Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 DEL FEM

Kom tillbaka ”till era själars herde”

Kom tillbaka ”till era själars herde”

Har du varit med om någon av de svårigheter som tagits upp i den här broschyren? Det är du i så fall inte ensam om. Många av Guds tjänare, både på Bibelns tid och i dag, har haft liknande prövningar. De klarade av dem med Jehovas hjälp, och det kan du också göra.

Jehova kommer att stötta dig på vägen tillbaka till honom.

 JEHOVA finns där för dig, och han kommer att stötta dig på vägen tillbaka till honom och hans folk. Om du låter honom hjälpa dig att hantera oro och bekymmer, tackla sårade känslor och bli fri från skuldkänslor, kommer du få nya krafter att börja tjäna Jehova igen. Det som Petrus skrev till några av de första kristna kan då också passa in på dig: ”Ni var ju lika får som hade gått vilse; men nu har ni vänt åter till era själars herde och tillsyningsman.” (1 Petrus 2:25)

Att komma tillbaka till Jehova är det absolut bästa du kan göra. Varför det? Därför att det gläder Jehovas hjärta när han får se dig tjäna honom av kärlek. (Ordspråksboken 27:11) Jehova har känslor och han påverkas av det vi gör. Men han tvingar ingen att älska och tjäna honom. (5 Moseboken 30:19, 20) Bibelkännaren W. Barclay uttryckte det så här: ”Det finns inget handtag på utsidan av hjärtats dörr, den måste öppnas inifrån.” Om vi tillber Jehova för att vi älskar honom, öppnar vi vårt hjärta för honom och ger honom en värdefull gåva – vår trohet. När vi ger Jehova den ära och respekt han förtjänar blir både han och vi lyckliga. (Apostlagärningarna 20:35; Uppenbarelseboken 4:11)

Vi blir lyckliga när vi tillber Jehova, därför att det fyller vårt andliga behov. (Matteus 5:3) Människor över hela världen frågar sig själva vad meningen med livet är. Jehova har skapat oss med ett behov av att få svar på den frågan. Vi vet att meningen med livet är att tillbe Jehova och att det ger oss en lycka och glädje som inte kan jämföras med något annat! (Psalm 63:1–5)

Jehova vill verkligen att du ska komma tillbaka till honom. Hur kan du veta det? Tänk på vad som lett fram till att du har den här broschyren i din hand. De som förberedde och skrev den bad många böner för att den skulle kunna hjälpa dig. Sedan var det kanske en äldste eller någon annan i församlingen som tänkte på dig och gav dig den. Och så var det någonting som fick dig att börja läsa den med ett öppet hjärta. Det här bevisar att Jehova inte har glömt dig. Han försöker omtänksamt dra dig tillbaka till sig. (Johannes 6:44)

Det är tröstande att veta att Jehova aldrig glömmer någon av sina tjänare. Det kan en syster som heter Donna intyga. Hon berättar: ”Jag hade långsamt glidit bort från sanningen, men jag kom ofta på mig själv med att tänka på Psalm 139:23, 24. Där står det: ’Utforska mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig, och känn mina oroande tankar, se om det finns en smärtsam väg i mig, och led mig på den eviga vägen.’ Jag hörde inte hemma i världen och passade aldrig riktigt in där; jag visste att jag hörde hemma i Jehovas organisation. Med tiden förstod jag att Jehova aldrig hade lämnat mig och att det jag behövde var att hitta tillbaka till honom. Jag är så glad för att jag gjorde det!”

”Jag förstod att Jehova aldrig hade lämnat mig men att jag behövde hitta tillbaka till honom.”

Vi hoppas verkligen att du återigen ska få känna ”den glädje Jehova ger”. (Nehemja 8:10, fotnoten) Du kommer aldrig att ångra att du kom tillbaka till Jehova.