Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Anteckna svaren på de här frågorna

Anteckna svaren på de här frågorna
  1. Vad är Kristus lag? (Gal. 6:2)

  2. Hur kan vi följa Kristus lag när andra inte ser oss? (1 Kor. 10:31)

  3. Hur kan vi följa Kristus lag i tjänsten? (Luk. 16:10; Matt. 22:39; Apg. 20:35)

  4. Varför är Kristus lag överlägsen Moses lag? (1 Petr. 2:16)

  5. Hur kan gifta par och föräldrar följa Kristus lag? (Ef. 5:22, 23, 25; Hebr. 5:13, 14)

  6. Hur kan du följa Kristus lag i skolan? (Ps. 1:1–3; Joh. 17:14)

  7. Hur kan vi älska andra på samma sätt som Jesus älskar oss? (Gal. 6:1–5, 10)