Kretssammankomstprogram 2018/2019 (med kretstillsyningsmannen)

Programbladet hjälper dig att följa med under Jehovas vittnens kretssammankomst. ”Var frimodiga!” är temat för sammankomsten.

Var frimodiga!

Varför kan man känna att det är en utmaning att vara frimodig? Vad kan hjälpa oss att utveckla den här egenskapen?

Anteckna svaren på de här frågorna

De här frågorna besvaras under kretssammankomsten.