma

Elever som har blivit uppvuxna med skapelseberättelsen ställs ofta inför ett svårt val.

FRÅGA 1

Hur började livet?

Svaret på den frågan kan påverka hela din livssyn.

FRÅGA 2

Finns det egentligen några enkla livsformer?

Om evolutionsteorin stämmer borde den kunna ge en rimlig förklaring till hur den första ”enkla” cellen kom till av sig själv.

FRÅGA 3

Varifrån kommer instruktionerna?

Biologer har ägnat årtionden åt att studera den mänskliga genetiken och de detaljerade instruktionerna som finns nedlagda i den fantastiska DNA-molekylen.

FRÅGA 4

Har allt liv en gemensam förfader?

Charles Darwin och hans efterföljare trodde att allt liv kunde spåras tillbaka till en och samme förfader. Men var det verkligen så det gick till?

FRÅGA 5

Är det naivt att tro på Bibeln?

Den boken beskrivs eller citeras ofta på ett sätt som får den att framstå som ologisk, ovetenskaplig och direkt felaktig. Har många fått en snedvriden bild av Bibeln?

Litteraturförteckning

Den här delen innehåller broschyrens litteraturförteckning.