Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Anteckna svaren på de här frågorna

Anteckna svaren på de här frågorna
  1. Varför är det viktigt att be Jehova om frimodighet? (Ps. 138:3)

  2. Hur kan vi efterlikna frimodiga vittnen för Jehova? (Apg. 4:29, 31)

  3. Hur kan vi bli frimodiga i tjänsten? (1 Thess. 2:2)

  4. Vad kan hjälpa oss att vara frimodiga under påtryckningar? (1 Petr. 2:21–23)

  5. Hur kommer vi att bli belönade för vår frimodighet? (Hebr. 10:35