Gå direkt till innehållet

Kan man få svar på livets stora frågor?

Kan man få svar på livets stora frågor?

Människor har i alla tider velat ha svar på livets stora frågor. Kanske har du funderat över det här:

  • Finns det en Gud som bryr sig om oss?

  • Kommer krig och lidande att försvinna?

  • Vad händer när man dör?

  • Kan man träffa de döda igen?

  • Lyssnar Gud verkligen till böner?

  • Vad är meningen med livet?

Vart skulle du vända dig för att få svar på de här frågorna? Om du gick till ett bibliotek eller en bokhandel skulle du säkert hitta massor av böcker som man påstår att svaren finns i. Men ofta är svaren olika från bok till bok. Och vissa böcker som verkar aktuella just nu blir snart inaktuella, eller så måste de revideras eller ersättas.

Men det finns en bok som innehåller svar som man kan lita på. Den boken innehåller sanningen. Jesus Kristus sade i en bön till Gud: ”Ditt ord är sanning.” (Johannes 17:17) I dag kallar vi detta ”ord” för Bibeln. På nästa uppslag får du några exempel på Bibelns enkla svar på de frågor som ställdes i början.

 Finns det en Gud som bryr sig om oss?

VARFÖR FRÅGAN STÄLLS: Evolutionsteorin lärs ut som ett faktum. Och om Gud finns undrar många varför han inte gör något åt alla orättvisor.

BIBELNS SVAR: Vi är omgivna av bevis för att det finns en Skapare. ”Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ... eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda”, står det i Romarna 1:20. När man studerar hur komplicerat allt levande är får man många bevis för att det finns en Skapare. Denne Skapare bryr sig också om oss. Han har en underbar framtid i beredskap åt oss. Jesus lärde oss att be: ”Vår Fader i himlarna, ... låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:9, 10) Gud har gjort mycket för att den framtiden skall bli verklighet. (Johannes 3:16)

Se också 1 Moseboken 1:26–28; Jakob 1:13 och 1 Petrus 5:6, 7.

Kommer krig och lidande att försvinna?

VARFÖR FRÅGAN STÄLLS: Mängder av människor dör i krig. Alla har vi på något sätt upplevt lidande.

BIBELNS SVAR: Gud har lovat att han skall införa fred på hela jorden. När Guds rike styr över jorden kommer man inte mer att ”lära sig att föra krig”. I stället kommer man att ”smida sina svärd till plogbillar”. (Jesaja 2:4) Gud skall ta bort alla orättvisor och allt lidande. Bibeln lovar att Gud skall ”torka varje tår”, och ”döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta [även orättvisor och lidande].” (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Se också Psalm 37:10, 11; 46:9 och Mika 4:1–4.

Vad händer när man dör?

VARFÖR FRÅGAN STÄLLS: De flesta religioner lär att något inuti oss lever vidare efter döden. Vissa säger att de döda kan skada dem som lever eller att de onda kommer till helvetet.

BIBELNS SVAR: När man dör upphör man att existera. ”De döda vet ingenting alls”, står det i Predikaren 9:5. Eftersom de döda inte kan tänka eller känna någonting, kan de inte skada eller hjälpa dem som lever. (Psalm 146:3, 4)

Se också 1 Moseboken 3:19 och Predikaren 9:6, 10.

 Kan man träffa de döda igen?

VARFÖR FRÅGAN STÄLLS: Vi tycker om livet, och vi vill leva tillsammans med våra vänner. Om någon som vi tycker om dör är det helt naturligt att vi längtar efter att få träffa den personen igen.

BIBELNS SVAR: De flesta som har dött kommer att få liv igen. Jesus lovade att de ”som är i minnesgravarna skall ... komma ut”. (Johannes 5:28, 29) Gud har lovat att de som får livet tillbaka skall få möjligheten att leva på en jord som är ett paradis. (Lukas 23:43) De som är lydiga mot Gud kommer också att kunna få god hälsa och evigt liv. Bibeln säger: ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Psalm 37:29)

Se också Job 14:14, 15; Lukas 7:11–17 och Apostlagärningarna 24:15.

Lyssnar Gud verkligen till böner?

VARFÖR FRÅGAN STÄLLS: I nästan alla religioner ber man. Men många tycker att deras böner inte blir besvarade.

BIBELNS SVAR: Jesus lärde oss att inte bara upprepa inlärda böner. Han sade: ”När ni ber, säg då inte detsamma om och om igen.” (Matteus 6:7) Om vi vill att Gud skall lyssna på våra böner måste vi be på ett sätt som han godkänner. För att kunna göra det måste vi först veta vad Guds vilja är och sedan be på ett sätt som stämmer överens med hans vilja. ”Vad vi än ber om i överensstämmelse med hans vilja, så hör han oss”, sägs det i 1 Johannes 5:14.

Se också Psalm 65:2; Johannes 14:6, 14 och 1 Johannes 3:22.

Vad är meningen med livet?

VARFÖR FRÅGAN STÄLLS: Många tror att man blir lycklig om man har pengar, är känd eller ser bra ut. Därför satsar många på det här, bara för att upptäcka att de inte blev särskilt lyckliga av det.

BIBELNS SVAR: Jesus visade hur man blir lycklig när han sade: ”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov.” (Matteus 5:3) Livet blir riktigt meningsfullt först när vi gör något för att fylla vårt viktigaste behov, nämligen vårt behov av att lära känna sanningen om Gud och hans vilja. Den sanningen finns i Bibeln, och den kan hjälpa oss att förstå vad som är viktigt i livet och vad som inte är lika viktigt. Vi får ett meningsfullare liv om vi låter Bibeln påverka våra beslut. (Lukas 11:28)

Se också Ordspråksboken 3:5, 6, 13–18 och 1 Timoteus 6:9, 10.

 Det här var bara en snabb titt på Bibelns svar på sex olika frågor. Vill du veta mer? Du kanske har funderingar kring fler frågor, till exempel: Om Gud bryr sig om oss, varför har han då tillåtit så mycket ondska och lidande historien igenom? Hur kan jag stärka familjebanden? Bibeln ger fullständiga och tillfredsställande svar på de här frågorna och på många andra frågor.

Men det är många som drar sig för att läsa i Bibeln, kanske för att de inte vet vad den handlar om eller för att den verkar så svår att förstå. Skulle du vilja ha hjälp att hitta svaren i Bibeln? Jehovas vittnen kan erbjuda två hjälpmedel.

För det första finns boken Vad lär Bibeln? Boken är enkel och kortfattad och visar Bibelns svar på viktiga frågor. För det andra kan man få en kostnadsfri bibelkurs. Du och ett Jehovas vittne kan träffas för att samtala om Bibeln en liten stund varje vecka, antingen hemma hos dig eller på någon annan plats. Miljoner människor jorden runt har uppskattat att få undersöka Bibeln på det här sättet. De har fått svar på livets stora frågor.

De svaren kan förändra livet. Sanningarna i Bibeln gör att vi inte behöver ha en pessimistisk syn på framtiden, utan vi kan känna oss trygga och glada. Vi får ett hopp för framtiden och en mening med livet. Jesus sade: ”Ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Johannes 8:32)