Hur har livet kommit till?

Det har faktiskt stor betydelse vad du tror om livets ursprung.

Introduktion

Är vår planet utformad för liv? Bygger evolutionsläran på säkra fakta?

Vad tror du?

Du kanske är en av dem som tror på en gud och har respekt för Bibeln men samtidigt har stort förtroende för de vetenskapsmän som inte tror på en skapelse.

Den levande planeten

Livet på jorden skulle inte kunna existera om det inte var för en rad tursamma ”tillfälligheter”. Kom de här tillfälligheterna till av en blind slump eller av intelligent design?

Vem gjorde originalet?

Forskare kopierar systemen i naturen för att lösa svåra konstruktionsproblem. Om kopian har en konstruktör, borde då inte originalet också ha det?

Evolutionen – myter och fakta

En av evolutionsteorins viktigaste stöttepelare är att mutationer kan förvandla växter och djur till helt nya arter. Är den här teorin baserad på fakta?

Vetenskapen och skapelseberättelsen

Har vetenskapen motbevisat Bibelns skapelseberättelse?

Spelar det någon roll vad du tror?

Skulle din uppfattning kring evolutionsteorin kunna påverka meningen med ditt liv?

Litteraturförteckning

Kolla källhänvisningarna i broschyren för att se var informationen är hämtad ifrån.