Vi lär av den store läraren

Världens bästa råd finns i Bibeln. Den här boken är grundad på Bibeln och kan lära barn vad deras himmelske Far tycker och tänker, och hans råd är bättre än människors.

Vad barn behöver få av sina föräldrar

Den här boken tar upp många viktiga ämnen som alla barn har nytta av. Barnen och den som läser boken tillsammans med dem kan få härliga samtal med hjälp av den.

KAPITEL 1

Varför var Jesus den store läraren?

Vad lärde Jesus andra? Och var kom det som han lärde ut ifrån?

KAPITEL 2

Ett brev från en kärleksfull Gud

Hans brev finns i en bok som är mer värdefull än någon annan bok.

KAPITEL 3

Den som har gjort allting

Vem har skapat fåglarna och lärt dem att sjunga? Vem har gjort gräset? Vem har skapat dig?

KAPITEL 4

Gud har ett namn

Vi har alla ett namn. Vet du vad Gud heter? Varför är hans namn så viktigt?

KAPITEL 5

Det här är min son

Vad gjorde Jesus till en mycket speciell person?

KAPITEL 6

Den store läraren hjälpte andra

Tycker du om när någon hjälper eller gör något för dig? Det gör vi alla, och det är något som den store läraren visste om.

KAPITEL 7

Lydnad skyddar dig

De yngre kan lära sig mycket av de äldre. Och när Gud ber oss att göra något, så kan vi vara helt säkra på att det är till det bästa för oss.

KAPITEL 8

Andra är högre än vi

Några av dem är goda, och andra är onda.

KAPITEL 9

Vi måste stå emot frestelser

Vad skall du göra om någon försöker få dig att göra något som är fel?

KAPITEL 10

Jesus är starkare än demonerna

Vi behöver inte vara rädda för demonerna. Men vi behöver vara på vår vakt eftersom de försöker få oss att göra fel.

KAPITEL 11

Hjälp från Guds änglar

Guds änglar hjälper dem som älskar och tjänar Jehova.

KAPITEL 12

Jesus lär oss att be

Du kan prata med Gud när som helst på dygnet, han lyssnar alltid.

KAPITEL 13

De som blev Jesu lärjungar

Vad var lärjungarna för typ av människor?

KAPITEL 14

Varför skall man förlåta?

Jesus hjälper oss att förstå genom att berätta en berättelse.

KAPITEL 15

Jesus lär oss att vara snälla

Ta lärdom av berättelsen om den gode samariern.

KAPITEL 16

Vad är det som är allra viktigast?

Hur kan vi bli rika inför Gud?

KAPITEL 17

Hur man blir lycklig

Den store läraren avslöjar en viktig hemlighet.

KAPITEL 18

Kommer du ihåg att säga tack?

Vi kan lära oss något viktigt av berättelsen om de 10 spetälska männen.

KAPITEL 19

Är det rätt att slåss?

Vad borde du göra om du hamnar i problem?

KAPITEL 20

Vill du alltid vara först och bäst?

Vad lärde Jesus sina lärjungar när de hade en diskussion om detta?

KAPITEL 21

Är det fel att skryta?

Jesus berättar en berättelse om en farisé och en tullindrivare.

KAPITEL 22

Varför vi inte skall ljuga

Det kan vi se när vi läser om vad Jehova gjorde med Ananias och Safira.

KAPITEL 23

Varför blir vi sjuka?

Kommer det någonsin komma en tid då ingen kommer att vara sjuk?

KAPITEL 24

Bli aldrig en tjuv!

Tänk på vad konsekvenserna blev för de fyra personer som tog något som inte var deras.

KAPITEL 25

Kan de som gör fel ändra sig?

Exemplen med Saul och den prostituerade kvinnan ger oss svaret.

KAPITEL 26

Varför är det svårt att göra det som är rätt?

Hur kommer onda människor att reagera om du inte gör som de vill?

KAPITEL 27

Vem är din Gud?

Folk tillber många olika gudar. Vem kommer du att tillbe? De tre unga hebréerna hjälper oss att fatta rätt beslut.

KAPITEL 28

Hur kan vi veta vem vi skall lyda?

”Betala då för all del tillbaka till kejsaren det som är kejsarens, men till Gud det som är Guds.”

KAPITEL 29

Tycker Gud om alla fester och kalas?

Bibeln nämner tillfällen då man hade fester och firade olika saker. Vad tyckte Gud om det?

KAPITEL 30

Vi kan få hjälp att inte vara rädda

Den store läraren sa aldrig att det skulle vara lätt att tjäna Jehova, men vi kan få tröst och uppmuntran till att klara det.

KAPITEL 31

Vem kan trösta oss?

Vad kan du göra om du någon gång känner dig ensam eller ledsen?

KAPITEL 32

Hur Jesus blev skyddad

Läs om hur Jehova på olika sätt skyddade den unge Jesus mot dem som ville döda honom.

KAPITEL 33

Jesus kan skydda oss

När Jesus var på jorden visade han på flera olika sätt hur han kan skydda dem som älskar honom.

KAPITEL 34

Vad händer om vi dör?

Behöver vi vara rädda för döden och för dem som dött?

KAPITEL 35

Vi kan vakna upp från döden!

Gud har gett Jesus kraft att uppväcka människor, däribland barn, från döden.

KAPITEL 36

Vilka får uppstå? Var skall de bo?

Vad svarade Jesus på de här frågorna?

KAPITEL 37

Vi kommer ihåg Jehova och hans son

Jesus visade vad hans efterföljare skulle göra för att minnas vad han och hans Far har gjort för oss.

KAPITEL 38

Varför vi bör älska Jesus

Han offrade sitt fullkomliga liv för att vi ska kunna leva för evigt.

KAPITEL 39

Gud kommer ihåg sin son

Jesus har uppstått.

KAPITEL 40

Hur kan vi göra Gud glad?

Ett ordspråk i Bibeln säger: ”Var vis min son [eller dotter], och gläd mitt hjärta.”

KAPITEL 41

Barn som gör Gud glad

På vilka olika sätt kan du göra Gud glad?

KAPITEL 42

Varför måste vi arbeta?

Arbete är bra för oss, både för kroppen och för sinnet. Du kan lära dig att tycka om det.

KAPITEL 43

Vilka är våra bröder och systrar?

Har vi bröder och systrar som inte är barn till våra föräldrar?

KAPITEL 44

Våra vänner skall älska Gud

”Bli inte vilseledda. Dåligt umgänge fördärvar nyttiga vanor.”

KAPITEL 45

Vad är Guds kungarike? Hur visar vi att vi vill ha det?

Jesus kommer att regera över jorden och göra stora förändringar.

KAPITEL 46

En värld försvann i vatten – Kommer det att hända igen?

De rättfärdiga ska bo på jorden för evigt.

KAPITEL 47

Hur kan vi veta att Harmageddon är nära?

Vi kan se tecknen uppfyllas över hela jorden.

KAPITEL 48

Du kan få leva i Guds fridfulla nya värld

Vad behöver vi göra för att få leva för evigt i paradiset?