Bli bättre på att högläsa och undervisa

Den här publikationen är utformad för att hjälpa dig att bli bättre på att högläsa och att undervisa i församlingen och i tjänsten.

Ett brev från den styrande kretsen

Vi undervisar andra om det viktigaste budskap som någonsin getts människor.

LEKTION 1

Effektiv inledning

En effektiv inledning fyller flera funktioner.

LEKTION 2

Naturlighet

Om du är naturlig kommer åhörarna att slappna av och bli mer mottagliga för det du säger.

LEKTION 3

Frågor

Ställ respektfulla frågor för att väcka intresset och betona viktiga tankar.

LEKTION 4

Introduktion av bibelställen

Se hur du kan förbereda dem som lyssnar på det bibelställe du ska läsa.

LEKTION 5

Noggrann högläsning

Noggrann högläsning är en viktig del när man ska förmedla kunskap om Jehova.

LEKTION 6

Tillämpning av bibelställen

Hjälp dem som lyssnar att förstå sambandet mellan bibelstället och din poäng.

LEKTION 7

Välgrundat och trovärdigt

Välgrundad och trovärdig information kommer att hjälpa dem som lyssnar att dra rätt slutsats.

LEKTION 8

Illustrationer

Förbättra din undervisning med hjälp av enkla illustrationer som tilltalar dem som lyssnar och som belyser viktiga lärdomar.

LEKTION 9

Visuella hjälpmedel

Använd visuella hjälpmedel för att viktiga punkter ska bli lättare att komma ihåg.

LEKTION 10

Röststyrka, tonläge och tempo

Variera röststyrkan, tonläget och tempot för väcka känslor och göra budskapet tydligt.

LEKTION 11

Entusiasm

Entusiasm visar att du känner starkt för ämnet och håller åhörarnas intresse vid liv.

LEKTION 12

Värme och medkänsla

Om du talar med uppriktig känsla känner de som lyssnar att du bryr dig om dem.

LEKTION 13

Klargör det praktiska värdet

Hjälp dem som lyssnar att förstå hur ämnet påverkar dem, och visa hur de kan använda det de lär sig.

LEKTION 14

Tydliga huvudpunkter

Hjälp dem som lyssnar att följa med under talet, och visa tydligt hur varje huvudpunkt hänger ihop med syftet och temat.

LEKTION 15

Tala med övertygelse

Utstråla övertygelse. Visa att du verkligen tror på det du säger och att det är viktigt.

LEKTION 16

Uppmuntrande och positivt

Var uppmuntrande i stället för kritisk. Rikta uppmärksamheten på de positiva sanningarna i Bibeln.

LEKTION 17

Enkelt och lättförståeligt

Hjälp dem som lyssnar att förstå budskapet. Framhåll huvudpunkterna tydligt.

LEKTION 18

Intressant och givande

Få dem som lyssnar att själva tänka till kring ämnet, så att de känner att de får ut något av framställningen.

LEKTION 19

Nå hjärtat

Motivera dina åhörare att älska Gud och hans ord, Bibeln.

LEKTION 20

Effektiv avslutning

En effektiv avslutning kommer att hjälpa åhörarna att ta till sig det de har fått lära sig och tillämpa det.

Dina framsteg

Få en överblick över dina framsteg när du försöker bli bättre på att högläsa och undervisa.

Du kanske skulle tycka om

VIDEOSERIE

Bli bättre på att högläsa och undervisa – videor

Lär dig grunderna för god högläsning och undervisning.