Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 LEKTION 5

Guds vänner får leva i paradiset

Guds vänner får leva i paradiset

Paradiset kommer inte att likna den värld som vi lever i nu. Det var aldrig Guds vilja att det skulle bli så mycket sorger och bekymmer, smärta och lidande på jorden. I framtiden kommer Gud att göra jorden till ett paradis. Hur kommer det paradiset att bli? Låt oss se vad som står i Bibeln:

Goda människor. Guds vänner kommer att bo i paradiset. De kommer att göra goda saker mot varandra. De kommer att leva enligt Guds rättfärdiga vägar. — Ordspråken 2:21.

Gott om mat. I paradiset kommer ingen att behöva gå hungrig. I Bibeln står det: ”Det kommer att bli fullt upp med brödsäd [det vill säga mat] på jorden.” — Psalm 72:16.

Fina hus och glädjefyllt arbete. På den paradisiska jorden kommer varje familj att ha ett eget hem. Alla kommer att ha ett arbete som ger sann lycka. — Jesaja 65:21–23.

 Världsvid fred. Människor kommer inte längre att kämpa eller dö i krig. I Guds ord står det: ”[Gud] får krigen att upphöra.” — Psalm 46:8, 9.

God hälsa. Bibeln lovar: ”Ingen som har sin boning där [i paradiset] kommer att säga: ’Jag är sjuk.’” (Jesaja 33:24) Ingen kommer heller att vara lam eller blind eller döv eller stum. — Jesaja 35:5, 6.

Ett slut på smärta, sorg och död. I Guds ord står det: ”Döden skall inte vara mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta vara mer. De förra tingen har försvunnit.” — Uppenbarelseboken 21:4.

Onda människor kommer att vara borta. Jehova lovar: ”De ondskefulla . . . kommer . . . att avskäras från själva jorden; och vad de förrädiska beträffar, kommer de att ryckas bort från den.” — Ordspråken 2:22.

Människor kommer att älska och respektera varandra. Det kommer inte längre att finnas orättvisa, förtryck, girighet eller hat. Människor kommer att vara förenade och kommer att leva i harmoni med Guds rättfärdiga vägar. — Jesaja 26:9.