Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Introduktion

Introduktion

Har livet kommit till genom en skapelse, eller är du bara en produkt av blinda, slumpmässiga processer? Det är en fråga som väcker mycket känslor och debatt. Men svaret är viktigt eftersom det påverkar ditt liv. Den här broschyren tar bland annat upp följande frågor:

  • Är vår planet utformad för liv?

  • Vad kan vi lära av den formgivning vi ser i naturen?

  • Bygger evolutionsläran på säkra fakta?

  • Har vetenskapen motbevisat skapelseberättelsen i Bibeln?

  • Varför har det betydelse vad du tror?