Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vad tror du?

Vad tror du?

Många religiösa grupper tror att jorden och allt på den skapades på sex 24-timmarsdygn för bara några tusen år sedan. Ateister menar att Gud inte finns, att Bibeln är en bok full av myter och att allt liv har kommit till genom slumpmässiga, planlösa processer.

Men många har en tro som ligger någonstans mitt emellan de här uppfattningarna. Stämmer det in på dig? Är du en av dem som tror att det kan finnas en gud och att Bibeln har ett visst värde, men samtidigt har stort förtroende för de forskare som inte tror på en skapelse? Om du har barn kanske du undrar hur du ska svara när de ställer frågor om hur livet har kommit till.

Vad är syftet med den här broschyren?

Syftet är inte att förlöjliga någons åsikter, varken kreationisternas eller ateisternas. I stället hoppas vi att du ska tänka igenom vad som ligger till grund för dina egna uppfattningar. Broschyren presenterar också en förklaring av Bibelns skapelseberättelse som du kanske inte har tänkt på tidigare. Och den förklarar varför det har stor betydelse vad du tror om livets ursprung.

Accepterar du utan vidare påståendet att det inte finns någon intelligent skapare och att man inte kan lita på Bibeln? Eller skulle du själv vilja undersöka vad Bibeln säger? Vilka läror är trovärdiga: Bibelns eller evolutionisternas? (Hebréerna 11:1) Varför inte se närmare på några intressanta fakta?